2017-жылдың биринши апрелинен баслап Өзбекистан мәмлекетине отыз күннен артық болмаған мүддетке саяхат мақсетинде келген Австралия, Австрия, Уллы Британия, Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, Люксенбург, Нидерландия, Корея Республикасы, Сингапур, Финляндия, Швейцария ҳәм Япония мәмлекети пуқаралары ушын виза тәртиби бийкарланады.
Өзбекистан 27 мәмлекет туристлери ушын виза тәртибин бийкарлады

  • 30-12-2016, 17:22  |  
  • 347
Даўамы »

Жәҳән туристлик санааты жеткешилери Financial Times басылымына 2017-жылда туристлерге қызығыўшылық оятыушы ең әҳмийетли жөнелислер ҳаққында мағлыўмат таярлап берди. Өзбекистан бул дизимде Непалдан кейин екинши орынды ийеледи, деп хабар берди kun.uz.
Өзбекистан ең қызық туристлик жөнелислери дизиминде 2-орында ийеледи

  • 30-12-2016, 17:21  |  
  • 338
Даўамы »