Түйеқуслар, бес шақлы қой, балық аўы ушын қолайлы орын, интенсив бағ – Дем алысты Нөкис районында өткериў ушын әжайып мәнзиллер

Алдын хабар бергенимиздей, биз хабаршылар топары менен Нөкис районында хызмет сапарында болып, районның дыққатқа ылайықлы орынлары менен жақыннан таныстық.

Әсиресе, бизди районның туристлик орынлары, халқымыз бос ўақытларында келип дем алыўы ушын қандай шараятлар бар екенлиги оғада қызықтырды.

Түйеқуслар, бес шақлы қой, балық аўы ушын қолайлы орын, интенсив бағ – Дем алысты Нөкис районында өткериў ушын әжайып мәнзиллер

 

Биринши мәнзилимиз районның Нөкис қаласына жақын аймағындағы «Ата мәкан» дем алыў комплекси болды.

Түйеқуслар, бес шақлы қой, балық аўы ушын қолайлы орын, интенсив бағ – Дем алысты Нөкис районында өткериў ушын әжайып мәнзиллер

 

Бул жерде туристлер ҳәм саяхатшылар ушын заманагөй ресторан, қарақалпақ халқының миллий қараүйлери хызмет етпекте.

Түйеқуслар, бес шақлы қой, балық аўы ушын қолайлы орын, интенсив бағ – Дем алысты Нөкис районында өткериў ушын әжайып мәнзиллер

 

Сондай-ақ, комплекстиң кирер жеринде түйеқуслар сақланбақта. Бул жерде және қуслардың кептер, қырғаўыл, таўыс ҳәм басқа да бир неше түрлери сақланып атырғанының гүўасы болдық.

Түйеқуслар, бес шақлы қой, балық аўы ушын қолайлы орын, интенсив бағ – Дем алысты Нөкис районында өткериў ушын әжайып мәнзиллер

 

Түйеқуслар, бес шақлы қой, балық аўы ушын қолайлы орын, интенсив бағ – Дем алысты Нөкис районында өткериў ушын әжайып мәнзиллер

 

Бизди ең ҳайран қалдырғаны усы жерде бес шақлы қойдың бар екенлиги болды.

Бир қарағанда қойға да, ешкиге де уқсап кететуғын бул өзгеше ҳайўан усы жерге келгенлерде айырықша қызығыўшылық оятады екен.

Түйеқуслар, бес шақлы қой, балық аўы ушын қолайлы орын, интенсив бағ – Дем алысты Нөкис районында өткериў ушын әжайып мәнзиллер

 

Мағлыўматларға қарағанда, бул жерди еле де кеңейтип, үлкен туристлик комплекске айландырыў, мийманхана қурыў бойынша жойбарлар исленип атыр екен.

Түйеқуслар, бес шақлы қой, балық аўы ушын қолайлы орын, интенсив бағ – Дем алысты Нөкис районында өткериў ушын әжайып мәнзиллер

 

Кейинги мәнзилимиз «Жалол қора Нукус» фермер хожалығына қараслы болған балық көллери болды.

Түйеқуслар, бес шақлы қой, балық аўы ушын қолайлы орын, интенсив бағ – Дем алысты Нөкис районында өткериў ушын әжайып мәнзиллер

 

Район аймағындағы «Саманбай» АПЖ аймағындағы халық тилинде «Бес саға» деп аталатуғын Нөкистен оншелли узақ болмаған жерде жайласқан бул көллерде дем алыўды қәлеўшилер ушын балық аўы ушын қолайлы шараятлар шөлкемлестирилген.

Түйеқуслар, бес шақлы қой, балық аўы ушын қолайлы орын, интенсив бағ – Дем алысты Нөкис районында өткериў ушын әжайып мәнзиллер

 

Ҳәр бир дем алыўшы нормасы менен балық аўлап, сол орынның өзинде аўқат етип писирип, дем алып кетиўи мүмкин.

Түйеқуслар, бес шақлы қой, балық аўы ушын қолайлы орын, интенсив бағ – Дем алысты Нөкис районында өткериў ушын әжайып мәнзиллер

 

Түйеқуслар, бес шақлы қой, балық аўы ушын қолайлы орын, интенсив бағ – Дем алысты Нөкис районында өткериў ушын әжайып мәнзиллер

 

Әжайып тәбият, жасыл тереклер менен қапланған аймақ бул жерге келиўшилер ушын оғада әжайып ҳаўа райын инәм етеди.

Түйеқуслар, бес шақлы қой, балық аўы ушын қолайлы орын, интенсив бағ – Дем алысты Нөкис районында өткериў ушын әжайып мәнзиллер

 

Буннан соңғы мәнзилимиз райондағы «Бақаншақлы» АПЖ аймағындағы «Рүстем» фермер хожалығы болды. Бул жердеги шөлкемлестирилген интенсив бағда жүзим, алма ҳәм басқа да мийўе тереклери өспекте.

Район орайынан өтетуғын киши канал бойында жайласқан бул жердиң тәбияты саяхатшыларда әжайып тәсирлерди қалдырады.

 

Түйеқуслар, бес шақлы қой, балық аўы ушын қолайлы орын, интенсив бағ – Дем алысты Нөкис районында өткериў ушын әжайып мәнзиллер

 

Районда буннан басқа да дем алыў ушын орынлар оғада көп. Бирақ, бизлердиң барып, өз көзимиз бенен көрген орынларымыз ҳәзирше усылардан ибарат болды.

 

Түйеқуслар, бес шақлы қой, балық аўы ушын қолайлы орын, интенсив бағ – Дем алысты Нөкис районында өткериў ушын әжайып мәнзиллер

 

Даўамы бар…

 

Ислам Матеков,

Азамат Әжимуратов,

Қарақалпақстан хабар агентлиги.

 

Нөкис районынан арнаўлы таярланды.

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 12-08-2019, 17:00 |
  • 1 468