Шөлкемлестирилгенине 50 жыл толып атырған Нөкис районында көп жаңаланыўлар болды

 

Шөлкемлестирилгенине 50 жыл толып атырған Нөкис районында көп жаңаланыўлар болды

 

Быйыл шөлкемлестирилгенине елиў жыл толып атырған Нөкис районы  өткен дәўир ишинде  көп жаңаланыўларға бай болды.  Әсиресе, аймақ социаллық-экономикалық, аўыл хожалығы ҳәм инновациялық технологиялар тәрептен жедел пәтлер пенен раўажланып баратырған районға айланбақта. Ең баслысы халқымыздың айдын келешекке болған исеними күннен-күнге артып бармақта. 

Булай деўимиздиң себеби, Ҳүрметли Президентимиз тәрепинен 2017-2021-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың тийкарғы бес бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясының қабыл етилиўи, онда «Халық мәмлекетлик уйымларға емес, ал мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек» деген принцип алға сүрилип, халықтың мүшкилин жеңиллететуғын көплеп хызмет орайлары ашылып халыққа хызмет көрсете баслады. 

Шөлкемлестирилгенине 50 жыл толып атырған Нөкис районында көп жаңаланыўлар болды

 

Усының нәтийжесинде халқымыздың руўхый сезимлеринде де үлкен өзгерислер болмақта. Өйткени, турмысымыз күннен-күнге жаңаланып бармақта.

Районымызда аймағымыз ушын ең әҳмийетли болған аграр тараўды раўажландырыўға айрықша дыққат қаратылған ҳәм усы итабардың нәтийжеси сыпатында өткен жылы район аўыл хожалығы тараўында елеўли жетискенликлерди қолға киргизгенин, бул көрсеткишлердиң алдынғы жылларға салыстырғанда үлкен алға жылжыў болғанын атап өтиў орынлы. 

Буның айқын мысалы ретинде атап өтетуғын болсақ, быйыл дийқанларымыз тәрепинен 5800 гектар майданға гүзлик бийдай егилип, елимиз қырманына 12 442  тонна бийдай өними тапсырылды. Жыллық реже болса 116,5 процентке орынланды. 

Бәриңизге белгили болғанындай әйне пайытта пүткил елимизде пахта жыйым-терим мапазы даўам етпекте. Бул бағдарда районымызда 1165 гектар майданға пахта шигити егилип, несип етсе жақын күнлерде елимиздиң «ақ алтын» қырманына белгиленген режедеги, яғный 2540 тонна пахтаны тапсырыў алдында турмыз. 

Аўыл хожалығы егинлери тоқшылығымыздың ҳәм экономикамыздың тийкарғы таянышы болып есапланады. Сонлықтан да районда салы, мийўе-овощ, мәш, гүнжи, картошка сыяқлы палыз егинлерин жетистириўге де айрықша итибар қаратыған болып, қырманда мол зүрәәт алыўдың барлық илажлары көрилмекте. 

Сондай-ақ, районда булардан басқа шарўашылық, қусшылық, пал ҳәррешилик, бағшылық ҳәм балықшылықты раўажландырыў бағдарында да әмелий жумыслар алып барылмақта. 

Шөлкемлестирилгенине 50 жыл толып атырған Нөкис районында көп жаңаланыўлар болды

 

Елимиздиң басқа да районлары сыяқлы соңғы жыллар ишинде  Нөкис районына сырт ел инвестицияларын тартыў, заманагөй технологиялар алып келиў арқалы исбилерменлердиң жумыс өнимдарлығын арттырыў, ислеп шығарыў көлемин буннан былай да кеңейтиў ҳәм усының  нәтийжесинде халықтың бәнтлигин тәмийинлеў мақсетинде ҳәр жылы коммерциялық банклер ҳәм басқа да қаржыландырыў дереклери есабынан исбилерменлерге жеңиллетилген кредитлер берилип келинбекте.

Мысалы ушын, быйылғы жылдың усы күнине шекем исбилерменликти қоллап-қуўатлаў, әсиресе, бул тараўда ҳаял-қызларымыздың белсендилигин арттырыў, халыққа турмыслық хызмет көрсетиў, сервис ҳәм басқа да тараўларды раўажландырыў мақсетинде 2019-2020-жылларда жәми 14,09 млрд.сўмлық 26 жойбар әмелге асырылды, әҳмийетлиси, буның нәтийжесинде районда135 жаңа жумыс орынлары жаратылды. 

 

Шөлкемлестирилгенине 50 жыл толып атырған Нөкис районында көп жаңаланыўлар болды

 

Бул еле ҳәммеси емес. Бәриңизге белгили, усы жылдың  20-21-август күнлери Өзбекстан Республикасы Президенти Ш.М.Мирзиёев Қарақалпақстан Республикасында хызмет сапарында болды. Мине, усы сапар  даўамында берилген тапсырмаларының орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде районымызда келесиде, яғный 2019-2021-жылларда  жәми  251,0 млрд.сўмлық 45 жойбарды әмелге асырыў ҳәм 573 жаңа жумыс орынларын жаратыў режелестирилген.

Нөкис қаласы ҳәм барлық районлар сыяқлы бизиң районымыздағы аўыл пуқаралар жыйынлары  да «Абат аўыл» бағдарламасы шеңбериндеги илажлар нәтийжесинде күннен-күнге абаданласып бармақта. Буның мысалын биз «Қрантаў», «Қутанкөл» ҳәм «Арбашы» аўыл пуқаралар жыйынлары менен бирге райондағы бир қатар социаллық объектлердиң бүгинги сулыў көринисинде көриўимизге болады.

Сондай-ақ, бағдарлама шеңберинде  районымыздағы орайласқан емлеўхананың жаңа имараты әйне пайытта пайдаланыўға тапсырылыў алдында турған болса, «Саманбай» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы аўыллық шаңарақ поликлиникасының «Арбашы» филиалы жаңадан қурылып пайдаланыўға тапсырылды. Усы қатарда «Қырантаў» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы аўыллық шаңарақ поликлиникасы имаратында реконструкция жумыслары алып барылмақта. 

Соның менен бирге, усы бағдарлама тийкарында «Қутанкөл» мәкан пуқаралар жыйыны аймағындағы 5-санлы мектеп имаратында реконструкция жумыслары алып барылды ҳәм «Қырантаў» аўыл пуқаралар жыйыны аймағында 4-санлы мектепке шекемги билимлендириў мәкемеси имараты болса жаңадан қурылмақта. 

Шөлкемлестирилгенине 50 жыл толып атырған Нөкис районында көп жаңаланыўлар болды

 

“Суў – тиришиликтиң гиреўи”. Солай екен, өтткен дәўир ишинде район халқын буннан былай да үзликсиз таза ишимлик суўы менен тәмийинлеў мәселесине де үлкен итибар қаратылды.

Атап айтқанда, 2019-жылда усы мақсетлерде Арал бойы регионын раўажландырыў бағдарламасы тийкарында “Саманбай” аўыл пуқаралар жыйынындағы “Каттағар” аўылы аймағынан баҳасы 1 372 млн. сўм болған 6800 метр ҳәм “Бақаншақлы” аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы “Палўаниязов” аўылынан баҳасы 283 млн сўмлық 2600 метр узынлықтағы ишимлик суў тармағын тартыў жумыслары алып барылды. 

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 21-октябрьдеги “2017-2021-жылларда аўыллық жерлерде жаңаланған үлгили жойбарлар бойынша арзан турақ-жайлар қурыў бағдарламасы ҳаққында”ғы қарары тийкарында район аймағында жәми 205 дана арзан турақ-жайлардың қурылысын алып барыў режелестирилди  ҳәм усы күнге шекем жәми 32 квартиралы турақ-жайлар пайдаланыўға тапсырылды. Соның менен бирге биз жақын күнлерде және 173 квартиралы турақ-жайлардың қурылыс жумысларын жуўмақлап, оларды өз ийелерине тапсырыў алдында турмыз.  

Шөлкемлестирилгенине 50 жыл толып атырған Нөкис районында көп жаңаланыўлар болды

 

Шөлкемлестирилгенине 50 жыл толып атырған Нөкис районында көп жаңаланыўлар болды

 

Ҳүрметли Президентимиз Өзбекистан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң 28 жыллық байрамына бағышланған салтанатлы ушырасыўда шығып сөйлеген сөзинде “Бизиң бас мақсетимиз – халқымызды разы етиў…” – деген еди.  Шынында да халық бизден разы болса, Алла  бизден разы болады. 

Район ҳәкимлиги аймақ турғынларының Өзбекстан Республикасы Президенти ҳәм Бас Министриниң Нөкис районлық Халық қабыллаўханаларына, сондай-ақ, тиккелей ҳәкимликке  ҳәр қыйлы машқалалар бойынша еткен мүрәжатлары менен нәтийжели ислесип, олардың мүрәжатлары белгиленген мүддетлерде өз шешимин таппақта. 

Шөлкемлестирилгенине 50 жыл толып атырған Нөкис районында көп жаңаланыўлар болды

 

Мысал ретинде район ҳәкимлигине жыл басынан усы күнге шекем мине, усы халық қабыллаўханалары арқалы  пуқаралардан 435 мүрәжат келип түскен болса соннан 300 мүрәжаттың район көлеминде өз шешимин тапқанын атап өтиў орынлы.

Өзиңизге белгили болғанындай, соңғы ўақытларда бул бағдарда журналист-блогерлердиң соның ишинде, Интернет сайтларының да орны үлкен әҳмийетке ийе болмақта. Пуқараларымыз яки журналистрлер тәрепинен анық дәлиллер тийкарында баспасөз ҳәм интернетте жәрияланған кемшиликлер де бизиң нәзеримизден шетте қалмай атыр. 

Буның айқын мысалын биз өткен қысқа дәўир ишинде Нөкис районы «Қырантаў» аўыл пуқаралар жыйынындағы “Шортанбай” ҳәм “Аманбай” аўылларын байланыстырыўшы көпирдиң  жарамсыз аҳўалы бойынша интернет сайтларында жәрияланған сын мақалада көриўимизге болады. Әҳмийетли тәрепи сонда, усы көпир район бюджетинен ажыратылған 526 миллион  сум қаржы есабынан 1 ай ишинде қурып питкерилип, халқымыздың аўырын жеңиллетти.

Шөлкемлестирилгенине 50 жыл толып атырған Нөкис районында көп жаңаланыўлар болды

 

Сондай-ақ, усы бағдардағы халық мүрәжатлары тийкарында “Саманбай” аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы гезектеги көпирди реконтрукциялаў жумысына 1 миллиард 800 миллион сум қаржы ажратылған болып, ҳәзирги күнде объектте оңлаў жумыслары алып барылмақта.

Шөлкемлестирилгенине 50 жыл толып атырған Нөкис районында көп жаңаланыўлар болды

 

Жуўмақлап айтқанда район ҳәкимлигинде  жоқарыда атап өтилген аймақта халық ийгилиги ушын исленип атырған үлкен жаратыўшылық жумыслары менен бирге Ҳүрметли Президентимиздиң “Халық мәмлекетлик уйымларға емес, ал мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи  керек”-деген пикирине үйлескен ҳалда жумыс алып барылмақта.

 

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Мәлимлеме хызмети

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 14-10-2019, 14:34 |
  • 729