Мойнақ районы «Жийемуратов» көшесинен келип түскен суў бойынша мүрәжатқа рәсмий жуўап

Бизлерде баслы мәселе суў болып киятыр, кран улыўма ақпайды. 2-3күннен водавоз келеди. Ол да қырғын. Адамлар шаршады, суў мәселеси қатты қыйнап жиберди.

Ҳәзирги карантин пайтында бизлерде аралықты сақлаў деген жоқ.

Усы  машқаланы көрип шығып, бир жуўап бериўиңизди соранамыз .

Мүрәжат ийеси: Исаев Руфат Мнажатдинович

«Жийемуратов» көшеси

 

Мәселе район ҳәкимлиги менен биргеликте тийисли қәнигелер тәрепинен үйренилип шығылды ҳәм төмендегилерди мәлим етип билдиреди.

Ҳәзирги жаз мәўсиминде климатымыздыӊ кескин ыссы болыўы, ирригация система жоқлығы себепли пуқараларымыз өзлериниӊ қыйтақ жерлерин ишимлик суўынан пайдаланып суўғарып атырғанлығы ҳәм көп қабатлы турақ жайлардың бой тиклениўине байланыслы базыбир аймақларға ишимлик суўының жетип барыўы машқала болып келмекте.

Бул мәселени унамлы шешиўде «Қарақалпақ суў тәмийинаты» жуўапкершилиги шекленген жәмийети Мойнақ районлық филиалы тәрепинен тийисли илажлар көрилип, «Жийемуратов» көшеси турғынларына тасымалы турде арнаўлы автомашина менен ишимлик суўын жеткерип берилмекте.

2020-жыл Азия раўажланыў банки тәрепинен баҳасы 14014,1 млн АҚШ доллар муғдарында бөлинген бир қатар усыныслар киритилген. Соның ишинде «Мойнақ» мәкан пуқаралар жыйыны аймағындағы «Жиемуратов» көшесине тазадан ишимлик суў тармақларын тартыў бойынша усыныслар киритилген. Бул арқалы халыққа ишимлик суўы жоқары басымда жеткерип берилиўи тәмийинленеди.

Бул бойынша смета ҳүжжетлери исленип ҳәзирги күнде тендерге қойылыўы күтилмекте.

Мүрәжатшы Исаев Руфат пенен тараў қәнигелери ушырасып, мине усындай түсиник жумысларын алып барды.

Соның менен бирге, ҳәзирги күнде «Қарақалпақ суў тәмийинаты» жуўапкершилиги шекленген жәмийети Мойнақ районлық филиалы тәрепинен карантин қағыйдаларын сақлаған ҳалда аймақ турғынларына суў жеткерип берилиўи тәмийинленбекте.

 

Мойнақ районы «Жийемуратов» көшесинен келип түскен суў бойынша мүрәжатқа рәсмий жуўап

 

Мойнақ районы ҳәкимлиги Мәлимлеме хызмети.

@MuynakPress

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 9-08-2020, 11:25 |
  • 2 242