«Мәрийпатлы имам» таңлаўының Қарақалпақстан Республикасы басқышы болып өтти

«Мәрийпатлы имам» таңлаўының районлар аралық биринши басқышы усы жылы 6-8-октябрь күнлери болып өтти. 23-октябрь күни таңлаўдың Қарақалпақстан Республикасы басқышы Имам ийшан Муҳаммад жоме мешити мәжлислер залында жоқары шөлкемлескенлик жағдайда өткерилди.

«Мәрийпатлы имам» таңлаўының Қарақалпақстан Республикасы басқышы болып өтти

 

Таңлаўдың тийкарғы мақсети елимизде жоқары тәжирийбели, күшли билимге ийе диний қәнигелер менен тәмийинлеў, имамлардың тәжирийбе ҳәм көнликпелерин еле де раўажландырыў ҳәм диний тараўда инновациялық идеяларды енгизиў, сондай-ақ, елимиздеги бүгинги раўажланыў талапларына жуўап беретуғын, мәнәўий-мәрипий жумысларда белсендилик көрсеткен, күшли илимий, жоқары кәсиплик тәжирийбе ийеси болған, басламашы, инновациялық идеялар жаратыўшысы, заманагөй хабар технологияларынан жетерлише пайдалана алатуғын ҳәм кең жәмәәтшиликке өзиниң еркин пикирин жеткериў қәбилетине ийе болған ең тәжирийбели имам-хатиблерди анықлаў ҳәм қоллап-қуўатлаўдан ибарат.

«Мәрийпатлы имам» таңлаўының Қарақалпақстан Республикасы басқышы болып өтти

 

Таңлаўға бақлаўшы сыпатында қатнасқан, Өзбекстан мусылманлары басқармасы жуўаплы хызметкери Муҳаммадайюб Ҳамидов Өзбекстан мусылманлары басқармасы баслығы, муфтий Усманхан Алимов ҳәзиретлериниң қарақалпақстанлы уамалар, Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты басшылық еткен мешит имам-хатиблери ҳәм бәрше диний тараў хызметкерлерине жоллаған сәлемин жеткерди ҳәм қатнасыўшыларға әўметлер тиледи. Соң Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты қазысы Шамшетдин Бауатдинов елимиздеги өзгерислер, жетискенликлер ҳәм раўажланыўлар ҳаққында айтып өтип, усындай диний-мәрипий таңлаўларды өткериўде баслама көтерген Өзбекстан мусылманлары басқармасы басшыларына Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты, республикадағы бәрше мешит мийнет жәмәәтлери атынан миннетдаршылық билдирди.

«Мәрийпатлы имам» таңлаўының Қарақалпақстан Республикасы басқышы болып өтти

 

Сондай-ақ, таңлаўда түрли номинацияларда имамлардан тысқары мешитлерде пидәкерлик пенен хызмет етип киятырған хызметкерлер де Қарақалпақстан мусылманлары қазыятының «Мақтаў жарлығы» ҳәм естелик саўғалары менен сыйлықланды.

Таңлаў қатнасыўшыларының шығыўлары төрешилер тәрепинен мүнәсип баҳаланып барылды ҳәм төмендеги қатасыўшылар жеңимпаз деп табылды:

“Мәрийпатлы имам” таңлаўының Қарақалпақстан Республикасы басқышы жеңимпазлары:

I орын: Матсапаев Абдурахман (Әмиўдәрья районы “Юсип ийшан баба” жоме мешити имам-хатиби);

II орын: Абуджанов Тайыржан (Төрткүл районы “Төрткүл” жоме мешити имам-хатиби);

III орын: Жумамуратов Яқуб (Тахиятас районы “Муҳаммад Мурад ийшан” жоме мешити имам-хатиби).

Таңлаў номинациялары бойынша төмендегилер жеңимпаз болды.

“Үлгили имам-найып”

- Жолаушиев Айбек (Нөкис қаласы “Имам ийшан Муҳаммад” жоме мешити имам-найыбы).

“Исбилермен мутаўалли”

- Тилеўов Баўыржан (Мойнақ районы “Тоқпақ ата” жоме мешити мутаўаллиси),

- Абдижамилов Бахрам (Нөкис қаласы “Имам ийшан Муҳаммад” жоме мешити мутаўаллиси),

- Тураев Музаффар (Әмиўдәрья районы “Юсип ийшан баба” жоме мешити мутаўаллиси),

- Сейтмуратов Еркинбай (Қоңырат районы “Ҳәким Сулайман” жоме мешити мутаўаллиси).

“Үгит-нәсиятлаўшы имам”

- Сейтжанов Бекмурза (Чимбой тумани “Хан” жоме мешити имам-хатиби).

“Хош ҳаўаз муаззин”

- Алламбергенов Илҳам (Нөкис қаласы “Имам ийшан Муҳаммад” жоме мешити муаззини),

“Мийнеткеш бағман”

- Нажимов Рахманберди (Кегейли районы “Ийшан қала” жоме мешити бағманы),

“Үлгили тахаратхана”

- Төрткүл районы “Жамбас қала” жоме мешити тахаратханасы (имам-хатиби Қличев Досназар),

“Ең көп обунашы”

- Матсапаев Абдурахман (Әмиўдәрья районы “Юсип ийшан баба” жоме мешити имам-хатиби. Өзбек тилиндеги басылымлар ушын).

- Идрисов Азат (Қараөзек районы “Идрис ийшан” жоме мешити имам-хатиби. Қарақалпақ тилиндеги басылымлар ушын).

“Үлгили мешит”

- Өмирзақов Рафатдин (Тахиятас районы “Сары ийшан” жоме мешити имам-хатиби),

- Хожамуратов Темур (Хожели районы “Муҳаммад Карим” жоме мешити имам-хатиби).

 

«Мәрийпатлы имам» таңлаўының Қарақалпақстан Республикасы басқышы болып өтти

 

Исламатдин Алланов Қарақалпақстан

мусылманлары қазыяты хызметкери

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 24-10-2018, 10:37 |
  • 434