Мешит имамы: «Әўле басына барып мал сойыў әдепсизлик ҳәм ден саўлыққа зыян»

Мешит имамы: «Әўле басына барып мал сойыў әдепсизлик ҳәм ден саўлыққа зыян»

Бүгинги күнде ҳәр бир пуқара миллий қәдириятларымыздың бири болған өткендеги ата-бабалар басын зыяратлаў бахтына еристи. Деген менен ҳәр бир нәрсениң өз қағыйдасы болғанындай оның да өзине жараса әдеплери бар. Биз әне усындай нызам-қағыйдаларды көпшилигимиз умытып қойғандаймыз.

Әлбетте, зыяратлаў үлкен саўап әмеллерден есапланады. Буның ушын бизиң ҳәр биримиз зыяратлаўдың бәрше қағыйдаларына бойсынып, әмел етсек ғана саўапқа ерисемиз. Пайғамбарымыз: «Әй үмметим, қәбирлерди зыяратлаңлар. Себеби, қәбирлерди зыяратлаў сизлерге ақырет күнин еслетеди»,-дейди.

Бүгинги күнде зыяратқа барғанда ақыретти еслеп емес, ал, байрам яки той бәзимине баратырғандай болып, ҳәдден тысқары бары-жоқ кийимлеримизди кийип, айырым жағдайларда болса, ярым жалаңаш кийимлер, келте юбкалар, ер адамлар дизесине келмейтуғын келте шалбарлар кийип келеди. Бул олардың усылайынша барыўы, ең әўели сол жердеги зыяратшылардың өмирден көз жумған анасы яки атасы ямаса сол жердеги қайтыс болып кеткен ағайнине деген ҳүрметсизлиги, қалаберсе зыяратшының әдепсиз екенлигиниң белгиси.

Соның менен бирге, қәбирстанға барып аўқат жеў, ол жерге ийис шығараман деп шелпеклер апарыў, қәбирстанға мал апарып, өзиниң сойған малын өзи жеп қайтыў ҳәрекетлери үлкен әдепсизлик. Бундай ислерди ислеў бириншиден ысырапгершилик болса, екиншиден медициналық тәрептен туўра келмейди.

Ҳәзирги ўақытта илимниң раўажланыўы соны көрсетпекте, адам өлгеннен кейин, оның ишиндеги пайдалы болсын, пайдасыз болсын майда бактериялар жер бетине, айырым ўақытлары ҳаўаға тарқайтуғынлығын көрсетпекте.

Егер биз сол жерде аўқатланатуғын болсақ, бизге де әлбетте, өз тәсирин тийгизбей қалмайды. Ол жердеги ысырап ҳаққында сөз ететуғын болсақ, шелпек, баўырсаққа усаған майлы нан түрлери қатып қалып, оның усақлары аяқ асты болып атыр. Биз усындай ислерди даўам еттирсек зыяратқа барып саўап емес, гүна арқалап қайтамыз.

Оның орнына писирген ҳәр қандай садақамызды жетим-жесирге, кем тәмийинленген шаңарақларға берип, соның саўабын қәбирдеги жатырған ағайинимизге бағышласақ, ҳақыйқый саўапқа ерисемиз. Соның менен биргеликте қәбирлерди айланып таўап етиў, топырақларын маңлайымызға сүртиў, қәбирди сүйиўге усаған нәрселер де динимизде қайтарылған жаман иллетлер болып табылады.

Еслеў ҳәм қәдирлеў күнинде еткен зыяратыңыз қабыл болсын!

Абдулмажит ХОЖАМЕТОВ, Нөкис қаласы, Қызкеткен елаты
«Аллаҳберди Азиз» жәмәәтлик мешити имамы


Дерек: erkinkarakalpak.uz

Фото: Qadamjo.uz


Қойымшылықты зыяратлаўдың тәртиби: «Қәбирстанға барып жанлық сойыўға жол қойылмайды»скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 10-05-2017, 17:53 |
  • 722