Мәмлекетлик хызметлер орайлары тәрепинен судланғанлық яки судланбағанлық ҳаққында мағлыўматнама алыў тәритиби жеңиллести

ϴзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2019-жылы 2-июль күнги “ϴзбекстан Республикасы Ҳүкиметиниң айрым қарарларына өзгерис ҳәм қосымшаралар киргизиў ҳаққында”ғы 548-санлы қарарына тийкар Министрлер Кабинетиниң “Ишки ислер органлары тараўында мәмлекетлик хызметлерин көрсетиўдиң айырым ҳәкимшилик регламентлерин тастыйықлаў ҳаққында”ғы 2018-жылы 4-октябрдеги 797-санлы қарары 

1-қосымшасының 6 ҳәм 7-бәнтлерине өзгерислер ҳәм қосымшалар киритилди, яғный киритилген өзгериске муўапық, пуқаралар судланғанлық яки судланбағанлық ҳаққында мағлыўматнама алыў ушын арза бериўши яки оның жақын туўысқанлары (ата анасы, өмирлик жолдасы ҳәм балалары) арза бериўши атынан мүрәжат етиў ҳуқықына ийе болды.

Сондай-ақ, мәмлекетлик хызметтен пайдаланыў ушын мүрәжаат етиўши өзи келип мүрәжат еткен жағдайда, сораўнаманы электрон санлы имза (ЭРИ) менен тастыйықлаў имкәнийаты болмаған жағдайда тийисли имзалар идентификация қылыўдың басқа усыллары (дактилоскопия, электрон имза ҳәм басқалар) менен тастыйықлаў мүмкиншилиги көрсетилген.

Бул өзгерислерден алдын пуқаралар судланғанлық яки судланбағанлық ҳаққында мағлыўматнама алыў ушын арза бериўши тиккелей өзи келип мүрәжаат етиўи, яки болмаса үшинши шахс мәплери ушын мүрәжаат еткенде сораўнамаға нотариал тастыйықланған исеним хат қосымша қылыныўы ҳамде мәмлекетлик хызметтен пайдаланыў ушын электрон рақамлы имзаны (ЭРИ) мәжбүрий тәртипте алыўы белгилеп көрсетилген еди.

 

С.Отегенов,

Кегейли районы Мәмлекетлик хызметлер орайы бөлим баслығы

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 17-07-2019, 12:10 |
  • 513