Тренерлик хызмети менен шуғылланыўға рухсатнама алыў ҳаққында

Мәмлекетимизде қабыл етилип атырған Нызам ҳәм қарарлар, әмелге асырылып атырған жойбарлардың барлығы инсан мәпи, олардың қымбатлы ўақытларын тежеў, коррупцияның алдын алыў ушын хызмет етеди. Усындай қабыл етилип атырған қарарлар қатарында Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2019-жыл 17-апрель күнги 319-санлы қарарына тийкарланып, Тренерлик хызмети менен шуғылланыўға рухсатнама алыў бойынша мәмлекетлик хызметлер көрсетиўдиң ҳәкимшилик регламенти ислеп шығылды. Бул регламент Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2019-жыл 15-февралдағы ПҚ-4193-санлы қарарына муўапық, 2019-жыл 1-июнь күнинен баслап күшке киреди.

Бунда пуқаралар өзлери жасап турған аймақтағы Мәмлекетлик хызметлер орайына мүрәжат етеди. Керекли ҳүжжетлер: 

-шахсты тастыйықлаўшы ҳүжжети (паспорт);

- алдын социаллық қәўипли, аўыр ҳәм айрықша жынаятлары, сондай-ақ Өзбекстан Республикасы Конституциясының дүзилисине қарсы жынаятлары ушын жынайый жуўапкершиликке  тартылмағанлығы ҳақкында мағлыўмат;

- арза бериўшиниң спорт түри;

- спорттың еки ҳәм одан артық түри бойынша рухсатнама алыў;

-спорт түри бойынша тренер инструктор сыпатында хызмет пенен шуғылланыўға рухсатнамаға ийе болған шахслар спорттың дәл усы түри бойынша тренер яки тренер оқытыўшы сыпатында хызметын әмелге асырыў;

-ден саўлығының жағдайы ҳаққында медициналық (психиатрия, наркология) орайлардың мағлыўматнамалары,

-жоқары яки орта арнаўлы, кәсиплик дене тәрбия мағлыўматы туўрысындағы диплом көширмеси,

-3х4 көлемдеги реңли фотосуўрет (электрон тәризде)лер менен келеди.

 Мәмлекетлик хызметлер орайлары хызметкерлери мүрәжат етиўшиге алдыннан мәмлекет хызметлери орайлары ҳәм ўәкилликли орган ортасында информация алмасыў ушын электрон санлы имзани мәжбүрий тәртипте қоллаў арқалы мәкемелер ара өз-ара электрон байланыс жәрдеминде әмелге асырылыўы ҳаққында ескертеди.

Арзаны көрип шығыў бойынша төлемлер:

- ең кем айлық ис ҳақының 10 пайызы муғдарында;

- аттестациядан өткериў ушын төлеў күниндеги ең кем айлық ис ҳақының бир есеси муғдарында

жыйым төлениўи керек.

Төмендегилер жеңилликлерге ийе:

-Өзбекстанда хызмет көрсеткен спорт устасы;

- Қарақалпақстан Республикасында хызмет көрсеткен спорт устасы;

-дене тәрбия ҳәм спорт тараўында илимий дәрежесине ийе болған шахслар аттестациядан өтпестен ҳәм аттестациядан өтиў ушын ҳақы төлеместен тренерлик хызмети менен мүддетсиз шуғылланыўға рухсатнамалар алыўы ҳаққында алдыннан ескертиледи.

Төмендегилер арзаға бийкар жуўабы берилиўине себеп болады;

-аттестацияның биринши ҳәм екинши басқышларынан өте алмаған жағдайда;

- алдын социяллық қәўипли, аўыр ҳәм айрықша жынаятлары, сондай-ақ Өзбекстан Республикасы Конституциясының дүзилисине қарсы қаратылған жынаятлары ушын жынайый жуўапкершиликке  тартылған болса.

 Мәмлекетлик хызметлер орайы хызметкери арзаны ўәкилликли органга жибереди ҳәм белгиленген мүддетлерде рухсатнаманы қабыл етип, арза ийесин бул ҳаққында хабарландырады. Бундай ислер пуқаралар ушын исленип атырған жеңилликлердиң бири болып табылады.

 

С.Өтегенов

Кегейли районы Мәмлекетлик хызметлер орайы бөлим баслығы

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 14-05-2019, 14:34 |
  • 651