Makan.uz’ға мүрәжат: Электр тармақларындағы мәселелер

Нәўбетши электр тармақларының телефоны ҳәмийше бәнт.

 

Шымбай районында мезгилсиз ток өше беретуғын болды.

 

Шымбай районында кеш болыўдан ток өшеди. Бурынлары өшсе адамлардың, районның қарызы көп дейтуғын еди. Енди ҳәзир ҳеш кимниң электр тогынан, газден ямаса суўдан қарызы жоқ. Усы мәселени ким шешеди?

 

Шымбай районында кешки саат 7 ден кейин ток жоқ.

 

Шымбай районы, Институтта ток көп өшеди.

 

Қоңырат районы, «Ҳәким ата» МПЖда ток өше береди. Ҳәр күни сол аўҳал.

 

Нөкис қаласы, Бердах көшеси 24-жай турғыныман. Сол үйдиң алдында электр тогының столбасы турыпты. Соны көп жерге айттым, келип көрип те кетти, бирақ ҳеш ким келип ислеп берген жоқ. Ҳәммеси бизге тийисли емес дейди. Бул мәселе кимге тийисли?

 

Makan.uz’ға мүрәжат: Электр тармақларындағы мәселелер

 

Makan.uz’ға мүрәжат: Электр тармақларындағы мәселелер

 

«Ассалаўма алейкум, бизлер Нөкис районы «Узынкөл» массивинде турамыз. Көшемиздеги электр сым ағашын (столба) қойып бериў бойынша бир неше мәрте Қарақалпақ электр тармақларына мүрәжат еттик, бирақ машқаламыз шешилмеди. Бул мәселе 3-4 жылдан берли шешилместен киятыр. Аймағымыздың электр ток, коммуналлық мәселелери Нөкис қаласына қарайды. Бул мәселеге шешим табыўға жәрдем бериўиңизди сораймыз».

 

Makan.uz’ға мүрәжат: Электр тармақларындағы мәселелер

 

Makan.uz’ға мүрәжат: Электр тармақларындағы мәселелер

 

Нөкис қаласы, К.Жуманиязов көшесиниң электр сымлары усы аўҳалда.

 

Makan.uz’ға мүрәжат: Электр тармақларындағы мәселелер

 

Makan.uz’ға мүрәжат: Электр тармақларындағы мәселелер

 

Makan.uz’ға мүрәжат: Электр тармақларындағы мәселелер

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 24-03-2019, 22:27 |
  • 261