1-январь сәнесинен баслап газ есаплағыш үскенелерин мәмлекетлик стандарттан өткериў тәртибине өзгерислер киргизилди

Усы жылдың 1-январь сәнесинен баслап газ есаплағыш үскенелерин мәмлекетлик стандарттан өткериў тәртибине өзгерислер киргизилди.

Бурын пуқаралар газ есаплағыш үскенелерин мәмлекетлик стандарттан өткериў ушын аймақлық газ тармағы филиалына баратуғын болса, енди тиккелей мәмлекетлик хызметлер орайына мүрәжат етеди. Бунда, мүрәжат етиўши мәмлекетлик хызметлер орайына келип бирден-бир интерактив мәмлекетлик хызметлер порталынан (БИМХП) дизимнен өтеди ҳәм анкета толтырады. Анкета толтырылғаннан кейин барлық мағлыўматлар дурыс екенлиги тексерилип көрилип анкетаны өз электрон санлы имзасы менен тастыйықлайды.

Мүрәжат етиўшиниң тастыйықланған анкетасы аймақлық газ тармағы филиалына (АГТФ), мүжбүрий орынлаў бюросына ҳәм метрология хызмети (мәмлекетлик стандартластырыў) кәрханасына электрон түрде жибериледи.

Газ есаплағыш үскенесин шешип алыў тәртиби

Газ кәрханасы ҳәм мәжбүрий орынлаў бюро хызметкерлери анкета келип түскеннен кейин 5 жумыс күни ишинде мүрәжат етиўши менен келисип, оның қатнасында тийисли акт дүзип газ есаплағыш үскенесин шешип алады. Талапкер газ есаплағыш үскенесине газ кәрханасы ҳәм МОБ тәрепинен берилген акт пенен бирге метрология хызметине алып барып тапсырады. 

Газ есаплағыш үскенесин мәмлекетлик стандарттан өткериў тәртиби

Метрология хызмети газ есаплағышты қабыл етип алынғаннан соң 3 жумыс күни ишинде мәмлекетлик стандарттан (бул күнлерде пайдаланған газиңиз әмелдеги өлшем қағыйдалары тийкарында есапланады) өткериледи. Газ есаплағыш үскенеси жарамлы болса тамға (пломба)  басылып  сертификат бериледи. Егер газ есаплағыш үскенеси бузылған болып шықса, жарамсыз деп табылады ҳәм бул ҳаққында сол күнниң өзинде газ есаплағыш үскенесиниң жарамсыз екенлиги ҳаққында  хабарнама рәсмийлестиреди. Сертификат яки хабарнама расмийлестирилгеннен соң 20 минут ишинде метрология хызмети тәрепинен аймақлық газ тәминаты филиалына ҳәм мүжбүрий орынлаў бюросына, соның менен бирге мәмлекетлик хызметлер орайына ҳәм мүрәжат етиўшиге хабар бериледи.

Есаплаў үскенесин орнатыў тәртиби

Есаплаў үскенеси мәмлекетлик стандарттан өткерилгеннен кейин газ кәрханасы ҳәм МОБ хызметкерлери тәрепинен 3 күн ишинде орнатып бериледи ҳәм тамғаланады.

 

Пурхат ИБРАГИМОВ

Нөкис районы Мәмлекетлик

хызметлер орайы қәнигеси

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 31-01-2019, 15:06 |
  • 2 547