Жазып едик, изи не болды? Нөкис қаласындағы қурылысы питпеген көп қабатлы жай ҳаққында

Жазып едик, изи не болды? Нөкис қаласындағы қурылысы питпеген көп қабатлы жай ҳаққында

 

Makan.uz сайтына 2018-жылдың 25-август күни Нөкис қаласы Ерназар Алакөз көшеси 62-жайдан квартира сатып алған бир неше пуқаралардан жазба мүрәжат келип түскен еди. Мүрәжатта пуқаралар ипотека банк кредити есабынан алған квартиралары белгиленген ўақыт ҳәм мүддет өтип кетиўине қарамастан еле толық пайдаланыўға тапсырылмай атырғаны, усы жылдың март айынан баслап ипотека кредитин төлеп атырғанына қарамастан жайға коммуналлық тармақ тартылмағанын мәлим еткен еди. Бул мүрәжат тийкарында тийисли мәмлекетлик шөлкемлерге хат пенен сораўлар жиберлди, ең соңында «Нөкистеги көп қабатлы турақ жай қурылысы питкерилмей атыр. Квартира ийелеринен мүрәжат» атамасында мақала да жәриялаған едик. Makan.uz’дың август айында тийисли шөлкемлерге шығарған биринши хатына жуўап келмегеннен соң, екинши мәрте тәкирар хат шығарылды. 12-октябрь күни күтип жүрген екинши хатымыз да келди. Оларды бирме-бир нәзериңизге усынамыз.

Қарақалпақстан Республикасы Қурылыс тараўында қадағалаў инспекциясының 2018-жыл 6-октябрь күнги 189-санлы хаты:

«Қарақалпақстан Республикасы Прокуратурасының тийисли тапсырмасы бойынша қадағалаў өлшеў жумыслары алып барылды. Усы қадағалаў өлшеў жумысларының нәтийжеси бойынша Қарақалпақстан Республикасы «бирлескен жынаятшылық ҳәм коррупцияға қарсы гүресиў» бөлими тәрепинен қурылысты әмелге асырып атырған жуўапкершилиги шекленген жәмийетине қарсы тийисли сандағы жынаят ис қозғатылып, ҳәзирги күни қайта қадағалаў жумыслары алып барылмақта».

Қарақалпақстан Республикасы Прокуратурасының 10-октябрьдеги 10.2/490-18-805-11939-санлы хаты:

«Қарақалпақстан Республикасы прокуратурасы тәрепинен қурылыс жумысларын алып барған фирма тәрепинен Нөкис қаласы, Ерназар Алакөз көшеси, 62-үйде қурылған 4 қабатлы 50 ханалы турақ жайлар қурылысы ҳәм қабыллаў нызамлылығы қәнигелер қатнасыўында үйренилген.

Анықланыўынша, 2018-жылдың айы ҳәм сәнеси көрсетилмеген далалатнама менен қурылыс ислеген фирма тәрепинен Нөкис қаласы, Ерназар Алакөз көшеси, 62-үйде қурылған 4 қабатлы 50 ханалы турақ жайлар қурылыс ислери жуўмақланбағаны менен пайдаланыўға қабылланған.

Бул қурылыс монтаж ислери қәнигелер тәрепинен турақ жайлар қадағалаў өлшеминен өткерилгенде, жәми 795 млн 450 мың сўмлық қурылыс ислери орынланбастан ҳәм материал ҳәм үскенелер толық орнатылмастан қабылланыўы нәтийжесинде пуқаралардың ҳуқықларына ҳәм нызам менен қорғалатуғын мәплерине жүдә көп муғдарда зыян жеткерилген.

Қарақалпақстан Республикасы прокуратурасы тәрепинен анықланған ҳалатлар бойынша 2018-жылдың 28-сентябрь күни Нөкис қаласы ҳәкимлиги көп қабатлы үй-жайдағы турақ жайларды пайдаланыўға қабыллаў мәмлекет комиссиясы лаўазымлы шахсларына Өзбекстан Республикасы Жынаят кодексиниң 205-статьясы 2-бөлим «а» бәнти менен жынаят иси қозғатылған. Бул жынаят иси бойынша Қарақалпақстан Республикасы прокуратурасы тәрепинен дәслепки тергеў ҳәрекетлери алып барылмақта».

Нөкис қаласы Ерназар Алакөз көшеси 62-жайдың ҳәзирги жағдайын бүгин, яғный 14-октябрь күни барып көрдик. Жеке үйде оңлаў жумысларын ислеп атырған усталардан бириниң атыўынша, жайға еле коммунал тармақ тартылмаған. Исленген жумыслардың бири – жайға электр ток сымларына монтаж исленген, бирақ электр тармағына жалғанбаған. Суў шығарыў ушын насосқа буйыртпа етилген. Газ ҳәм канализацияның қашан ислениўи ҳаққында мағлыўмат жоқ. Ал қалған көз бенен көрилген өзгерислерди төмендеги фотосүўретлерден көрсеңиз болады.

 Алдын

Жазып едик, изи не болды? Нөкис қаласындағы қурылысы питпеген көп қабатлы жай ҳаққында

 

Ҳәзир

Жазып едик, изи не болды? Нөкис қаласындағы қурылысы питпеген көп қабатлы жай ҳаққында

 

Алдын

Жазып едик, изи не болды? Нөкис қаласындағы қурылысы питпеген көп қабатлы жай ҳаққында

 

Ҳәзир

Жазып едик, изи не болды? Нөкис қаласындағы қурылысы питпеген көп қабатлы жай ҳаққында

 

Алдын

Жазып едик, изи не болды? Нөкис қаласындағы қурылысы питпеген көп қабатлы жай ҳаққында

 

Ҳәзир

Жазып едик, изи не болды? Нөкис қаласындағы қурылысы питпеген көп қабатлы жай ҳаққында

 

Алдын

Жазып едик, изи не болды? Нөкис қаласындағы қурылысы питпеген көп қабатлы жай ҳаққында

 

Жазып едик, изи не болды? Нөкис қаласындағы қурылысы питпеген көп қабатлы жай ҳаққында

 

Жазып едик, изи не болды? Нөкис қаласындағы қурылысы питпеген көп қабатлы жай ҳаққында

 

Жазып едик, изи не болды? Нөкис қаласындағы қурылысы питпеген көп қабатлы жай ҳаққында

 

Жазып едик, изи не болды? Нөкис қаласындағы қурылысы питпеген көп қабатлы жай ҳаққында

 

Ҳәзир

Жазып едик, изи не болды? Нөкис қаласындағы қурылысы питпеген көп қабатлы жай ҳаққында

 

Жазып едик, изи не болды? Нөкис қаласындағы қурылысы питпеген көп қабатлы жай ҳаққында

 

Жазып едик, изи не болды? Нөкис қаласындағы қурылысы питпеген көп қабатлы жай ҳаққында

 

Жазып едик, изи не болды? Нөкис қаласындағы қурылысы питпеген көп қабатлы жай ҳаққында

 

Жазып едик, изи не болды? Нөкис қаласындағы қурылысы питпеген көп қабатлы жай ҳаққында

 

Жазып едик, изи не болды? Нөкис қаласындағы қурылысы питпеген көп қабатлы жай ҳаққында

 

Елимизде ҳаўа райы суўытты сонлықтан, көп қабатлы жайдан квартира алған инсанлардың машқаласы унамлы шешип берилип, өз үйлерине қыстан бурын кирип алса оғада саўаплы ис болған болар еди.

 

Лола Қаллыханова,

журналист

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 14-10-2018, 18:01 |
  • 1 205