Энергетика хызмети: режеге өзгерислер киргизилди

Халық хожалығында электр энергиясынан нәтийжели ҳәм шығынды азайтып пайдаланыў, экономикамыздың нығайыўына унамлы тәсирин тийгизеди. Сонлықтан да, елимизде энергетика тараўында кең көлемли реформалар әмелге асырылмақта.

 Өзбекстан Республикасы Минис­трлер Кабинетиниң 2018-жыл 12-январьдағы «Электр энергиясы ҳәм тәбийғый газден пайдаланыў тәртибин жетилистириўге байланыслы қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарына муўапық, усы жылдың 5-сентябрь күни «Реактивлик қуўат компенсациясы бойынша жумысларды шөлкемлестириў тәртиби ҳаққында»ғы режеге өзгерислер киргизилди ҳәм усы сәнеден баслап, ҳүжжет күшке кирди.

Киргизилген өзгерислерге бола, Реже менен белгиленген электр энергиясын электр тармақлары арқалы узатыўда технологиялық шығынларды кемейттириў ҳәм де реактивлик қуўат компенсациясы бойынша жумысларды шөлкемлестириў тәртиби төмендегилерге қолланылады. Тутыныўшылар, физикалық шахслар, исбилерменлик жумысын әмелге асырып атырған юридикалық шахслар (санаат кәрханалары ямаса оларға теңлестирилген электр энергиясы тутыныўшылары, энергия тәмийнаты кәрханалары, жаңа, кеңейттирилип яки реконструкцияланып атырған кәрханалардың электр үскенелерин жойбарластырыўшы кәрханалар).

Негизинде реактивлик қуўат компенсациясынан энергияны үнемлеў мақсетинде пайдаланылады. Әсиресе, ири санаат кәрханаларында бул мәселе оғада әҳмийетли. Реактивлик қуўатты компенсациялаўшы қурылмаларды қолланыў, тармақтан тутынылатуғын қуўатты кемейттириўдиң ең тәсирли ҳәм нәтийжели усылы болып табылады. Киргизилген өзгертиўлерге муўапық, ҳәр бир кириўинде есапланған актив қуўаты алдынғыдай 50 kW-кВатт емес, ал, 20 kW-кВатт тан кем болған тутыныўшылар ушын реактивлик қуўат компенсацияланыўы шәрт.

Режеде реактивлик қуўат компенсациясы менен байланыслы қандай мәселелерди өз ишине алыўы ҳаққындағы бәнтке де дүзетиў киргизилди. Буннан былай, 1000 V-Вольт ға шекем ҳәм оннан жоқары күшлениўши электр тармақларындағы реактивлик қуўатты компенсациялаўшы қурылманың түри, қуўаты, жалғаныў орны ҳәм ислеў режимин таңлаў мәселелерин өз ишине алады. Буннан алдын бул мәселелерди шешиў санаат кәрханаларына тийисли болған болса, енди жоқарыда атап өтилген тутыныўшылардың барлық категориялары түсиниледи. Қуўат коэффициентиниң пәсейиўи ақыбетинде электр энергиясының қосымша технологиялық жоғалтыўларын есаплаў тәртибиде режеге қосымша етилди. Ал, аймақлық электр тармақлары кәрханалары яки магистрал электр тармағынан тәмийинленетуғын тутыныўшылар ушын куўат коэффициентиниң нормативлик баҳасын белгилеў тәртиби де орнатылды.

«Ўздавэнергоназорат» мәмлекетлик инспекциясының Қарақалпақстан Республикасы аймақлық бөлиминиң инспекторлары республикамыздағы санаат кәрханалары, мәкемелерде усы режени кең түрде түсиндириў жумысларын алып бармақта.

 

 У.САБИРОВ,

«Ўздавэнергоназорат» мәмлекетлик инспекциясының

Қарақалпақстан Республикасы аймақлық бөлиминиң инспекторы.

 

Дерек: «Еркин Қарақалпақстн» газетасы

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 25-09-2018, 09:24 |
  • 296