«Копия»ланған мектеп сабақлықлары бала ден саўлығына зыян емес пе?

Газетамыздың өткен санларының биринде «Жуўабын кимнен сораймыз?» атлы мақалам жарық көрген еди. Мақалада «Қарақалпақ тили»н қайдан табаман?» деген «подтема» берилген болып, көп санлы ата-аналар сыяқлы рус класында оқыйтуғын перзентим ушын «Қарақалпақ тили»ниң ижарада яки еркин сатыўда жоқ екенлигин айтқан едим.

«Изленген имкан табады» дегениндей, сол китаптың орайлық базарда китаплар дүканында бар екенлигин еситип қуўандым. Дүканға барсам, копия китаплар ушын нәўбетке тур­ғанларды көрип расы ҳайран қалдым. Китап деп шырлап жүрген тек мениң бир өзим емес екенлигине исендим. Кеш болыўына қарамастан жумыстан қайтқан ата-аналар менен бирге нәўбетке турдық.

Халықтың мүтәжлигин тийисли хызметкерлер сезинбесе де, бул мүтәжликти жақсы «сезинген» айырым адамлар өзлери нусқасын көширип атырған көплеген оқыўлықлардың мәмлекетлик стандарт талапларына ҳәм СанПиН нормаларына толық жуўап бериўине итибар қаратпастан «имканият»ты қолдан жибермей атыр. Ойландыратуғын мәселе. Қулласы китапты сатып алдым. Китапты усласаң бояўы қолыңа жуғады, «усы бояўы баламның денсаўлығына зыяны жоқпа екен»,-деп те ойланып қалдым.

«Әлбетте полиграфияда басылған китап пенен ксерокопияның парқы бар. Арнаўлы баспаханада китап барлық стандартқа жуўап беретуғын дәрежеде, өлшемлер тийкарында, шрифтлердиң өлшеми 12,-14,-16 болыўы тийис, бул баланың көзине сай деп белгиленген. Қолдан исленген копияда усы талапларға толық жуўап береди деп айтыў қыйын»,-дейди көп жыллық тәжирийбеге ийе қәниге.

Бул көтерилген мәселе келешек әўладтың тыянақлы билим алыўы ушын итибар қаратылып атырған бир ўақытта «кишигирим» болса да дыққаттан шетте қалмаўы тийис. Себеби, биз XXI әсирде жасап атырғанлығымызды умытпаўымыз керек деп есаплайман. Мектеп оқыўшыларының сапалы билим алыўында оқыўлықлардың әҳмийети үлкен екенлигин тийисли жуўапкерлер және бир рет сезиниўин қәлер едим.

 

Қ.ЖУМАҒАЛИЕВА

Дерек: ustaz.uz

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 24-09-2018, 21:42 |
  • 431