Конституцияға өзгерислер киритилмекте

Конституцияға өзгерислер киритилмекте

17-март күни Өзбекистан Республикасы Олий Мажлис Нызамшылық палатасының нәўбеттеги мәжлиси болып өтти. Онда депутатлар бир қанша нызамлар қатарында Өзбекистан Республикасы Конституциясына өзгерис ҳәм қосымшалар киритиўди додалаған.

Мағлыўматқа қарағанда, Конституцияның 80, 81, 83, 93, 107, 110, 111, 112-статьяларына өзгерис ҳәм қосымшалар киритилиўи күтилмекте.
Өзбекистан Республикасы Олий Мажлис Нызамшылық палатасының мәлимлеме хызметиның хабарына қарағанда, мәжилистиң күн тәртибине киритилген мәселелер сиясий партиялар фракциялары ҳәм Өзбекистан Экологиялық ҳәрекети депутатлар топарының, Нызамшылық палатасы комитетлериниң мәжилислеринде министрликлер ҳәм мекемелер, пуқаралық жәмийети институтларының ўәкиллери қатнасыўында дәслепки түрде ҳәр тәреплеме үйренип шығылған еди.
Парламент ағзалары суд системасы бийнуқсан ислеўи кереклигин атап өткен.

«Өзбекистан Республикасы Конституциясына, «Судлар ҳаққында»ғы Нызамға ҳәм бир қанша процессуал кодекслерге киритилип атырған, жаңадан шөлкемлестирилип атырған административлик ҳәм экономикалық судлардың тийисли базасын жаратыў, соның менен бирге қабылланған суд ҳүжжетлерин қайтадан көрип шығыўға байланыслы бир-бирин тәкирарлайтуғын инстанцияларды шығарып таслаған ҳалда жумысларды көрип шығыў тәртибин әпиўайыластырыў керек болған өзгерис ҳәм косымшалар дәл усыған қаратылған», делинеди хабарда.

Депутатлар тәрепинен «Өзбекистан Республикасы Судьялар жоқары кеңеси ҳаққында»ғы Нызам қабылланған. Бүгинги күнге шекем Өзбекистан Республикасы президенти жанындағы Судьяларды таңлаў ҳәм лаўазымларына усыныў бойынша жоқары тәжирийбе комиссиясы суд ҳәкимиятының шын беккемлигин тәмийинлеў сиясатын әмелге асырып атырған, суд кадрларын таңлаў ҳәм жайластырыў ушын жуўапкер орган деп есапланатуғын еди. Бунда Комиссия, анық ҳуқықый статусқа ийе болмаған ҳалда, өз жумысын жәмәәтшилик тийкарда әмелге асыратуғын еди, судьяларға интизамий жуўапкершилик ҳаққындағы ислерди қозғаў, судьяларды хошаметлеў илажлары басламасы менен шығыў бойынша ҳуқыққа ийе болмаған. Бул нызам усы кемшиликлердиң орнын толтырыўға ҳәм өзине конституциялық орган статусы да берилип, шөлкемлестирилген Өзбекистан Республикасы Судьялар жоқары кеңесиниң жумысын тәртипке салыўға қаратылған.

Өткен айлар даўамында Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Суд-ҳуқық системасын еле де реформалаў, пуқаралардың ҳуқық ҳәм еркинликлерин исенимли қорғаў кепилликлерин күшейтиў илажлары ҳаққында»ғы, сондай-ақ, «Өзбекистан Республикасы суд системасы дүзилисин түпкиликли жетилистириў ҳәм жумысының нәтийжелигин асырыў илажлары ҳаққында»ғы пәрманлары қабыллаған еди.

Мәжилис даўамында өзгерис ҳәм қосымшалар киритилгенинен соң бирден-бир жоқары орган – Жоқары суд басшылығында судлар жумысының, административлик суд ис жүритиўши ҳәм хожалық ис жүритиўшиниң орнына – экономикалық ис жүритиўшиниң беккем ҳуқықый тийкарлары жаратылыўы атап өтилген.

Депутатлар конституциялық ўәкилликлерине муўапық сиясий партиялардың 2016-жылы өз жумысын қаржыландырыў дереклери ҳаққындағы есабатларын еситкен, бул мәселе бойынша барлық сиясий партиялар баслықлары сөзге шыққан.

Олар соңғы жылларда ең әҳмийетли мәмлекетлик мәселелерди шешиўде сиясий партиялардың роли ҳәм тәсири, сондай-ақ олардың парламенттеги жумысы сезилерли дәрежеде көбейгенин атаған. Буған сиясий партияларды раўажландырыў, олардың жумысын қаржыландырыў механизмлерин жетилистириў бойынша жаратылған беккем ҳуқықый база мүмкиншилик бергени айтылған. Депутатлар сиясий партиялардың материаллық-техникалық, шөлкемлестириў-кадрлар, басқа мүмкиншиликлери өз дәстүрий мақсетлери ҳәм ўазыйпаларын әмелде атқарыўда үлкен әҳмийетке ийе екенин, соның ушын оларды ҳәмме билиўи ҳәм олардың ашық болыўы жүдә әҳмийетли екенин айтқан.

Додалаў даўамында билдирилген пикир-усыныслар есапқа алынған ҳалда, депутатлар сиясий партиялардың 2016-жылы өз жумысын қаржыландырыў дереклери ҳақкындағы есабатларын мағлыўмат ушын қабыллаған. Бул ҳақкында kun.uz хабар бермекте.

Фото: kun.uz
скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 19-03-2017, 11:41 |
  • 876