Пуқараларға Нөкис қаласының қайсы аймақларынан жер участкасы бериледи?

Пуқараларға Нөкис қаласының қайсы аймақларынан жер участкасы бериледи?

Ҳәзирги ўақытта пайтхатымыз Нөкис қаласында көплеген турақ жайлар қурылысы алып барылмақта. Бурынғы гөне жайлар бузылып оның орнына көп қабатлы соңғы заман талапларына жуўап беретуғын үлгидеги жаңа жайлар салынбақта.
Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев 20-21-январь күнлери аймақтағы жумыслар менен танысыў ушын Қарақалпақстанға келип бир қанша ислениўи керек ўазыйпалар бойынша тапсырмалар берип, Нөкистеги Ерназар Алакөз көшесин реконструкциялаў жойбары менен де танысқан еди.
Мәмлекетимиз бойынша алып барылып атырылған қурылыс жумысларының нәтийжесинде пуқараларымызда жер участкаларын алыў, сондай-ақ, қайсы аймақларда жаңа үлгидеги көп қабатлы жайлар қурылыўы ҳаққында сораўлар ойландырыў тәбийий, сонлықтан да, биз төмендеги сораўларға Мәмлекетлик Архитектура ҳәм қурылыс комитетиниң Нөкис қаласы архитектура ҳәм қурылыс бөлими қәнийгеси
Жалғас Ҳабибуллаевтан жуўаплар алдық.

Нөкис қаласында жер участкасын алыў тәртиплери қандай?

- Жеке тәртипеге үй-жай қурылысы ҳаққындағы нызам (кейинги орынларда нызам деп жүргизиледи). Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2006-жылы 30-декабрьдеги 272-санлы қарарына муўапық 2008-жыл 1-январьға шекем жеке тәртипте үй-жай қурыў ушын жер участкасы районлар (қалалық) Ҳәкимлери тәрепинен Аўыл хожалық ҳәм тоғай хожалығына тийисли болмаған жерлерден белгиленген тәртипте Өзбекистан пуқараларына 1 шаңараққа 6 сотих жер участкасы өмирлик ийелик етиў ҳуқықы менен ажыратылып берилди. 2008-жыл 1-январьдан баслап жеке тәртипте үй-жай қурыў ушын жер участкалары ким-зыят саўдасы арқалы сатып алыныўы нызам ҳүжжетлери менен белгиленди.
Усы қарарға муўапық биринши нәўбетте мәмлекет зәрүрлиги ушын алыныўы керек болған жерлерде жайласқан, жасап атырған жайлары бузылыўы белгиленген пуқараларға, екинши дүнья жүзлик урыс майыплары ҳәм Аўғаныстанда хызмет еткен интернационалист жаўынгерлерге, қайтыс болған жаўынгерлердиң ҳәм оларға теңлестирилген шахслардың шаңарақларына, Мийнет ветеранларына, өзлери ийелеп турған мәмлекетлик турақ жай фондының турақ жайларын район (қала) ҳәкимликлерине қайтарып берип атырған пуқараларға берилетуғынлығы көрсетилген.

Жер участкасын алыў бойынша пуқара (юридикалық шахслар) қай жерге, кимге мүрәжат етиўи керек? Мекеме аты, мәнзили, виртуал қабыллаўхана мәнзили, мүрәжат жоллағанда қосып берилиўи керек болған ҳүжжетлер дизими ямаса басқа ҳүжжетлер?

- Жеке тәртипте үй-жай қурыў ушын жер участкасын алыў ушын арза район (қала) ҳәкимлигине бериледи.
Арзаға арза бериўшиниң турақлы жасаў орны бойынша турақ жайының кадастр нусхасы, паспорт нусхасы ҳәм Мәкан пуқаралар жыйынынан шаңарақ қурамы ҳаққындағы мағлыўматнамасы қосып тигиледи.

Мүрәжат жолланғаннан кейин оның орынланыў мүддети?
Арза районлар (қала) ҳәкими басшылық ететуғын, жер участкаларын бериў (реализация қылатуғын) мәселелерин көрип шығыў бойынша турақлы ҳәрекет етиўши комиссия тәрепинен көрип шығылады. Комиссия қурамында «Жергеодез кадастр» мәмлекетлик комитети, тәбиятты қорғаў, архитектура ҳәм қурылыс органлары санитария эпидемиологиялық хызмети МПЖ ўәкиллери ҳәм тағы басқа қәнийгелер киритиледи.
Комиссия арза келген күннен баслап 10 күн мүддетте жер участкасын бериўиниң мақсетке муўапықлығын ямаса жер участкасы берилиўи/берилмеўи тийкары ҳаққында шешим қабыл етеди.
Пуқараларға белгиленген тәртипте ким-зыят саўдасында жер участкасын сатыўда комиссиясының қарары талап етилмейди.

Пуқараларға Нөкис қаласы аймағына кириўши қайсы аймақлардан жер участкалары ажыратыў режелестирилген?

- Хожан аўыл турақ жай массивинен, Бес төбе МПЖ аймағынан, Ашшы көл бойынан бас жобада жеке меншик жай қурылыс ушын ажыратылған жер участкалары бар.

Нөкисте неше таза көп қабатлы жайлар қурылады?

- Ҳәзирги ўақытта А.Досназаров көшеси жолларының реконструкция жумыслары алып барылып атыр. Ерназар Алакөз көшесинде 2017-жылы 30 дана, 2018-жылы 5-қабатлы 18 дана көп қабатлы турақ жайлар қурыў белгиленген.

Пуқараның отырған жайы мәмлекет мақсети ушын пайдаланыўға алынған жағдайда жер участкасын ажыратып бериў тәртип қағыйдалары қандай?

- Жер участкалары мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик зәрүрликлери ушын алып қойылыўы мүнәсибети менен пуқаралардың мүлки болған жайы бузылған жағдайда жер участкаларын бериў ҳәм жайлар қурыў Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң «Жер участкалары мәмлекетлик ҳәм юридикалық зәрүрликлери ушын алып қойылыўы мүнәсибети менен пуқараларға ҳәм юридикалық шахсларға қунын қаплаў тәртиби ҳаққындағы нызамды тастыйықлаў ҳаққында»ғы 2006-жыл 29-майдағы 97-санлы қарары менен тәртипке салынады.

Сәўбетлескен журналист
Лола Қаллыханова


Фото: ЎзА
скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 12-03-2017, 12:59 |
  • 1 394