«Тили майлы» алдаўшы

Базыбиреўлер бар, өзгелердиң исениўшеңлигинен пайдаланып, қыянет етиў жолы менен оларға тийисли болған мал-мүлкке ийелик етиўди мақул көреди.

Усы тайпадағы Айбек Қ-ов бирқанша пуқараларды өз қармағына илиндирди. Ислеген жынаятлы ислери ушын ол ти­йисли жазасын алғаны менен негедур алдаўшылықты өзине «кәсип» етип, дурыс жолға қайтпады. Жүрген жеринде адамларды алдап кете беретуғын «маман алдаўшы» дәрежесине еристи. «Тилиниң майлылығы» сол дәрежеге жетисти, алдын таныс-билислердиң пулларын алдаў жолы менен алған болса, кейин ала ол көшедеги жөнелисли маршрутта, той-мерекеде көрискен адамларды да алдап, жалған ўәделер есесине қалтасын пулға толтырып отырды.

Жөнелисли таксиде кетип баратырған Айбек шофёрға «Жездем мәмлекетлик мәкемелердиң биринде басшы болып ислейди, жаңа автомашинасын айдаўға  жумысқа шофёр алады. Таныслар жоқ па!» деп усыныс ҳәм сораў киби айтып қояды. Бундай пайытта жумыс излеп жүргенлер табылады. Қол телефоны арқалы түрли лаўазым­ларға жумысқа киргизиўге ўәде етип, нөкисли пуқаралар М.Оржановтан 900 мың, Б.Матжановтан 400 мың, Т.Ержановтан 380 мың ҳәм И.Хожамбергеновтан 380 мың сум пулларын алып, өз ықтыярына жумсап жиберген.

Жәбиркешлер ҳуқық қорғаў уйымларына мүрәжат еткеннен соң А.Қ-ов олардың пулларын қайтарып берди. Деген менен, ол нызам алдындағы жуўапкершиликтен қашып қутыла алмайды. Суд ҳүкими оқылып, тийисли жазаға тартылды. Бул көпшиликке сабақ болады деген пикирде пуқаралар да ҳәр қандай ўәдеге яки усынысқа көзкөреки исене берместен, нызам шеңберинде ис тутыўы кереклигин ескертпекшимиз.

 

 Азат ҚЫПШАҚБАЕВ,

Қарақалпақстан Республикасы прокуратурасы АӘИБ аға тергеўшиси.

 

Миясар ҚАБУЛОВА,

журналист.

Дерек: «Еркин Қарақалпақстан» газетасы

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 23-01-2018, 17:30 |
  • 830