Қарақалпақстанда өрт профилактикасы бойынша тексериўде 17 исбилерменлик субъектинде 325 кемшилик анықланды 

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 23-майдағы «Ишки ислер уйымлары өрт қәўипсизлиги бөлимлериниң жумысын түп-тийкарынан жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы қарары талапларынан келип шыға отырып, Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министрлиги Өрт қәўипсизлиги басқармасы ҳәм оның орынлардағы бөлимлери тәрепинен бүгинги күнде республикамыз қала ҳәм ра­йонларының ҳәкимликлери, ҳуқық қорғаў уйымларының хызметкерлери, оқыў орынлары, мийнет  жәмәәтлери ҳәм пуқаралар жыйынлары ўәкиллериниң қатнасыўында ҳәр ҳәптениң сәршемби сәнесинде «Өрт профилактикасы күни» илажлары өткерилип, бул илажлар барысында төмендеги жумыслар әмелге асырылмақта.

Мәмлекетимиз ийелигиндеги объектлерде өртке қарсы үлгили жағдайларды тәмийинлеў, өрт қәўипсизлигин жақсылаў, ишки хызметкерлер менен биргеликте өртлердиң алдын алыў бағдарында профилактика жумысларын алып барыў мақсетинде 41 объект тексерилип, 17 исбилерменлик субъекти өрт профилактикасы бойынша көзден өткерилди. Бул илажлар даўамында 325 кемшилик анықланды  ҳәм олардың 281 и өз орынларында сапластырылды.

Өрт  қәўипсизлиги талапларының бузылыўына байланыслы ҳәкимшилик ҳуқық­бузарлықларды жүзеге келтирген пуқаралардың нызам алдындағы жуўапкершилигин күшейтиў мақсетинде өткерилген тексериўлер барысында өрт қәўипсизлиги қағыйдаларының бузылыўына жол қойған 18 жуўапкер шахс ҳәм пуқара Өзбекистан Республикасы Ҳәкимшилик жуўапкершилик ҳаққындағы кодексиниң 211-статьясы 1-бөлимине тийкарланып, ҳәкимшилик жуўапкершиликке тартылды.

Өрт шығыў қәўпи бол­ған 2 имарат ҳәм мәкемениң ишки жумыслары ўақытша тоқтатылып, 15 насаз электр үскенеси ҳәм агрегатлардан пайдаланыў қадаған етилди.

Билимлендириў ҳәм денсаўлықты сақлаў мәкемелеринде өрт қәўипсизлиги илажларына әмел етиў бо­йынша кең түрде түсиник жумысларын алып барыў, өртлердиң алдын алыў ҳәм оларды нәтийжели сапластырыў илажларына кең жәмийетшиликти тартыў мақсетинде пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларында, кәрхана, мәкеме ҳәм шөлкемлерде, мектепке шекемги билимлендириў мәкемелеринде, улыўма билим бериў мектеплеринде, емлеў мәкемелеринде ушырасыў кешелери шөлкем­лес­тирилип, оларда жүз бериўи мүмкин болған ҳәр қыйлы өртлердиң алдын алыў бойынша профилактикалық түсиндириў жумыслары алып барылды.

Өткерилген илажлар даўамында өрт өшириўге мөлшерленген суў тәмийнаты қурылмаларының техникалық жағдайын қадағалаў мақсетинде республикамыз аймағында жайласқан 569 өртке қарсы суў ҳәўизлериниң 14 и ҳәм 1423 жер асты суў алғышларының 15 и тексерилип, анықланған кемшиликлердиң өз орнында сапластырылыўына ерисилди. Сондай-ақ, пуқаралар жыйынлары аймақларында өрт өшириў автомобильлери ҳәм басқа да транспорт қуралларының еркин ҳәрекетлениўине иркиниш жасаўшы 10 жасалма тосқынлықлар алып тасланды.

Әлбетте, тилсиз жаў бол­ған өртке қарсы гүресиў ҳәммениң иси. Бирақ, бул гүресте әйне Өрт қәўипсизлиги басқармасы хызметкерлерине айрықша ўазыйпалар жүкленген. Хызметкерлеримиз бул ўазыйпаларды инабатлы ҳәм мүлтиксиз орынлаў ушын өзлериниң бар билими ҳәм тәжирийбесин, күш-жигерин жумсап аянбай хызмет ете береди.

 

Махмуд СЕЙДУЛЛАЕВ,

ҚР ИИМ Өрт қәўипсизлиги басқармасы баслығының орынбасары, подполковник

 

Дерек: erkinkarakalpak.uz

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 23-08-2017, 14:29 |
  • 835