Папалар писиретуғын «Анкл-бенз» ол қандай аўқат?

 

Папалар писиретуғын «Анкл-бенз» ол қандай аўқат?

 

Кишкене гезимде қалған елеслериме қарап «Анкл-бенз» аўқатының қандай дәмге ийе болғанын ҳеш еслей алмайман. Аппақ гүришди  дастурханға қойғанда, биз қандай аўқат деп сорасақ әкем оны «Анкл-бенз» дейтуғын еди. Ҳәзир интернеттен излеп көрсем, ол ҳақыйқаттан да гүришли аўқат екен. Википедияның мағлыўматына қарағанда биз қарақалпақшалап кеткен «Анкл-бенз» англичанша Uncle Ben’s екен (Бен ажақтан, аўдарма онша уқсамаған болса айыпқа буйырмаң). Uncle Ben’s тез писетуғын гүриш. Бул атамада өним ислеп шығарыў 1943-жылы АҚШтың Converted Rice Inc. компаниясы тәрепинен жолға қойылған.

Папалар писиретуғын «Анкл-бенз» ол қандай аўқат?

 

Ҳәммеге белгили болып кеткен гүриш салынған қутының сыртындағы Бен ажақтың өзи Франк Браун (Frank Brown) деген адам болып ол Чикагодағы ресторанлардың биринде бас официант болып ислеген. Ал екинши бир әпсана қуты сыртындағы Uncle Ben’ди Америкадағы фермер менен байланыстырады. Айтыўынша, ол сапасы ҳәм дәми жағынан ең жақсы гүришти жетистиретуғын болған. 

Uncle Ben’s  гүриши АҚШта 1950-жылдан 1990-жылға шекем ең өтимли гүришлердиң бири болған. Сол себепли болса керек, Converted Rice компаниясын халық аралық азық-аўқат өнимлерин ислеп шығаратуғын Mars компаниясы сатып алған. Ўақыт өтиўи менен Uncle Ben's бренди менен гүриштен тысқары, басқа да дәнли өнимлер ҳәм ҳәр қыйлы соуслар сатыла басланған.

Папалар писиретуғын «Анкл-бенз» ол қандай аўқат?

Ол гүриш Россияда 90-жыллары телевидение арқалы көп реклама етилгенлиги себепли халыққа тез танылып кетеди. Ол ўақытлары ҳеш кимге сыр емес, бизиң елде де бул мәмлекеттиң телеканалларын көрген. Бәлким соннан болса керек, бизиң әкелеримиз үйде анамыз жоқта гүриш қайнатып оны «Анкл-бенз» деп атап кеткен шығар.

Демек, сораўымызға жуўап беремиз Uncle Ben's ол гүришли аўқат. Оны писириў - гөже писириўдей. Суўға қайнатасыз, болғаны. Төменде гүриштиң өзин көрсеңиз болады.

Папалар писиретуғын «Анкл-бенз» ол қандай аўқат?

 

 

Л.Қаллыханова

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 20-08-2017, 11:05 |
  • 1 402