«Мед книжка»ны 30 жылдан берли өз есабынан толтырып киятырған педагогтан мүрәжат

 

Ассалаўма әлейкум Makan.uz телеграмм тармағы каналы хызметкерлери. Мен 30 жыллық ис тәжирийбеге ийе география пәни муғаллимимен. Мен бул мүрәжатым арқалы барлық билимледириў тараўы хызметкерлери ушын ҳәр жылғы машқала болып киятырған медициналық көриктен төлемли өтиў машқаласын ортаға тасламақшыман. Себеби мен усы тараўда жумыс ислеп киятырған педагогикалық хызметимниң 30 жылында да өзимниң айлығым есабынан «мед книжка»мды толтырып киятырман. Бул бойынша ҳәр жылы телеграмм каналларында, газета журналларда айтылады да изи жуумақланбай, жуўапсыз қалып кетеди. Жақында Ферғана ўәлаятында муғаллим болып ислеўши блогер кәсиплесимиз Исройл Тиллобоевтың "домложон" телеграмм каналында  әпиўайы мектеп муғаллиминиң Ферғана ўалаяты Әдиллик министирлигине жазған шағым арзасы унамлы шешилип бир районның муғаллимлери Билимлендириў бөлими тәрепинен бийпул медициналық көриктен өткерилгенлигин оқып, ҳақыйқатлық бар екенғо, деп қуўандым. Нызам Өзбекистан Республикасы аймағында бирдей, сизлерден илтимас, муғаллимлерди усы мед көриктен өткериў машқаласын нызамлы шешилиўине жәрдем берсеңиз. Себеби ҳәр жылы жылына бир мәрте медициналық көриктен өтиў ушын орташа 100 000 (жүз мың) сум пулымыз, және еки кун ўақтымыз кетеди. Кәсиплик аўқам, Мийнет министирлиги, Билимлендириў министирлиги мине усы мәселелерге итибар қаратса биз устазлар ушын үлкен жәрдем болар еди. Себеби, мен бул мүрәжатым арқалы педагоглардың узақ жыллар даўамында бузылып келген ҳуқыкларын талап етип отырман. Сизлерден унамлы жуўаплар күтип қаламан.

 

Утепова Қурбангул Бекмуратовна,

Нөкис қаласы

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 18-10-2020, 15:43 |
  • 2 718