Кадирбергенов Бахтияр блогерликке қайтты

Кадирбергенов Бахтияр блогерликке қайтты. Ол Жоқарғы Кеңес баслығы Мурат Камаловтан Қарақалпақстандағы 5 әмелдарды жумыстан босатыўды сорады.

 

Төменде Кадирбергенов Бахтиярдың @bkadirbergenov каналында жазған постын нәзериңизге усынамыз.

 

«Мениң гәпимди жоқарылардағылардың дерлик ҳәммеси оқыйды, бирақ, оқымағанлыққа алады өзлерин. Ҳәтте, "Баха және пост жазды, бул рет мени жазбапты, шүкир" дегенлери де бар. Аўа, инсайдерлерим соншелли күшли, ҳәттеки жабық тәризде өткерилетуғын Жоқарғы Кеңес сессияларында нелер айтылғанын, ким айтқанында каналыма жайластырғанман. Маған сырт елде жумыс ислеўиме кимлер тосқынлық еткени де айдынласты. "Түйиншигиңди түйе бер, креслоңда көп отырмайсаң",  буған ўәде беремен деп қаламан оларға. Айттым-ғо, мени де қоллап отырған ағаларым бар, сол ушын арқайынман деп. Мейли, буларды соңырақ баян етермен. Бүгин, жаңадан сайланған ақсақалымызға мүражатым бар еди. Бәлким оқыр, бәлким жеткерер, бәлким қуры гәп болып қалар, тағы билмедим. Бирақ, үмит етип жазып атырман. Басладық.

 

Елимиздеги айырым министрлерди ҳәм лаўазымлы шахсларды өзгертиў керек!!!

 

Кадирбергенов Бахтияр блогерликке қайтты

Ден саўлықты сақлаў министри Атажан Хамраев

 

1.ДССМ орнынан алыныўы керек (Ден саўлықты сақлаў министри Атажан Хамраев – makan.uz). Карантин дәўиринде халықты бирнеше мәрте алдады. Өзи болса, халық алдында улыўма көринис бермеди, тек ғана ТВ арқалы бир мәрте көрдик.  Простой блогер болсамда, маған бирнеше онлаған шыпакер ҳәм мийирбийкелер пост жазыўымды сорап шықты, бирақ, бирде биреўи атларының аталыўын қәлемеди. Бул дегени министринен қорқыўы дегени. Себеби, базыларының айтыўы бойынша олардың көз алдында жақсы кадрлар жумыстан шығарып жиберилген (арыз қылғаны ушын). Мен бул министр ағамыздың қәте-кемшилигин каналымда бирнеше мәрте жәрияладым, ҳәтте бул постта отырыўы ушын оның денсаўлығы жоқ екенин де айтқанман. Ақсақал, өзиңиз бир тексерип көрсеңиз буннан бетер мағлыўматларды ала аласыз.

 

Кадирбергенов Бахтияр блогерликке қайтты

 Аўыл хожалығы министри Алишер Якубов 

Кадирбергенов Бахтияр блогерликке қайтты

 Суў хожалығы министри Джалгасбай Узақов 

 

2.Аўыл хожалығы (Якубов Алишер Джалгасович – makan.uz) ҳәм Суў хожалығы (Узақов Джалгасбай Узақович – makan.uz) министрлерин де "жыртық кеме"ге отырғызып узақ сапарға атландырыў керек. Районлық фермер быйыл суў болмай ең көп арызланған тараў екенин пүткил Қарақалпақстан биледи, ещё қоңсы ўәлиятларда суў көп, ҳәтте айырымларын суў алып атырғанда бизиң фермерлеримиз суўсыз қалды. Халық дәрти менен жасамаған министрдиң "копеек"ке де кереги жоқ, солай емес пе яшуллы?

 

Кадирбергенов Бахтияр блогерликке қайтты

 Жоқарғы Кеңес баспасөз баслығы Байрам Айтмуратов

 

3.Жоқарғы Кеңес баспасөз баслығын (Байрам Айтмуратов – makan.uz) өзгертиў керек, ҳәтте ол жерге мүнәсип адамда бар. Ҳәзирги баспасөздеги инимиздиң я халық пенен, я блогерлер менен, я журналистлер менен ислескенин көрмедим.

Кадирбергенов Бахтияр блогерликке қайтты

Даулетмурат Тажимуратов @el_xizmetinde

Бул орынға "Ел хызметинде" газетасы бас редакторы Даулетмурат Тажимуратов мүнасип.

 

Кадирбергенов Бахтияр блогерликке қайтты

 Қарақалпақстан Республикасы Прокуроры Фархат Алламбергенов 

 

4.Прокуратура бас прокуроры (Алламбергенов Фархат – makan.uz), Қарақалпақстан Прокуратурасын тек Өзбекстанға емес, пүткил дуньяға уятлы қылды. Өзлерине мүнәсип болмаған ислерди ислеп халық алдында усы орган бөлимине деген исенимди сөндирди. Блогерлерге ҳүжим қылыў, бул Президент сиясатына қарсы шығыў дегени.

 

Ҳәзирше усы. Усы 4 усынысымның ең кеминде 5о%ы өзгерсе, демек, сиз мени тыңладыңыз деп есаплайман. Ҳәм әлбетте, изин даўамлайман.

 

Ҳүрмет пенен,

@bkadirbergenov» 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 9-10-2020, 08:17 |
  • 12 500