Қулақ шыңылдаўы қандай кеселликлер белгиси есапланады?

 «Қайсы қулақ шыңылдап атыр, оң ба яки шеп?» ­– ҳәмме ушын белгили болған ҳәзил болған гәп. Ҳәзил өз орнына, әлбетте. Бирақ қулақлардағы шыңылдылар ҳеш қандай себепсиз, турақлы рәўиште қайталанып, узақ ўақытқа дейин тоқтамаўы бул нени аңлатыўы мүмкин?

Тиннитус бул не?

Тиннитус – бастың ишки бөлиминен шығатуғын ысқырыў, шаўқым, шыңылдаў, ғырылдаў ҳәм соған уқсас басқа даўыслардың рәсмий аты. Турақлы шаршаў, стресс, жуқпалы кеселликлер яки узақ ўақыт даўамында жүдә бәлент даўыс тәсиринде болған адамлар ўақты-ўақты менен бундай жағдайға дус келеди.

 Тиннитус ўақтынша ямаса жуқпалы болыўы мүмкин. Егер ўақтынша болса, дерлик қәўипсиз есапланады. Мысалы, концерт, пиротехника ҳәм баска да бәлент даўыслар бир қанша ўақыт даўамында сезилиўи мүмкин, бирақ жүдә тез өтип кетеди.

Созылмалы тиннитус қайта-қайта тәкирарланады, соның менен бирге, избе-излиги узақ ўақытты қурап, қосымша белгилер менен бирге болыўы мүмкин. Мәселен, еситиў қәбилиети пәсейиўи ямаса улыўма жоғалыўы сыяқлылар.

Қайсы ўақытларда зыян?

Егер шаўқым яки тиннитус қайта тәкирарланып турса, наўқас шыпакер көригинен өтиўи керек. Оның пайда болыўының ең көп тарқалған себеплеринен бири алтынгүгирт (сера) түсиўи ямаса қулақ каналында басқа бир тосықлар пайда болыўында. Бундай жағдайда алтынгүгирт (сера)  ямаса өзге нәрселердиң аязлаўына алып келмеўи ушын қулақты тазалап турыў үлкен әҳмиетке ийе.

Сондай-ак, шаўкым тек ғана бир қулақта сезилсе, еситиў қәбилиети төменлесе ҳәм бас айланыў белгилери пайда болса, шыпакер менен ойласыў керек.

Тосыннан пайда болған тиннитус және неден ескертиўи мүмкин?

Оған гипертиреоз, анемия ҳәм бас жарақаты себеп болыўы мүмкин. Қулақты тынышсызландыратуғын тиннитус айырым жағдайларда қулақ ҳәм мый арасындағы нерв тамырына тәсир етиўши өспениң белгиси де болыўы мүмкин деп жазады Daryo.uz

 

Аўдарма: makan_uz

 

Каналға ағза болыў: @makan_uz

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 12-09-2020, 14:53 |
  • 4 344