Мектеплерде муғаллимлерге саат бөлистириўде итибарға алынатуғын критериялар белгиленди

Улыўма билим бериў мәкемелеринде класларды комплектлеў ҳәм тарификация дизимлерин қәлиплестириў тәртиби ҳаққындағы реже (дизим номери 3271, 30.06.2020-жыл) тастыйықланды.

Режеге муўапық мектептиң педкеңеси тәрепинен ҳәр жылы 15-сентябрьге шекем сабақлар саатлары оқытыўшыларға төмендеги көрсетикишлердиң үстемлик избе-излиги тийкарында бөлистириледи:

 - халық аралық олимпиадалар жеңимпазларын таярлаған оқытыўшылар;

 - оқытыўшы болып ислеп атырған халық аралық олимпиадалар жеңимпазлары;

 - шет тили ҳәм STEAM пәнлеринен қәнигелиги бойынша халық аралық сертификатларға ийе оқытыўшылар (TESOL Level 5, CEFR B2, IELTS 6 ҳәм оннан жоқары, сондай-ақ, ӨзР Халық билимлендириў министрлиги тәрепинен белгиленетуғын басқа сертификатлар);

 - TOP-1000 университетлер рейтингине киретуғын дүньяның жетекши университетлерин питкерген оқытыўшылар;

 - тийкарғы олимпиадалардың республика басқышы жеңимпазларын таярлаған оқытыўшылар;

 - оқытыўшы болып ислеп атырған тийкарғы олимпиадалардың республика басқышы жеңимпазлары;

 - республика басқышындағы таңлаўларда (жыл оқытыўшысы) сыйлы орынларды ийелеген оқытыўшылар;

 - жоқары маманлық категориясына ийе оқытыўшылар;

 - биринши маманлық категориясына ийе оқытыўшылар;

 - тийкарғы олимпиадалардың ҚР, ўәлаят ҳәм район (қала) басқышы жеңимпазларын таярлаған оқытыўшылар;

 - екинши маманлық категориясына ийе оқытыўшылар;

 - педагогика бағдары бойынша магистр дәрежесине ийе оқытыўшылар;

 - белгиленген тәртипте өз пәнинен өткерилген теориялық ҳәм әмелий снақлар нәтийжеси бойынша айрықша баҳаларға ийе оқытыўшылар;

 - жоқары мағлыўматлы категориясыз оқытыўшылар;

 - қайта таярлаў бойынша дипломға ийе оқытыўшылар;

 - жоқары оқыў орынларының педагогика бағдары бойынша питкериў басқышы студентлери;

 - педагогика бағдары бойынша сырт ел жоқары оқыў орынларын питкерген, бирақ дипломы тән алынбаған оқытыўшылар;

 - жоқары мағлыўматлы оқытыўшылар менен тәмийинленге шекем орта арнаўлы, профессионал мағлыўматқа ийе оқытыўшылар;

 - жоқары мағлыўматлы оқытыўшылар менен тәмийинленге шекем улыўма билим бериў мектеплериниң тийисли қәнигелиги бойынша басшы хызметкерлери.

 

Тийкар: https://lex.uz/docs/4919258

 

Дерек: https://t.me/xaliq_ushin/1556

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 12-08-2020, 11:35 |
  • 3 056