Ҳәзир интернетте Нөкис қаласы Дослық каналы көпиринде ерси ойнап атырған кишкене қыздың видеосы тарқап атыр

Айырымларыңыз көрип үлгерген де шығарсыз. Бул видеоны makan.uz’дан үш себепке бола шығармадым.

Бириншиси, қыздың еле кишкене екени, оның келешегине биле тура балта урмаў керек.

Екиншиси, ата-анасы яки жақынларының тынышлығы ушын да булай ислеў орынсыз.

Үшиншиси, қыз өсирип отырған ҳеш бир үй биреўдиң қызының қәтесин бетине басып, ертең өз қызының да қылық шығармайтуғынына кепиллик бере алмайды.

 

Басқа блогерлерден де өтиниш етер едим, басқалар тәрбиясызлық етип атырған болса да, тәрбиялы инсан сыпатында қыздың келешеги ҳәм ата-анасының тынышлығы ушын да адамгершилик пәзийлетлерин сақлап қалсаңыз.

 

Есиңизде болса, илгериректе бир өспиримниң байрақлар алдында шешинип ойнағаны, бир қыздың темеки шегип отырғаны да социал тармақларда көп талқыланды. Бүгин карантин ўақтында колайсыз ойнаў жағдайы болды. Бизиң пикиримизше бул тек ғана сол жаслардың емес, ал барлық ата-аналарға берилип атырған сигнал. Балаңыздың тәрбиясына ўақыт ажыратып атырсыз ба? Перзентлериңизден ертең усындай қылықлар шықпайтуғынына исенимиңиз кәмил ме?

 

 Бул өспиримлер 1995-жылдың бержағында туўылған балалар. Буннан алдын туўылғанлар ата-анасы менен көбирек ўақыт өткериўге, хожалыққа көмек бериўге қатнасқан. Жас әўлад туўылғаннан соң жасаў ғәрезсизликтен кейинги жылларға салыстырғанда анағурым аңсатласты. Ата-аналар өз перзентлерине керегинен артық қолайлы шараят пенен бирге олардың бос ўақтының интернети бар телефонда өтиўине имканият жаратып берди. Нәтийжеде, биз бенен сиз ҳәзир жуўас, мүлайим деп отырған балаларымыздан социаллық тармақларда көрип жүргенимиздей қылықлар шықпақта. Жоқарыдағы үш мысал, бақлаўдан шығып кеткен, итибарсыз қалған қәлеген өспирим менен болыўы ҳәм қәлеген ата-ананың алдына келиўи итимал. Ата-ана баласына ўақыт бөлип тәрбия бермеген болса, баласы интернеттен алған тәрбиясының жемисин қәлеген ўақытта татып көриўи мүмкин.

 

Биз сөз етип отырған мысалдағы кишкене қызды да ата-анасы урып-сөгип емес, ал психолог пенен ойласқан ҳалда тәрбияға шақырса, басқалар да түсиниўшилик көрсетип адамгершилигин сақласа деген болар едим. Ата-анасын ҳәдден тыс айыпламасаңыз, өзиңиз де билесиз, ҳеш бир ата-ана перзенти жәмийетте жаман өрнек болғанын қәлемейди.

 

Makan.uz

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 11-07-2020, 18:31 |
  • 11 369