Гимндеги өзгерис бойынша тез арада анықлық киргизиледи – Министрлер Кеӊесиниӊ Мәлимлеме хызмети

Министрлер Кеӊесиниӊ жаӊа Ҳүкимет порталы – karakalpakstan.uz рәсмий сайты мен баспасөз хаткери сыпатында жумыс баслаған жылы, яғный 2018-жылдыӊ 2-ярымында қайта шөлкеместирилген ҳәм қурамалылығы себепли ҳәзирги күнге шекем жетистирилип келинбекте.

 

Неге дегенде, басқарыў органларыныӊ рәсмий сайтларына жаӊалықлар сайтларынан өзгеше түрде тийисли қарар менен талаплар қойылған.

 

Бүгин makan.uz жаӊалықлар сайты Ҳүкимет порталында жайластырылған Қарақапақстан Республикасы гимни ҳаққында сөз етти.

 

Шынында да Өзбекстан Қаҳарманы И.Юсупов қәлемине тийисли нақыраты менен 3 куплеттен ибарат гимн тексти бәримизге ядтан белгили. Себеби, текст барлық басқарыў органлары менен социаллық объектлердиӊ ишки дийўалы мүйешлеринде өз сәўелениўин тапқан және биз оны бақша жасымыздан ҳәзирги күнимизге шекем Республиканыӊ белгили байрамларында тыӊлап ҳәм салтанатлы түрде атқарып келмектемиз.

 

Кәсиплесимиз Лалагүл Қалыханова усы гимн текстиниӊ 3-куплет

1-қатарындағы «Айдын келешекке шақырар заман» сөзиниӊ музыка менен айтылыўындағы «Жаңа мәнзиллерге шақырар заман», деп өзгертилип айтылғанына өзиниӊ сын пикирин билдирди.

 

Дурыс, «karakalpakstan.uz» да жайластырылған гимн тексти бизге белгили сол қатарлар, ал, оныӊ музыка менен айтылған аудио записинде жоқарыдағыдай өзгерис бар.

 

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеӊесиниӊ Мәлимлеме хызмети бул бойынша тийисли мәкемелер менен сөйлесип, мәселеге тез арада анықлық киргизетуғынын мәлим етеди.

 

Чаржаўбай Елмуратов,

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Мәлимлеме хызмети баслығы – Министрлер Кеңеси Баслығының баспасөз хаткери

@charjaubay_elmuratov

 

Мағлыўмат ушын, «Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик гимни ҳаққында»ғы Нызам 24-декабр 1993-жылда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң ХIV сессиясында қабыл етилди. Сөзи И. Юсуповқа, намасы Н.Мухамметдиновқа тийисли. Гимнниң үшинши куплетиндеги «Айдын келешекке шақырар заман» деген қатары «Жаңа мәнзиллерге шақырар заман» деп өзгертилген.

 

Бурынғы қатары

Айдын келешекке шақырар заман,

Мәртлик мийнет, билим жеткизер оған,

Халқың бар азамат, дос ҳәм меҳрибан,

Еркин жайнап–жасна, мәнги бол аман.

 

Жаңа қатары

Жаңа мәнзиллерге шақырар заман,

Мәртлик мийнет, билим жеткизер оған,

Халқың бар азамат, дос ҳәм меҳрибан,

Еркин жайнап–жасна, мәнги бол аман.

 

Гимнниң айтылыўында өзгерис болған mp3 09.07.2020-жылы Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңес сайтында ҳәм 10.07.2020-жылы азанғы ўақыт Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси сайтында турған еди. Сын пикирлерден соң, еки рәсмий сайттан да өзгертилип айтылған гимн қосығы алынды.

 

Гимндеги өзгерис бойынша тез арада анықлық киргизиледи – Министрлер Кеӊесиниӊ Мәлимлеме хызмети

 

Гимндеги өзгерис бойынша тез арада анықлық киргизиледи – Министрлер Кеӊесиниӊ Мәлимлеме хызмети

 

https://joqargikenes.uz/gimn 

http://karakalpakstan.uz/kk/page/show/3

 

makan.uz

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 10-07-2020, 15:46 |
  • 2 024