Нөкис районлараралық экономикалық суды тәрепинен 2020-жылдың 6 айы даўамында әмелге асырылған жумыслар

Суд – жәмийетте нызам үстемлигин ҳәм әдалат турақлылығын тәмийинлеўши, пуқаралардың ҳуқық ҳәм еркинликлерин исенимли қорғаўшы, әдил судлаўды әмелге асырыўшы ғәрезсиз ҳәкимият тараўы есапланады.

Бүгинги күнде мәмлекетимизде суд-ҳуқық системасын терең реформалаў либералластырыў, суд ҳәкимиятының шын мәнистеги ғәрезсизлигин, судлар искерлигиниң ашықлығы ҳәм айқынлығын, пуқаралар ҳуқық ҳәм еркинликлериниң исенимли қорғалыўын тәмийинлеў, халықтың әдил судлаўға болған исенимин асырыў бойынша кең көлемли жумыслар әмелге асырылмақта.

Нөкис районлараралық экономикалық суды да реформалар мазмунынан келип шығып, экономика тараўында нызамшылықты беккемлеўге, әдил судлаўды әмелге асырыўға, исбилерменлик субъектлериниң ҳуқықларын яки нызам менен қорғалатуғын мәплерин қорғаўға, оларға жеңиликлер жаратыўға, ҳуқықбузарлықлардың алдын алыўға көмеклесиўге ҳәмде суд мәжлислериниң тәрбиялық роли ҳәм әҳмийетин асырыў мақсетинде ислерди көбирек көшпели суд мәжлислеринде жәмийетшиликти қатнастырған ҳалда өткериўге айрықша итибар қаратып келмекте.

Нөкис районлараралық экономикалық судының штатлар кестеси бойынша 1 суд баслығы ҳәм 3 судьядан ибарат болып,  ҳәзирги ўақытта 1 суд баслығы 3 судья ислеп келмекте.

Нөкис районлараралық экономикалық суд тәрепинен 2020-жылдың
6 айында исбилерменлер ҳәм хожалық жүритиўши субъектлердиң 786 (831) даўа арзаларын көрген болып, бул көрсеткиш өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда 45 иске кемейген.

Суд мәжлислериниң тәрбиялық ҳәм профилактик әҳмийетин асырыў мақсетинде судьялар тәрепинен 281 (411) ис, яғный жәми көрилген ислердиң 35,7 пайызы (49,4 пайызы) көшпели суд мәжилислеринде көрип шығылған. Өткен жылдың усы дәўири менен салыстырғанда бул көрсеткиш 13,7 пайызға кемейген.

Суд қарарлары менен даўагерлер пайдасына 46 млрд. 117 млн. 840 мың (68 млрд.856 млн.740 мың) сўм муғдарындағы қарыз ҳәм зыянларды өндириў ҳаққында қарарлар қабыл етилген. (Бул көрсеткиш өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда 22 млрд. 738 млн.900 мың сўмға кемейген).

Сондай-ақ, республика бюджетине мәмлекетлик бажы есабына 1 млрд. 942 млн. 290 мың (1 млрд.036 млн.410 мың) сўм өндириў ҳаққында қарарлар қабыл етилген болып, өткен жылдың усы дәўири менен салыстырғанда бул көрсеткиш  905 млн. 880 мың сўмға асқан.

Ықтыярый төленген мәмлекетлик бажы пул муғдары 249 млн. 060 мың (144 млн. 420 мың) сўмды қурап, өткен жылға салыстырғанда 104 млн.640 мың сўмға асқан.

Салық ҳәм басқа мәжбүрий төлемлер бойынша қарызларды өз ўақтында төлемеген 20 (294) хожалық жүритиўши субъектлердиң 718 млн. 635 мың (42 млрд. 360 млн. 543 мың) сўмлық бақыманда қарызларын олардың мал-мүлклери есабынан өндириў ҳаққында суд қарарлары қабыл етилген болып, өткен жылдың усы дәўири менен салыстырсақ бул көрсеткиш 274 иске кемейген.

Сондай-ақ, киши бизнес субъектлери ҳәм жеке исбилерменлер қатнасында жәми 3 (5) ис көрилип, олар пайдасына 35 млн. 127 мың
(313 млн. 350 мың) сўм өндириў ҳаққында қарарлар қабыл етилген.

Дийхан ҳәм фермер хожалықлары қатнасында жәми 61 (4) ислер көрилип, олар пайдасына 376 млн. 813 мың (128 млн. 116 мың) сўм өндириў ҳаққында ҳал қылыў қарарлары қабыл етилген.

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2005-жыл 14-июньдағы “Исбилерменлик субъектлерин ҳуқықый қорғаў системасын жәнеде жетилистириў ис-иләжлары ҳаққында”ғы ПФ-3619-санлы Пәрманына муўапық исбилерменлик субъектлерине финанс жәриймаларды қоллаў бойынша 22 (11) арза көрилген.

Солардан 16 (11) иси қанаатландырылған, 6 (жоқ) ис қанаатландырыўсыз қалдарылған.

Өзбекистан Республикасы Экономикалық процессуал кодексиниң 25-статьясында кәрхана ҳәм пуқаралардың банкротлығы ҳаққындағы ислер экономикалық судлар тәрепинен көрип шығылатуғынлығы көрсетилген.

Республикамызда экономикалық банкротлық жағдайына түсип қалған хожалық жүритиўши субъектлерди сапластырыў мақсетинде
Нөкис районлараралық экономикалық суды тәрепинен усы жылдың 6 айы дауамында 54 кәрхана ҳақыйқатта «банкрот» деп табылды ҳәм олардан 17 кәрхана, яғный 31,5 пайызы сапластырылып, мәмлекетлик реестрден шығарылды.

2020-жылдың 6 айы жуўмағы бойынша Нөкис районлараралық экономикалық суды ис жүритиўинде банкрот деб табылып, сапластырыў ислери 1 жылдан артық даўам етип атырған экономикалық ислер болмады.

Өзбекстан Республикасы ЭПКның 188-статьясына тийкар экономикалық судының ҳал қылыў қарары қабыл қылынған күннен баслап 5 күнлик мүддет ишинде исте қатнасыўшы шахсларға тапсырылғанлығы мәлим қылынатуғын буйыртпа хат арқалы жиберилиўи яки тилхат алып тапсырылыўы лазым.

2020-жылдың 6 айы даўамында тәреплерге мүддети бузылып жиберилген ҳал қылыў қарарлары болмаған.

Ислерди көриў процесинде анықланған нызамбузыўшылық жағдайлары бойынша лаўазымлы шахсларға Өзбекстан Республикасы Президентиниң 1998-жыл 4-марттағы “Хожалық жүритиўши субъектлердиң экономикалық жағдайының төменлиги ҳәм шәртнама миннетлемелериниң орынланыўы ушын лаўазымлы шахслардың жуўапкершилигин күшейтиў ҳаққында”ғы  ПФ-1938-санлы Пәрманына тийкар жәми 23 (11), яғный көрилген ислердиң 2,9 (1,3) пайызына суд тәсир шаралары қолланылды.

Атап айтқанда, 5 (4) шахсқа ҳәкимшилик, 8 (1) шахсқа материаллық, 9 (6) шахсқа интизамий жуўапкершиликке тартыў ҳаққындағы тәсир шаралары, 1 (жоқ) шахсқа басқа суд тәсир шаралары қолланылған.

Сондай-ақ, республикамызда ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў, халықтың ҳуқықый санасы ҳәм ҳуқықый мәдениятын жетилистириў, жаңа қабыл етилген нызам ҳүжжетлериниң мазмун ҳәм әҳмийетин әпиўайы халыққа түсиндириў мақсетинде ғалаба хабар қураллары арқалы жәми 31 (10) мәртебе шығыўлар әмелге асырылған.

Соннан телевидениеде 7 (жоқ), радиода 10 (6), газеталарда 12 (4), журналларда 2 (жоқ) мәрте шығыўлар әмелге асырылған.

Халық арасында 13 (11) мәрте аўызеки ҳуқықый үгит-нәсият ислери алып барылған.

Өзбекистан Республикасы Президентиниң виртуал қабыллаўханасынан, Өзбекистан Республикасы Президентиниң Халық Қабыллаўханасынан, Өзбекистан Республикасы Бас ўәзириниң Исбилерменлер мүрәжатларын көрип шығыў қабыллаўханасы, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси баслығының виртуал қабыллаўханасы арқалы бирде-бир мүрәжаат келип туспеди.

Сондай-ақ суд баслығы жеке қабылына пуқаралар ҳәм юридикалық шахслар ўәкиллери тәрепинен усы жылдың өткен 3 айы даўамында 4 пуқара тәрепенен аўызеки мүрәжаатлар қылынып, бул мүрәжаатлар бойынша толық түсиниклер берилди.

 

З.Хасанова,

Нөкис районлараралық

экономикалық суды баслығы                                                            

 

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 2-07-2020, 16:11 |
  • 906