«Жерден жети қоян тапқан Салық пенен Ишки ислер хызмети» постына makan.uz’дың жуўабы

Өзбекстан Республикасы «Ғалаба хабар қураллары ҳаққында»ғы нызамының 40-статьясында: «Бас редактор, сондай-ақ, журналист ғалаба хабар қуралларында ҳақыйқатқа сай келмейтуғын материалларды тарқатқаны ушын төмендеги жағдайларда жуўапкер болмайды:

- егер бул мағлыўматлар рәсмий хабарлардан, норматив-ҳуқықый ҳүжжетлерден ямаса рәсмий статистика есабатлары мағлыўматларынан ямаса хабар агентликлери яки мәмлекет ҳәкимияты ҳәм басқарыўы органларының баспасөз хызметлери, сондай-ақ, олардың рәсмий веб-сайтлары арқалы алынған болса жуўапкер болмайды» делинген

 

«Жерден жети қоян тапқан Салық пенен Ишки ислер хызмети» постынан соң пуқаралардан «дурыс жаздыңыз» ҳәм «надурыс жаздыңыз» деген мүрәжатлар келди.

«Дурыс» деген пуқаралар салықтың өзинен жәбир көргенлер ҳәм улыўмалық жақтан посттың мазмуны менен пикири сәйкес келгенлер, деп алайық.

«Надурыс» деген пуқаралар порошок деп дуз сатып алданып қалғанлар. Бул факт.

 

«Нызамсыз саўданың алды алынды» деп Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң рәсмий сайтында мақала жәрияланды.

Қарақалпақстан Республикасы Мәмлекетлик салық басқармасының телеграм каналында усы мақалаға силтеме берилди. (фотолары ең төменде берилген) 

Төменде мақаланың толық тексти.

«Елимизде исбилерменликти раўажландырыў бағдарында түпкиликли реформалар әмелге асырылмақта. Буның нәтийжесинде болса мәмлекетимиздиң раўажланыўына өзиниң мүнәсип үлесин қосып киятырған инсаплы исбилерменлер қатары күн сайын артып бармақта.

Деген менен “гүриш шигинсиз болмайды” дегенлериндей инсаплы исбилерменлер менен бирге тек ғана өз мәпин үстин қойып нызамсыз рәўиште мол дәрамат табыўды гөзлеген қостырнақ ишиндеги исбилерменлер де арамызда жоқ емес.

Нөкис қаласы мәмлекетлик салық инспекциясы хызметкерлери ҳәм ИИБ хызметкерлери менен биргеликте өткерилген қадағалаў илажлары даўамында нызамсыз сатылып атырған парашок өнимлери саўдасының алды алынды.

 

Анықланыўынша, Нөкис қаласы көшелериниң биринде пуқара  Б.Н. халыққа “парашок сатамыз, алып қалың, өзи арзан баҳада сатаман” деп көше аралап ҳеш қандай тийисли ҳүжжетлерсиз нызамсыз рәўиште саўда менен шуғылланып келген.

 

Өткерилген бул қадағалаў илажлары даўамында бул  “исбилермен”ниң жәми баҳасы 540 000 сумлық өнимлери ис нызамлы шешимин тапқанға дейин айғақлы зат ретинде рәсмийлестирилип алынды.

МСБ Баспасөз хызмети».

 

Мағлыўматтың жеткерилиўинде қәтелик мақаланың өзинде кеткен. Себеби, мақаланың ҳеш бир жеринде «порошок сатып алдым деп алданып, дуз алған пуқара Ишки ислерге сатыўшының үстинен шағым еткен, соң оны Салық хызметкерлери ҳәм Ишки ислер хызметкерлери иркти» деп мағлыўмат берилмеген. Мақалада порошоктың дуз екенин айтыў ушын да дәслеп айғақлы зат ретинде алынған порошок өними экспертизадан өткерилип, саўдагердиң порошок деп дуз сатып жүргени рәсмий тастыйықланыўы керек. Дәрҳал тастыйықланатуғын нәрсе бул оның нызамсыз түрде саўда менен шуғылланып жүргени болып тур.

 

Бул арқалы makan.uz’дың өзи қәте жибермеди, айыптың бәри мақала жазған рәсмий дереклерде дейжақ емеспиз. Айыбымыз рәсмий деректеги мақаланы көрип, сонша басшылар да халықты тонап жүр, бирақ оларға ҳеш ким шара көрип атырған жоқ, булар Орайлықтағы жайма базар саўдагерлерин де қоймайды, енди көше аралап зат сатып жүрген адамға тийиспесе боладығо, деген ойда болғанымыз. Этикалық жақтан мағлыўматты ҳәр тәреплеме тексермей бериў журналистке дурыс келмейди, тән аламыз. Ҳәмме нәрсени этикаға салатуғын болсақ, жәмийетимизде логикаға дурыс келмейтуғын жағдайлар болып атыр.

Мысалыға:

- Автобуслардың жүриўин тоқтатып, Ден саўлықты сақлаў министрлигиниң автобусларында ур-япыр-тық болып адамларды жумысқа 1500 сўм менен тасыў;

- Лицензиясы бар таксилерге адам тасыўға рухсат бермеў ҳәм сол ўақытта лицензиясы жоқ такси болып жүргенлерди нызамлы тәртипте қадағалай алмаў;

- Аймақта коронавирус инфекциясы көбейип кетпесин – көбейсе баслық жумыстан шығып қалады деп, Арнаўлы комиссияның қарарына әмел етпей, автобусларды жүргизбей таслаў;

- Қоңыратты 3 айдан берли қызыл аймақтан шығармаў – булардың ҳәммеси этикаға да логикаға да жуўап бермейди.

 

Порошок пенен болған жағдайды мысал қылып алсақ:

Дуз сатып алданып қалып жәбир шеккенлер – такси шофёрлары. Егер олардың бас мәселеси болып турған қарар бийкарланса, дәл сол сатыўшыны услағандай қуўанады. Сатыўшыны услап дурыс қылыпты дегендей, қарарды бийкарлап дурыс қылыпты дейди.

 

Енди, автобусты тоқтатқаннан, базарды тоқтатқаннан жәбир шегип атырған адамларды бул жерде айтпай-ақ қояйық. Гәп, мақала/мағлыўмат/қарар жазыўда фактлер берилмейтуғын болса, адамлардың ол материалды қабыллаўы ҳәр қыйлы болады, деген хабарды жеткериўде. Түсиниклер берилмеген жерде болжаўлар, болжаўдың изинен мыш-мышлар шығады. Ҳәзирги бизиң жасап атырған замандағы карантин менен байланыслы түсиниксиз қарарлардың «сиңдирилиўи»де солай болып тур. Халыққа жақсы болсын деп исленип атырған болса, салықшылар менен ишки ислердей болып, оның түп тийкары, басқа болжаўларға орын қалдырылмай түсиндирилиўи керек. Себеби, ҳәммеде де жағдайды басқа дереклерден көрип билиў имканы жоқ.

 

Makan.uz’дың:  

«Ҳүрметли салықшылар ҳәм ишки истегилер! Орайлық базар қанша салық төлеп атыр бюджетке? Ҳәзиргисин емес, яхшы, дамаслар жүрип турған ўақытта неше сўм төлейтуғын еди, соны айтың? Орайлық базарды нызамлы тәртипте тексерип, нызамлы салықларын төлете алдыңыз ба?

Бос турған объект сыпатында ҳүжжетлестирилген, бирақ нешше миллионлап ислеп шығарыў кетип атырған бос турМаған объектлерден бир сўм ақша өндирип атырсыз ба?

Салықтағылардың, Ишки ислердегилердиң ҳәммеси аппақ хожаның ақлығы ма? Ҳеш ким-ҳеш кимди «крышовать» етпей ме сонда?» деген гәпи – гәп. Ол өзгермейди.

 

Лалагүл Қаллыханова,

журналист

«Жерден жети қоян тапқан Салық пенен Ишки ислер хызмети» постына makan.uz’дың жуўабы

 

«Жерден жети қоян тапқан Салық пенен Ишки ислер хызмети» постына makan.uz’дың жуўабы

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 1-07-2020, 20:55 |
  • 2 552