2020-ЖЫЛ ШОМЫЛЫӮ МӘӮСИМИ ДӘӮИРИНДЕ ПУҚАРАЛАР ТӘРЕПИНЕН ИТИБАР ҚАРАТЫЛЫӮЫ КЕРЕК БОЛҒАН ИЛӘЖЛАР

 

Бәршемизге белгили, ҳаӯа райының ысыӯына байланыслы ҳалқымыздың суӯда шомылыӯға болған мутәжи артып, жаплар, каналлар, көллер ҳәм дәрьяда өзлериниң суӯға шомылыӯ мутәжин қанаатлантырады. Лекин, пуқараларымыз жоқарыда атап өтилген орынларда суӯға шомылыӯда, өзлериниң ден-саӯлықларын, өмирин қәӯипке қойып, бийпәрӯалық пенен қарап келмекте. Усындай абайсызлықтың ақыбетинде көплеп пуқараларымыз суӯға шөгиӯ менен байланыслы бахытсыз ҳәдийселерге ушырамақта. Атап өтетуғын болсақ, өткен 2019 жыл суӯға шомылыӯ мәӯсиминде (15-майдан 15-сентябрге дейин) Нөкис қаласы ҳәм районлар аймағынан ағып өтип турған дәрья, каналларда жәми 14 пуқара суӯға шөгип набыт болған. Ең ашынарлы жағдай, суӯға шөгип набыт болған пуқаралар арасында жас өспиримлердиң барлығы. Атап өтилген кеӯилсиз жағдайларды таллап көргенимизде, 60% пуқаралардың спиртли ишимлик ишкен мәс ҳалында, 22% күшли ағып турған каналларда, 8% дәрьядан ағып турған күшли ағыслы суӯда киши өлшемли кемелерден абайсызлық пенен пайдаланғанда, 7% каналлар ҳәм дәрья түбиндеги тасландық нәрселер (ҳәр түрдеги шөплер, балықшылардың қармақ ушлары, таслар, шийше қыйықлары ҳ.т.б), 3% инсән денеси қызып турған ӯақтында суӯға шомылыӯ жағдайында жүз берген.

Алып барылған профилактик жумысларға қарамастан мине усы 2020-жылы 4-июнь күни Нѳкис қаласында 1 адам ҳәмде Қоңырат районынан 1 адам суўға шөгип кеткени анықланды. 

Ҳүрметли пуқаралар! Жоқарыда атап ѳтилген жағдайлардың алдын алыў мақсетинде, Сизлерден,  төмендеги әпиўайы талапларымызға әмел қылыўыңызды соранамыз.

- Шаршап, қатты терлеп, қарныңыз аш болса, жақында аўырып емлеўханадан шыққан ҳәм спиртли ишимликлер ишкен болсаңыз ҳәм көпирлер, суў насозлары әтираплары, бийик жерлер, кеме тоқтайтуғын жерлерде шомылыў ҳәмде суўға әсиресе бийтаныс орынға бастан сүңгиў қадаған етиледи;

- Шомылыўға рухсат берилмеген, шомылыў қадаған етилген, таныс болмаған орынларға шомылыў қадаған етиледи;

- Қайықлар яки кемеден суўға секириў, шекленген белгилерден жүзип өтпеў, өтип баратырған катерлер, кемелер ҳәм қайықларға жақынлап жүзип барыў, ең әқмийетлиси балаларды қараўсыз қалдырыў қадаған етиледи.

 

Азамат Давлетов,

Қарақалпақстан Республикасы Айрықша жағдайлар басқармасы баслығы подполковник 

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 6-06-2020, 17:08 |
  • 1 359