Жәмийетлик пикир: Қарақалпақстанлылар жәмийетте коррупция бар деп есаплайды

 

Жәмийетлик пикир: Қарақалпақстанлылар жәмийетте коррупция бар деп есаплайды

 

«Жәмийелик пикир» жәмәәтшилик пикирин үйрениў орайы қәнийгелери 2017-2018-жылларға белгиленген Коррупцияға қарсы гүресиў бойынша Мәмлекет бағдарламасы атқарыўы шеңберинде пуқаралардың усы иллетке мүнәсибетин үйренди. Бул ҳаққында «Халқ сўзи» хабар бермекте.

Сораўда қатнасқанлардың айырым бөлеги – 91,5 % мәмлекет басшысының усы иллетти тамыры менен жоқ қылыў, жәмийетте коррупцияға қарсы кескин мүнәсибетти орнатыўға қаратылған басламасын қоллап-қуўатламақта.

Респондентлердиң ярымынан көби (56,8%) жәмийетте коррупция бар, деп есаплайды.

Бул ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы, Ташкент, Сырдәрья ҳәм Сурхандәрья халқы көбирек белгилеген. Сораў бойынша, қала халқы аўылдағыларға қарағанда жәмийетте коррупция бар екенин көбирек атаған.

Изертлеўде қатнасыўшылардың 76,3% пикиринше, бул иллет ҳәмме жерде де емес, ал жәмийеттиң айырым тараўларында бар. Мысалы, респондентлердиң 37,6% тәрепинен ден саўлықты сақлаў коррупция ең көп кирип барған тараў сыпатында көрсетип өтилген. Оннан кейинги орында билимлендириў тараўы тур (31,4%).

Сораўда қатнасқанлардың ҳәр төртиншиси айырым ҳуқық-қорғаў органлары коррупцияласқан, деген пикирди билдирген. Бәнтлик, социаллық тәмийнат, коммунал хызмет, банк, салық ҳәм бажыхана мекемелери, ҳәкимликлер ҳәм басқалар жумысында да коррупция ушырасатуғынын билдирилген.

Орай қәнийгелери машқаланың тамырын анықлаўға ҳәрекет етти. Респондентлердиң 64,4% коррупцияны ҳуқықый, 51% экономикалық, 46,3% социаллық, 45,8% тәрбиялық машқала сыпатында биледи.

Өзбекистанлылардың пикиринше, пуқаралық жәмийети кең көлемде раўажланбағаны, жәмәәтшилик қадағалаўы жақсы жолға қойылмағаны, ҳуқықый мәденияттың жетерли дәрежеде емеслиги сыяқлы машқалалар коррупцияның түрли мекемелер жумысында кең тарқалыўына себеп болмақта. Лаўазымлы шахслардың ҳуқық шеңбери кеңлиги, олардың пуқаралар абаданлығы менен байланыслы қарарларды қабыллаўға тәсир етиў имканияты да коррупцияның пайда болыў итамалылығын арттырады.

Материаллық аўҳалды жақсылап алыў ҳәм байыўға мейиллик лаўазымлы шахсларды коррупцияға ийтермелейди. Ҳәзирги ўақытта машқалаларды шешиў есесине пуқаралардың өзлери беретуғын материаллық хошаметлеў ямаса басқа көринистеги инәмлар да коррупцияға жол ашады. Сонлықтан халықтың ҳуқықый мәдениятин жоқарылатыў ҳәм коррупцияға қарсы тәрбия стандартларын жаратыў жүдә әҳмийетли.

Кейинги ўақытта коррупцияға алып келиўши себеплер сыпатында усы тараўда нызамшылық базасы жетилистирилмегенин көрсетиўши пуқаралар саны 8% кемейгени (10,4%) итибарды тартады. Нызамға ҳүрметсизлик, жергиликли басқарыў жумысы әшкара емеслиги де коррупцияға алып келип атырған себеплер сыпатында көрсетип өтилген.

 

Фото: «russlav.ru»

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 17-06-2017, 14:29 |
  • 597