Исбилерменлердиң искерлиги нызам корғалыўында!

Кейинги жылларда мәмлекетимизде исисбилерменлик субъектлери ҳуқықлары ҳәм нызамлы мәплерин қорғаўдың ҳуқықый механизмлерин беккемлеў, олардың хызметинде нызамшылықты тәмийинлеў, Республикада инвестиция ықлымын ҳәм исбилерменлик орталығын жақсылаў мақсетинде бир қатар жумыслар әмелге асырылды.

Бул тараўда Бизнес-Омбудсманның Қарақалпақстан Республикасындағы инспекторлары тәрепинен 2019-жылда бир қанша жумыслар әмелге асырылды.

Атап ѳтетуғын болсақ, исбилерменлик субъектлериниң 190 мүрәжатлары нызамда белгиленген тәртипте кѳрип шығылып, бул мүрәжатлар бойынша исбилерменлик субъектлериниң бузылған хуқықлары тикленип ҳам олардын хызметинде ушырасып атырған машқалалар, түсинбеўшиликлер бойынша ҳуқуқый түсиниклер берилип келмекте.

Турақлы рәўиште исбилерменлик субъектлери менен нәтийжели пикирлесиў жолға қойылып, ҳәр ҳәптеде олардың искерлигиндеги машқала ҳәм усыныслары үйренилди. Олардың усыныс ҳәм пикирлери тыңланып, тараўды раўажландырыўға қаратылған нызамшылықты жетелистириў мақсетинде әмелдеги нызамшылықларға
30 дан аслам усыныслар ислеп шығылды.

Қаракалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, Бас ўәзирдиң қабыллаўханасы, Әдиллик министрлиги, Мәмлекетлик салық басқармасы, Мәмлекетлик хызметлер агентлиги ҳәм баскада министрликлер қатнасында түрли себеплерге көре өз искерлигин тоқтатқан исбилерменлик субъектлери менен ушырасыўлар өткерилип, зәрүр хуқықый ҳәм әмелий жәрдемлер кѳрсетилди. Нәтийжеде 5000ға жақын исбилерменлердиң хызмети тиклениўине ерисилди.

Мәселен, «NUKUS TUNGI YOGDUSI» ЖШЖне автомобиллерге сығылған газ қуйыў шақапшасы, жанылғы қуйыў шақапшасы ҳәм автомобиллерге техник хызмет кѳрсетиў орайы қурылысы ушын зәрүр болған барлық рухсат бериўши ҳүжжетлер рәсмийлестирилип, Нѳкис қаласы ҳәкиминиң 02.08.2016-жылдағы 01/08-783-санлы қарарына тийкар жер майданы ажыратылған ҳәм жәмийет тәрепинен автомобиллерге сығылған газ қуйыў хызметин әмелге асырыў ушын ис-жобасы дүзилип, қурылыс жумысларын баслап жиберген еди.

Бирақ, бул қарарға Нѳкис қаласы прокуратурасы тәрепинен 2018-жыл
5-ноябрдеги 10.2/1634 18-3291-сонлы протести киритилип, Нѳкис қаласы ҳәкиминиң 2018-жыл 13 декабрь 06/12-154-сон қарары менен автомобиллерге жанылғы қуйыў шақапшасы ҳәм автомобиллерге техник хызмет кѳрсетиў орайы қурылысы ушын ѳзгертилген.

Бул жағдай, автомобиллерге сығылған газ қуйыў шақапшасы қурылысын баслап жиберген исбилерменниң жумысы тоқтатылыўына алып келген.

Исбилерменниң бул машқаласы үйренилгенде, Нѳкис қаласы прокуратурасы тәрепинен протест киритилиўинде исбилерменлик хызмети субъектиниң нызам ҳүжжетлерине муўапық әмелге асырып атырған хызмети терең үйренилмегенлиги анықланды.

Бизнес-Омбудсманның Қарақалпақстан Республикасындағы ис алып барыўшы инспекторлары тәрепинен кѳрсетилген әмелий жәрдемлер нәтийжесинде Нѳкис қаласы прокуратурасының протести шақырып алынып, исбилерменниң жумысын даўам еттириўге әмелий жәрдем кѳрсетилди.  

Буннан тысқары Мәмлекетимиз басшысы тәрепинен экспортты кѳбейтиў ҳәм импортты қысқартырыў бойынша қойылған ўазыйпалардың орынланыўы бойынша Қарақалпақстан Республикасында системалы түрде жумыслар әмелге асырылды.

Атап айтқанда, Қарақалпақстан Республикасы аймағына кѳп муғдарда импорт қылынып атырған айрым түрдеги ѳнимлерди ѳзимизде ислеп шығарыў иләжларын кѳриў ҳәм бул тараўдағы тосықлар, жүзеге келген машқалалары менен ислесиў мақсетинде Бизнес-Омбудсманның Қарақалпақстан Республикасындағы инспекторлары, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, Инвестиция ҳәм сыртқы саўда министрлиги, Экономика ҳәм санаат министрлиги, Орайлық банктиң Қарақалпақстан Республикасы бас басқармасы, Мәмлекетлик салық ҳәм бажхана басқармалары жуўаплы хызметкерлеринен ибарат исши топар дүзилди.

Исбилерменлер тәрепинен сырт еллерден алып келинген ислеп шығарыўшы үскенелерди ҳүжжетлестириў, иске түсириў бойынша әмелий жәрдемлер көрсетилди. Бул бойынша күнлик мониторинг жумыслары даўам етпекте.   

Исбилерменлердиң нызамлы тәртипте алып барып атырған жумысына тосқынлық етиўши Мәмлекетлик ҳәкимияты органларының нызамсыз шығарылған 10ға жақын қарарлары бийкар етилди.

Исбилерменлик субъектлериниң хуқықлары ҳәм нызамлы мәплерине әмел етпеген қадағалаўшы уйымлардың 14 лаўазымлы шахслар интизамий жазалар қолланылып, 16 лаўазымлы шахс ҳәкимшилик жуўапкершиликке тартылды.

Қадағалаўшы органлар тәрепинен исбилерменлик субъектлеринде ѳткерилген тексериўлер турақлы рәўиште қадағалаўға алынған. Тексериў ѳткериў ушын рухсат бериў мәселесинде келип тускен буйыртпаларды кѳрип шығыўда тийкарғы итибар тексериўге емес профилактикаға қаратылмақта.

Соның менен бирге, 2019-жыл 12-ноябрьдеги
ЎРҚ-583-санлы Нызамына муўапық Бизнес-Омбудсманның жумысы жәнеде жетилистирилип, Ўәкил ҳәм оның инспекторларына бир қатар қосымша ўәкилликлер берилди.

Сол қатарда, Бизнес-Омбудсманға исбилерменлик жумысы менен байланыслы мәселелер бойынша пуқаралық, экономикалық ҳәм ҳәкимшилик судларында болып ѳткен исте қатнасқан яки қатнаспағанлығынан қаттий нәзер суд ҳал қылыў қарары, уйғарыў яки қарары үстинен белгиленген тәртипте кассация, бақлаў тәртибинде шағым етиў хуқықына ийе екенлиги белгиленди.

Мәселен, Нѳкис районларара экономикалық судының 2019-жыл 25 октябрдеги ҳал қылыў қарарына тийкар Нѳкис қаласы мәлекетлик салық инспекциясының “Дилноза-Гулжахан” ЖШЖнен 21.425.956 сўм дәрамат салығын ѳндириў ҳаққындағы даўасы қанаатлантырылған.

Дәрамат салығын Мәмлекетлик салық инспекциясы тәрепинен надурыс есапланғанлығы суд тәрепинен анықласытырылмаған.

Бул жағдай бойынша Нѳкис районларара экономикалық судының 2019-жыл
25 октябрдеги ҳал қылыў қарары үстинен Қарақалпақстан Республикасы Экономикалык судына кассациялық тәртипте берилген шағым арзаға тийкар нызамсыз есапланған 21.425.956 сўм дәрамат салығы 9.600.000 сўмға кемейттирилди.

Республикамызда исбилерменлердиң нызамлы жумыс алып барыўлары ушын хуқықый жақтан кепиллиги тәмийинленген.

 

Бахадыр Даўлетияров

Өзбекстан Республикасы Президенти жанындағы Исбилерменлик субъектлериниң ҳуқықларын ҳәм нызамлы мәплерин қорғаў бойынша Ўәкил аппараты бас инспекторы

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 13-01-2020, 16:24 |
  • 230