Нөкис районлар аралық экономикалық судының 11 ай даўамында әмелге асырған жумыслары ҳаққында

Суд – жәмийетте нызам үстинлиги ҳәм әдалат турақлылығын тәмийинлеўши, пуқаралардың ҳуқық ҳәм еркинликлерин исенимли қорғаўшы, әдил судлаўды әмелге асырыўшы ғәрезсиз ҳәкимият тараўы есапланады.

Бүгинги күнде мәмлекетимизде суд-ҳуқық системасын терең реформалаў, либералластырыў, суд ҳәкимиятының шын мәнистеги ғәрезсизлигин, судлар искерлигиниң ашықлығы ҳәм айқынлығын, пуқаралардыӊ ҳуқық ҳәм еркинликлериниң исенимли қорғалыўын тәмийинлеў, халықтың әдил судлаўға болған исенимин асырыў бойынша кең көлемли жумыслар әмелге асырылмақта.

Нөкис районлар аралық экономикалық судының 11 ай даўамында әмелге асырған жумыслары ҳаққында

 

Нөкис районлар аралық экономикалық суды да реформалар мазмунынан келип шығып, экономика тараўында нызамшылықты беккемлеўге, әдил судлаўды әмелге асырыўға, исбилерменлик субъектлериниң ҳуқықларын яки нызам менен қорғалатуғын мәплерин қорғаўға, оларға жеңиликлер жаратыўға ҳәмде суд мәжилислериниң тәрбиялық роли ҳәм әҳмийетин асырыў мақсетинде ислерди көбирек көшпели суд мәжилислеринде жәмийетшиликти қатнастырған ҳалда өткериўге айрықша итибар қаратып келмекте.

Нөкис районлар аралық экономикалық суд жоқарыда көрсетилген ўәкилликлеринен келип шығып 2019-жылдың 11 айында исбилерменлер ҳәм хожалық жүритиўши субъектлердиң 1.797 даўа арзалары көрилген.

Суд мәжилислериниң тәрбиялық ҳәм профилактик әҳмийетин асырыў мақсетинде судьялар тәрепинен 730 ис, яғный жәми көрилген ислердиң 40,6 пайызы көшпели суд мәжилислеринде көрип шығылған.

Суд қарарлары менен даўагерлер пайдасына 152 млрд. 888 млн. 810 мың сўм муғдарындағы қарыз ҳәм зыянларды өндириў ҳаққында қарарлар қабыл етилген. (Бул көрсеткиш өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда 12 млрд. 490 млн.
970 мың
сўмға асқан).

Сондай-ақ, республика бюджетине мәмлекетлик бажы есабынан 5 млрд.
682 млн. 920 мың
(2 млрд.198 млн.580 мың) сўм өндириў ҳаққында қарарлар қабыл етилген болып, өткен жылдың усы дәўири менен салыстырғанда бул көрсеткиш
3 млрд 484 млн. 340 мың сўмға асқан.

Ықтыярый төленген мәмлекетлик бажы пул муғдары 611 млн. 820 мың
(207 млн. 680 мың) сўмды қурап, өткен жылға салыстырғанда 404 млн.140 мың сўмға асқан.

Салық ҳәм басқа мәжбүрий төлемлер бойынша қарызларды өз ўақтында төлемеген 596 хожалық жүритиўши субъектлердиң 70 млрд. 225 млн. 330 мың  сўмлық салық қарызларын олардың мал-мүлклери есабынан өндириў ҳаққында суд қарарлары қабыл етилген.

Сондай-ақ, киши бизнес субъектлери ҳәм жеке исбилерменлер қатнасында жәми 12  ислер көрилип, олар пайдасына 694 млн. 392 мың сўм өндириў ҳаққында қарарлар қабыл етилген.

Дийхан ҳәм фермер хожалықлары қатнасында жәми 19 ислер көрилип, олар пайдасына 556 млн. 976 мың  сўм өндириў ҳаққында ҳал қылыў қарарлары қабыл етилген.

Өзбекстан Республикасы Экономикалық процессуал кодексиниң
25-статьясында кәрхана ҳәм пуқаралардың банкротлығы ҳаққындағы ислер экономикалық судлар тәрепинен көрип шығылыўы белгиленген.

Республикамызда экономикалық банкротлық жағдайына түсип қалған хожалық жүритиўши субъектлерди сапластырыў мақсетинде
Нөкис районлараралық экономикалық суды тәрепинен 160 кәрхана ҳақыйқатта «банкрот» деп табылды ҳәм олардан 128 кәрхана, яғный 80,0 пайызы сапластырылып, мәмлекетлик реестрден шығарылған.

Сондай-ақ, республикамызда халықтың ҳуқықый санасы ҳәм ҳуқықый мәдениятын жетилистириў, жаңа қабыл етилген нызам ҳүжжетлериниң мазмун ҳәм әҳмийетин халыққа түсиндириў мақсетинде ғалаба хабар қураллары арқалы жәми 38 мәртебе шығыўлар әмелге асырылған.

Соннан телевидениеде 5, радиода 20, газеталарда 11, журналларда 2 мәрте шығыўлар әмелге асырылған.

Халық арасында 54 мәрте аўызеки ҳуқықый үгит-нәсият ислери алып барылған.

Нөкис районлараралық экономикалық суды баслығы жеке қабыллаўына пуқаралар ҳәм юридикалық шахслар ўәкиллери тәрепинен усы жылдың өткен
11 айы даўамында 10 аўызеки мүрәжатлар қылынып, бул мүрәжатлар бойынша толық түсиниклер берилген.

Жуўмаклап айтқанда, суд-ҳуқық тараўындағы реформалар судларды жәнеде демократластырыў ҳәм либералластырыў, исбилермен субъектлердиӊ ҳуқық ҳәм еркинликлерин кепилликли корғаўда айрықша әҳмийетке ийе.

 

З.Хасанова,

Нөкис районлараралық

экономикалық суды баслығы                             

 

 

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 12-12-2019, 17:51 |
  • 762