Экономикалық судларда әмелге асырылған реформалар

 

Өзбекстан Республикасында суд ҳәкимиятының ғәрезсизлигин тәмийинлеў, профессионал суд корпусын қәлиплестириў арқалы пуқаралардың ҳуқық ҳәм мәплериниң исенимли қорғалыўына, әдил ҳәм нызамлы суд қарарларының қабыл етилиўине, халқымыздың судқа деген исениминиң артыўына ерисиўге қаратылған кең кѳлемли реформалар басқышпа-басқыш әмелге асырылып келинбекте.

Бул тараўда соңғы жылларда әмелге асырылған баслы реформалардың айқын дәлийли сыпатында Өзбекстан Республикасы Президентиниң
2017-жыл 21-февральдағы “Өзбекстан Республикасы суд системасы дүзилисин түпкелей жетилистириў ҳәм жумыслары нәтийжелилигин асырыў
ис-иләжлары ҳаққында”ғы ПФ-4966-санлы Пәрманы менен Ѳзбекстан Республикасы Жоқарғы суды ҳәм Жоқарғы хожалық суды бирлестирилип, пуқаралық, жынайый, ҳәкимшилик ҳәмде экономикалық суд ислерин жүритиў тараўында суд ҳәкимиятының бирден-бир жоқарғы органы болған Ѳзбекстан Республикасы Жоқарғы суды, жаңадан Қарақалпақстан Республикасы, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қаласы, район (қала) ҳәкимшилик судлары, бурынғы хожалық судлары орнына Қарақалпақстан Республикасы, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қаласы, районлар аралық, район (қала) экономикалық судлары шѳлкемлестирилгенлигин келтириў орынлы деп есаплайман.

Сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 13-июль күнги “Суд-ҳуқық системасын еле де жетилистириў ҳәм суд ҳәкимияты органларына исенимди асырыў ис-иләжлары ҳаққында”ғы ПФ-5482-санлы Пәрманына муўапық Ѳзбекстан Республикасы Жоқарғы суды веб-сайтында барлық инстанцияларда кѳрип жуўмақланған ислер бойынша қабыл етилген суд қарарларын жәриялап барыў жолға қойылды, суд процесси қатнасыўшыларына қабыл етилген суд ҳүжжетиниң мазмунын ҳәмде не ушын бундай шешимге келгенлик себеплерин түсиндириў әмелияты енгизилди, кең жәмийетшиликти ҳәм ғалаба хабар қуралларын судлар тәрепинен әмелге асырылған жумыслар ҳаққында хабардар қылыў мақсетинде ҳәр шерек жуўмағы бойынша ўәлаятлар ҳәм оған теңлестирилген судлар баслықлары ҳәмде олардың орынбасарлары тәрепинен брифинглер ѳткерилип келинбекте, соның менен бирге судларға мүрәжат еткенде тѳленетуғын мәмлекетлик бажылар бойынша жеңилликлер ҳәм ставкаларды қайта кѳрип шығыў (мәселен, мәмлекетлик бажы муғдарын 1 пайыздан
2 пайызға асырыў) ўазыйпасы белгиленди.

Соның менен бирге, Ѳзбекстан Республикасы Президентиниң басламасы менен “Судьяның санасында – әдиллик, тилинде – ҳақыйқат, дилинде – пәклик үстем болыўы шәрт” деген пикирлеринен келип шығып, Президентимиздиң 2019-жыл 6-январьдағы “Судьялық лаўазымларына талабанларды таярлаў, судьялар ҳәм судлар аппараты хызметкерлерин қайта таярлаў, олардың маманлығын асырыў системасын түпкелей жетилистириў ис-иләжлары ҳаққында”ғы ПҚ-4096-санлы қарарына тийкар Ѳзбекстан Республикасы Судьялар жоқарғы кеңеси жанында Судьялар жоқарғы мектеби шѳлкемлестирилип, грант тийкарында судьялық лаўазымларына талабанларды таярлаўшы бир жыллық магистратура оқыў курсы, суд тараўында баслық лаўазымларын ийелеў ушын резервте турған судьяларды қайта таярлаўшы, даўамлылығы еки ай болған курслар ҳәмде судьялар ҳәм суд хызметкерлериниң маманлығын асырыў мақсетинде даўамлылығы еки ҳәпте болған курслар жолға қойылды.

Буннан тысқары, Жәҳән банкиниң “Doing business” есабатында Ѳзбекстан Республикасының рейтингин еледе кѳтериў мақсетинде “Мәмлекетте исбилерменлик орталығын жақсылаў бойынша қосымша ис-иләжлар қабыл қылынғанлығы мүнәсибети менен Ѳзбекстан Республикасының айырым нызам ҳүжжетлерине ѳзгерис ҳәм қосымшалар киритиў ҳаққында”ғы Ѳзбекстан Республикасының 2019-жыл 20-марттағы ЎРҚ-531-санлы Нызамына тийкар экономикалық судларда нызамлы күшине кирген суд ҳүжжетлерин судтың рәсмий веб-сайтында (www.oliysud.uz) тәреплердиң разылығы менен яки шахсын кѳрсетпеген ҳалда жәриялап барыў, медиатив келисим дүзиў ҳәмде әпиўайыластырылған тәртипте ис жүритиў әмелиятлары жолға қойылды, сондай-ақ, “Ѳзбекстан Республикасы Экономикалық процессуал кодексине ѳзгерис ҳәм қосымшалар киритиў ҳаққында”ғы Ѳзбекстан Республикасының 2019-жыл 23-майдағы
ЎРҚ-541-санлы Нызамына муўапық судқа шекем мәжилис ѳткериў ҳәмде суд мәжилислерин үш мәртеден артық кейинге қалдырмаў ҳаққындағы тәртиплер әмелиятқа енгизилди.

Соның менен бирге, суд системасында коррупцияның алдын алыў, пуқаралардың суд ҳәкимиятына деген исенимин асырыў, суд жумысларының ашық-айқынлығын тәмийинлеў бойынша да,  мәселен суд ислерин судьялар ортасында инсан факторысыз автоматик рәўиште бѳлистириў, суд мәжилислеринде аудио-видео фиксация әмелге асырыў сыяқлы кѳплеген ислер әмелге асырылмақта.

 

Нөкис районлар аралық

экономикалық суды судьясы

Р.Курбанбаев,

ҚР экономикалық суды

ис жүритиўшиси

М.Касымова

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 10-12-2019, 19:16 |
  • 583