"Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў системасын басқарыўды буннан былай да жетилистириў илажлары ҳаққында"


Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў системасын басқарыўды буннан былай да жетилистириў илажлары ҳаққында
Өзбекистан Республикасы Президентиниң Пәрманы


Республика халқының сапалы турақ жай коммуналлық хызметлери менен қамтып алыныўын түп-тийкарынан жақсылаў, турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў саласында барлық шөлкемлердиң өз-ара бирге ислесиўи, үйлескен технологиялық байланысты қәлиплестириў тийкарында турақ жай фондынан пайдаланыў системасын буннан былай да жетилистириў, көп квартиралы жайлардың сақланыў талапларына әмел етилиўи үстинен техникалық қадағалаўдың нәтийжели системасын жаратыў, сондай-ақ, жеке меншик турақ жай мүлк ийелери ширкетлериниң жумыс сапасын арттырыў ҳәм қаржы-экономикалық турақлылығын тәмийинлеў мақсетинде:

1. Өзбекистан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министрлиги (кейинги орынларда — «Турақжайкомхызмет» министрлиги) шөлкемлестирилсин ҳәм оның қурамында:

Қарақалпақстан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министрлиги, ўәлаятлардың турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў басқармалары, Ташкент қалалық турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў бас басқармасы және олардың районлардағы (қалалардағы) бөлимлери;
Өзбекистан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министрлиги жанында Көп квартиралы турақ жай фондынан пайдаланыўды қадағалаў инспекциясы («Турақжайфондинспекциясы») және оның Қарақалпақстан Республикасындағы, ўәлаятлардағы ҳәм Ташкент қаласындағы аймақлық инспекциялары;

«Көп квартиралы жайлар, ыссылық тәмийнаты объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы» мәмлекетлик унитар кәрханасы (МУК) ҳәм оның аймақлық филиаллары шөлкемлестирилсин.

2. Төмендегилер Өзбекистан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министрлигиниң тийкарғы ўазыйпалары ҳәм жумыс бағдарлары етип белгиленсин:
турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў саласында бирден-бир мәмлекетлик сиясат жүргизиў ҳәм тармақлараралық муўапықластырыўды әмелге асырыў;

көп квартиралы арзан жайлар қурылысы бойынша мәмлекетлик бағдарламалардың әмелге асырылыўын тәмийинлеў, көп квартиралы арзан жайлар, суў тәмийнаты, канализация, ыссылық тәмийнаты объектлери қурылысы бойынша буйыртпашы функцияларын әмелге асырыў, ески ҳәм авариялық жағдайдағы турақ жайлардың бузылыўын шөлкемлестириў;

көп квартиралы жайлардың техникалық жағдайын мониторинг етиў, соның ишинде, көп квар¬тиралы турақ жай фондын толық ҳәм ағымдағы оңлаў жумысларын шөлкемлестириў;

жеке меншик турақ жай мүлк ийелери ширкетлериниң жумысын муўапықластырыў, көп квартиралы турақ жай фондын сақлаў, олардан пайдаланыў ҳәм эксплуатациялаў қағыйдалары менен нормаларына, көп квартиралы жайларға тутас аймақлардың санитариялық нормаларына, қағыйдаларына ҳәм гигиена нормативлерине муўапық жағдайда сақланыўына әмел етилиўи үстинен қадағалаўды әмелге асырыў;

суў тәмийнаты ҳәм канализация объектлерин, ыссылық тәмийнаты системаларын елатлы пунктлерди раўажландырыў схемалары ҳәм бас жойбарлар менен байланыстыра отырып раўажландырыў, модернизациялаў ҳәм реконструкциялаў бағдарламаларын ислеп шығыў және олардың сапалы орынланыўын шөлкемлестириў, усы тараў шөлкемлериниң жумысын муўапықластырыўды ҳәм басқарыўды тәмийинлеў;

турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў системасына ресурсларды ҳәм энергияны үнемлейтуғын технологиялар менен үскенелерди енгизиў, соның ишинде, турақ жай коммуналлық хожалық объектлерин заманагөй есапқа алыў-өлшеў әсбаплары менен тәмийинлеў, қурылыс-монтажлаў жумысларының өзине түсер баҳасын азайтыўды тәмийинлейтуғын жергиликли заманагөй ҳәм сапалы қурылыс материалларын және буйымларын кеңнен қолланыў;

турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў саласында нормативлик-ҳуқықый базаны жетилистириў бойынша усыныслар таярлаў, раўажланған шет еллердиң алдынғы тәжирийбесин есапқа ала отырып, турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиўдиң заманагөй түрлери менен усылларын ислеп шығыў және енгизиў;

Өзбекистан Республикасы Қаржы министрлиги менен келисе отырып суў тәмийнаты, канализация, ыссылық тәмийнаты бойынша көрсетилетуғын хызметлерге тариф сиясатын қәлиплестириў, турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў саласы шөлкемлериниң экономикалық турақлылығын беккемлеў бойынша комплексли илажларды әмелге асырыў;

турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў саласы ушын кадрлар таярлаў бойынша усыныслар киргизиў, оқыў стажировкаларын шет еллерде өткериўди нәзерде тута отырып, кадрларды қайта таярлаў ҳәм маманлығын арттырыўды шөлкемлестириў, заманагөй мәлимлеме-коммуникация технологиялары, бағдарламалық өнимлер, ведомстволық мәлимлеме системалары ҳәм мағлыўматлар базасы енгизилиўин нәзерде тутыў.

3. Өзбекистан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министрлигиниң өз ўәкилликлери шеңберинде қабыл еткен қарарлары министрликлер, ведомстволар, жергиликли атқарыўшы ҳәкимият уйымлары, сондай-ақ, хожалық жүргизиўши субъектлер ҳәм пуқаралар тәрепинен орынланыўы мәжбүрий екени;

Қарақалпақстан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министрлиги, ўәлаятлардың турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў басқармалары, Ташкент қалалық турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў бас басқармасы тийисли рәўиште Өзбекистан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министрлигине, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесине, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қаласы ҳәкимликлерине есап беретуғыны;

Қарақалпақстан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министри Өзбекистан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министри менен келисилген ҳалда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси тәрепинен лаўазымға тайынланатуғыны ҳәм оннан азат етилетуғыны;

ўәлаятлардың турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў басқармаларының ҳәм Ташкент қаласы турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў бас басқармасының баслықлары тийисли рәўиште ўәлаятлардың ҳәм Ташкент қаласы ҳәкимлериниң усынысына муўапық Өзбекистан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министриниң буйрығы менен лаўазымға тайынланатуғыны ҳәм оннан азат етилетуғыны;

Қарақалпақстан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министри, ўәлаятлар турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў басқармаларының ҳәм Ташкент қалалық турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў бас басқармасының баслықлары өз статусына бола тийисли түрде Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасарына, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қаласы ҳәкимлериниң орынбасарларына теңлестирилетуғыны белгилеп қойылсын.

4. Өзбекистан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министрлиги, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қаласы ҳәкимликлерине аймақлық бөлимлердиң, соның ишинде, районлардың (қалалардың) турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў бөлимлериниң төмендеги мәселелерде бирге ислесиўин тәмийинлеў ушын жуўапкершилик жүкленсин:
турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў ҳәм инженерлик коммуникациялар объектлерин басқарыўды және олардан пайдаланыўды шөлкемлестириў;
көп квартиралы арзан жайлар, суў тәмийнаты, канализация, ыссылық тәмийнаты объектлери қурылысы бойынша бағдарламаны әмелге асырыў.

5. Төмендегилер Өзбекистан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министрлиги жанындағы Көп квартиралы турақ жай фондынан пайдаланыўды қадағалаў инспекциясының тийкарғы ўазыйпалары етип белгиленсин:
көп квартиралы турақ жай фондын, оның әтирапындағы аймақты сақлаў ҳәм оннан пайдаланыў қағыйдаларына әмел етиў және көшпес мүлк ийелери тәрепинен квартиралардың өз басымшалық пенен қайта режелестирилиўине жол қоймаўды;
улыўма пайдаланатуғын орынлар, фасадлар, жай ишиндеги инженерлик-коммуникациялардан пайдаланыў қағыйдаларына әмел етилиўин және оларды оңлаў-тиклеў жумысларының системалы әмелге асырылыўын;
турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў саласы шөлкемлери тәрепинен тийисли коммуналлық хызметлер көрсетиўде техникалық тәртипке салыў саласындағы нормативлик ҳүжжетлердиң талапларына әмел етилиўин;
көп квартиралы жайларды толық оңлаў ушын топланатуғын көшпес мүлк ийелериниң қаржыларынан мақсетли пайдаланыўды қадағалаў.

6. Көп квартиралы турақ жай фондынан пайдаланыўды қадағалаў инспекциясына:
көп квартиралы жайларды сақлаў ҳәм олардан пайдаланыўдың әмелдеги қағыйдалары бузылыўын сапластырыў бойынша-жеке меншик турақ жай мүлк ийелери ширкетлерине ҳәм көшпес мүлк ийелерине;
тийисли коммуналлық хызмет көрсетиўде техникалық тәртипке салыў саласындағы нормативлик ҳүжжетлердиң талапларына әмел етиў бойынша -турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў саласы шөлкемлерине орынлаўы мәжбүрий болған көрсетпелер усыныў ҳуқықы берилсин.
Усынылған көрсетпелер орынланбаған жағдайда Инспекция, нызам ҳүжжетлерине муўапық, нызамшылықта орнатылған тәртипте тийисли лаўазымлы шахсларға жәрийма салыў ҳуқықына ийе екени белгилеп қойылсын.

7. Өзбекистан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министрлиги мәпдар министрликлер ҳәм ведомстволар менен биргеликте бир ай мүддетте Министрлер Кабинетине:
ҳәкимшилик ҳуқықбузарлықлар ҳәм ҳәкимшилик жуўапкершилик, сондай-ақ, Өзбекистан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министрлиги жанындағы Көп квартиралы турақ жай фондынан пайдаланыўды қадағалаў инспекциясының ўәкилликлеринен келип шығатуғын ҳәкимшилик ҳуқықбузарлықлар ҳаққындағы жумыслардың ведомстволық бойсыныўы бөлими бойынша — Өзбекистан Республикасының «Ҳәкимшилик жуўапкершилик ҳаққында»ғы кодексине;

Өзбекистан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министрлигиниң жеке меншик турақ жай мүлк ийелери ширкетлери менен өз-ара қатнасықларына байланыслы ўәкилликлери бөлими бойынша — Өзбекистан Республикасының Турақ жай кодексине және Өзбекистан Республикасының «Жеке меншик турақ жай мүлк ийелери ширкетлери ҳаққында»ғы нызамына өзгерислер ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққындағы усынысларын берсин.

8. Төмендегилер:
Өзбекистан Республикасы «Өзкоммунхызмет» агентлиги «Коммунхызмет» агентлиги етип қайта шөлкемлестирилсин ҳәм ол Өзбекистан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министрлиги структурасына киргизилсин және оған турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў саласында халықаралық қаржы шөлкемлериниң қатнасыўында инвестициялық жойбарларды ислеп шығыў ҳәм әмелге асырыў ўазыйпалары жүкленсин;

«Өзкоммунхызмет» агентлиги объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы» мәмлекетлик унитар кәрханасы «Суў тәмийнаты ҳәм канализация объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы» мәмлекетлик унитар кәрханасы етип қайта шөлкемлестирилсин ҳәм оның регионлараралық филиаллары дүзилсин және ол Өзбекистан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министрлигине тиккелей бойсындырылсын.

9. Өзбекистан Республикасы Қаржы министрлиги, Орайлық банки, Әдиллик министрлиги және коммерциялық банклердиң Өзбекистан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министрлигинде Турақ жай коммуналлық хожалығын раўажландырыў қорын дүзиў, оның қаржыларын биринши гезекте көп квартиралы арзан турақ жай фондын, суў тәмийнаты, канализация ҳәм ыссылық тәмийнаты объектлерин қурыў, ири ҳәм ағымдағы оңлаўға, арнаўлы техника, үскенелер, машина ҳәм механизмлер менен тәмийинлеўге және министрликке жүкленген ўазыйпалар менен функцияларды әмелге асырыўға байланыслы басқа да мәселелерге бағдарлаў ҳаққындағы усыныслары қабыл етилсин.

10. Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети бир ҳәпте мүддетте Өзбекистан Республикасы Турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў министрлигиниң жумысын шөлкемлестириў ҳаққында Өзбекистан Республикасы Президенти қарарының жойбарын белгиленген тәртипте тастыйықлаў ушын киргизсин.

11. Өзбекистан Республикасы Президентиниң қосымшаға муўапық айырым Пәрманларына өзгерислер менен қосымшалар киргизилсин.
12. Усы Пәрманның орынланыўын қадағалаў Өзбекистан Республикасы Бас министриниң биринши орынбасары — «Өзбекистан темир жоллары» акционерлик жәмийети басқармасының баслығы А.Ж.Раматовқа жүкленсин.

Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.МИРЗИЁЕВ.
Ташкент қаласы, 2017-жыл 18-апрель.


Дерек: erkinkarakalpak.uzскачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 25-04-2017, 17:15 |
  • 330