«Сыртқы саўда саласында басқарыў системасын жетилистириў илажлары ҳаққында»

«Сыртқы саўда саласында басқарыў системасын жетилистириў илажлары ҳаққында»

Өзбекистан Республикасы Президентиниң
Пәрманы


Сыртқы саўда байланысларының нәтийжелилигин буннан былай да арттырыў, сыртқы саўданы либералластырыў, экспорт потенциалын беккемлеў ҳәм бәсекиге шыдамлы жергиликли өнимлерди сыртқы базарларға шығарыў системасын жетилистириў, өним ислеп шығарыўшы кәрханалар менен шет елли шериклер арасында саўда саласында узақ мүддетли турақлы шериклик қатнасықларын қәлиплестириў мақсетинде:
1. Өзбекистан Республикасы Сыртқы экономикалық байланыслар, инвестициялар ҳәм саўда министрлиги Өзбекистан Республикасы Сыртқы саўда министрлиги етип қайта шөлкемлестирилсин.

2. Төмендегилер:
Өзбекистан Республикасы Сыртқы саўда министрлиги ўәкилликли мәмлекетлик уйым болып, сыртқы саўда саласында мәмлекетлик сиясатты қәлиплестириў ҳәм әмелге асырыў ушын жуўапкер есапланатуғыны және сыртқы саўда жумысын тәртипке салыў саласында мәмлекетлик басқарыў уйымларының жумысын муўапықластыратуғыны;
Өзбекистан Республикасы Сыртқы саўда министрлигиниң өз ўәкилликлери шеңберинде қабыл етилген ҳәм нормативлик-ҳуқықый характерге ийе болған қарарлары мәмлекетлик ҳәм хожалық басқарыў уйымлары, мүлкшилик түрине және ведомостволық бойсыныўына қарамастан хожалық жүргизиўши субъектлер тәрепинен орынланатуғыны мәжбүрий болып есапланатуғыны;
Өзбекистан Республикасы Сыртқы саўда министрлиги Өзбекистан Республикасы Сыртқы экономикалық байланыслар, инвестициялар ҳәм саўда министрлигиниң сыртқы саўда қатнасықлары бөлегинде оның миннетлемелери ҳәм шәртнамалары, соның ишинде, халықаралық миннетлемелери ҳәм шәртнамалары бойынша ҳуқықый мийрасхоры болып есапланатуғыны белгилеп қойылсын.

3. Төмендегилер Өзбекистан Республикасы Сыртқы саўда министрлигиниң тийкарғы ўазыйпалары ҳәм жумыс бағдарлары етип белгиленсин:
сыртқы саўда жумысы саласында бирден-бир мәмлекетлик сиясатты ислеп шығыў ҳәм әмелге асырыў;
дүнья базарларының комплексли маркетинг изертлеўлерин алып барыў, Өзбекистан Республикасының экспорт потенциалын раўажландырыў бағдарламаларын әмелге асырыўда көмеклесиў, сыртқы базарлардағы талапларды есапқа ала отырып, Өзбекистан Республикасында ислеп шығарылып атырған жоқары қосымша қунға ийе өнимлердиң бәсекиге шыдамлылығын күшейтиў ҳәм раўажландырыў бойынша әмелий илажларды ислеп шығыў ҳәм әмелге асырыў;
хожалық жүргизиўши субъектлер тәрепинен ислеп шығарылып атырған өнимлердиң түрин ҳәм ҳәр қыйлылығын системалы тийкарда талқылаў, сыртқы базарларда оның бәсекиге шыдамлылық дәрежесин анықлаў, тийисли мағлыўматлар базасын қәлиплестириў;
товарлар, жумыслар ҳәм хызметлер экспортын қоллап-қуўатлаў, Өзбекистан Республикасының шет мәмлекетлер менен саўда бойынша бирге ислесиўин кеңейтиўге ҳәм беккемлеўге көмеклесиў, Өзбекистан Республикасында ислеп шығарылатуғын товарлар, жумыслар ҳәм хызметлердиң сыртқы базарларға шығыўы ушын қолайлы шараятларды тәмийинлеў, сатыў базарларын диверсификациялаўға бағдарланған илажларды ислеп шығыў ҳәм әмелге асырыў;
исенимли сыртқы саўда шериклерин излеўде ҳәм таңлаўда хожалық жүргизиўши субъектлерге, сондай-ақ, жергиликли кәрханалардың тендер саўдаларында, халықаралық саўда-санаат көргизбелеринде, ярмаркаларында ҳәм шет еллерде өткерилетуғын басқа да усындай илажларда қатнасыўына әмелий жәрдем етиў;
импорт бойынша алып келинетуғын товарлар (жумыслар, хызметлер)дың көлемин ҳәм қурамын терең талқылаў, жергиликли шийки зат негизинде импорттың орнын басатуғын таяр өнимлер, комплектлеўши буйымлар ҳәм материаллар ислеп шығарыў және оларды жергиликлилестириў мәселелери бойынша усыныслар ислеп шығыў, елимизде ислеп шығарылып атырған өнимлердиң сапасын арттырыў бойынша концепциялар және бағдарламалар ислеп шығыўда қатнасыў;
сыртқы саўданың тийкарғы көрсеткишлери параметрлерин қәлиплестириўде ҳәм Өзбекистан Республикасының бажыхана-тариф сиясатын жетилистириўде қатнасыў, сыртқы саўданы либералластырыў бойынша усыныслар ислеп шығыў;
товарлар (жумыслар ҳәм хызметлер)дың, соның ишинде, өзине тән товарлардың ҳәм санаат өнимлериниң сыртқы саўдасын, сондай-ақ, сыртқы саўдада тарифлик және тарифлик емес басқарыў илажларын қолланыў саласында мәмлекетлик сиясатты әмелге асырыўға байланыслы илажларды муўапықластырыў;
сыртқы экономикалық жумысты мәмлекет тәрепинен тәртипке салыў илажларын әмелге асырыў бойынша усыныслар киргизиў;
Өзбекистан Республикасының сыртқы саўда инфраструктурасын раўажландырыў, атап айтқанда, транзит потенциалын, логистика ҳәм транспорт жолларын раўажландырыў мәселелери бойынша илажлар ислеп шығыў ҳәм әмелге асырыў.

4. Өзбекистан Республикасы Сыртқы экономикалық байланыслар, инвестициялар ҳәм саўда министрлигин қайта шөлкемлестириў бағдарындағы жумысларды муўапықластырыў ҳәм әмелге асырыў бойынша қосымшаға муўапық қурамда комиссия дүзилсин.
Комиссия (А.Ж.Раматов) Өзбекистан Республикасы Сыртқы экономикалық байланыслар, инвестициялар ҳәм саўда министрлигин қайта шөлкемлестириўге байланыслы комплексли илажлардың нызам ҳүжжетлеринде белгиленген тәртипте әмелге асырылыўын тәмийинлесин.

5. Өзбекистан Республикасы Мийнет министрлиги басқа да мәпдар министрликлер ҳәм ведомстволар менен биргеликте Өзбекистан Республикасы Сыртқы экономикалық байланыслар, инвестициялар ҳәм саўда министрлигиниң босап атырған хызметкерлерин жумыс пенен тәмийинлеўге көмеклессин.

6. Мәмлекетлик бюджет қаржылары, сондай-ақ, нызам ҳүжжетлеринде қадаған етилмеген басқа да дәреклер Өзбекистан Республикасы Сыртқы саўда министрлигиниң орайлық аппараты жумысын қаржыландырыў дәреклери етип белгиленесин.

7. Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети бир ҳәпте мүддетте Өзбекистан Республикасы Сыртқы саўда министрлигиниң жумысын шөлкемлестириў ҳаққында Өзбекистан Республикасы Президенти қарарының жойбарын белгиленген тәртипте тастыйықлаў ушын киргизсин.

8. Өзбекистан Республикасы Сыртқы саўда министрлиги Экономика министрлиги, Қаржы министрлиги, Әдиллик министрлиги ҳәм басқа да мәпдар министрликлер ҳәм ведомстволар менен биргеликте еки ай мүддетте нызам ҳүжжетлерине усы Пәрманнан келип шығатуғын өзгерислер ҳәм қосымшалар ҳаққында Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетине усыныслар киргизсин.

9. Усы Пәрманның орынланыўын қадағалаў Өзбекистан Республикасының Бас министри А.Н.Ариповқа ҳәм Өзбекистан Республикасы Президентиниң Мәмлекетлик кеңесгөйи В.А.Голишевқа жүкленсин.

Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.МИРЗИЁЕВ
Ташкент қаласы, 2017-жыл 13-апрель

Дерек: erkinkarakalpak.uzскачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 19-04-2017, 14:47 |
  • 303