Жеке тәртиптеги исбилерменлер ушын «Салық амнистиясы» создырылды

norma.uz’дың хабар бериўинше, жумыс ислемей атырған жеке тәртиптеги исбилерменлердиң салық қарызлары ҳәм жәрийма санкциялары есаптан шығарылғанда олар тиклениўи болған мүддет создырылды (26.12.2018-жылдағы ПП–5607-санлы Пәрманға қараң).  

Еслетип өтемиз, 28.07.2018-жылдағы ҳалатқа муўапық бар болған қатаң белгиленген салық ҳәм бул қарыздарлық ушын есапланған пенялар бойынша қарыздарлықты, сондай-ақ, финанслық жәриймалар ҳәм суд қәрежетлери бойынша төмендегилерге есапланған қарыздарлықты есаптан шығарыў ҳаққында қарар қабылланған еди:

- 2018-жыл 1-апрельге шекем жеке тәртиптеги исбилермен атағын жоғалтқан физикалық шахсларға ҳәм бул сәнеден финанс-хожалық искерликти әмелге асырмай атырған (сол қатары искерлигин ўақтынша тоқтатқан) жеке тәртиптеги исбилерменлерге;

- мәмлекетлик дизимнен өтпестен исбилерменлик искерлиги менен шуғылланғаны ушын бир жыллық қатаң белгиленген салық суммасы есапланған физикалық шахсларға (27.07.2018-жылдағы ПП–5490-санлы Пәрманның 2-бәнтине муўапық өндирилмей атыр – norma.uz.).

«Амнистия» қоллаў ушын шәрт қойылды – жоқарыда көрсетилген шахслар исбилерменлик жумысын тиклеўи ямаса мәмлекетлик дизимнен өтиўи керек. Алдын буның ушын 2019-жылдың 1-январына шекем болған мүддет белгиленген еди. Ҳәзир ол және 6 айға создырылды. Тийислилигинше, салық қарыздарлығы, пеня, жәриймалар ҳәм мәмлекетлик бажын төлеп, 2019-жыл 1-июльге шекем искерлигин қайта тиклеў ҳәм жумысын даўам еттириў мүмкин.

Сондай-ақ, 2019-жылдан жеке тәртиптеги исбилерменлерге салынатуғын салықларға анағурлым өзгерислер киргизилиўи (түсиниклерге қараң), олар шуғылланыўы мүмкин болған искерлик түрлери дизимине болса өзгерислер киргизиледи (түсиниклерге қараң).

Ҳүжжет Нызам ҳүжжетлери мағлыўматлары миллий базасында жәрияланды ҳәм 28.12.2018-жылдан күшке кирди.

 

Аўдарма: makan.uz

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно



  • 3-01-2019, 19:59 |
  • 801