Өзбекистан Республикасы Ҳүкиметлик қарар ҳәм пәрманлары тийкарында банк системасындағы жеңилликлер

  1. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 17-ноябрдеги ПП-5242-санлы «Өнерментшиликти және де раўажландырыў ҳәм өнерментшиликти ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы тийкарында:

Өнерментшилик жумысы субъектлери — «Өнермент» бирлеспеси ағзаларына жеңиллетилген микрокредитлер бериў, сондай-ақ,  өнерментшилик орайларын раўажландырыў орайларын қурыў ушын «Микрокредитбанк» АКБ, «Халық банк» АКБ ҳәм «Агробанк» АКБ ушын кредит линиялары ашылған.

Өзбекстан Республикасы Тиклениў ҳәм раўажланыў фонды коммерциялық банклерге олар тәрепинен өнер­мент­шилик жумысы субъектлерине миллий валютада жеңиллетилген микрокредитлер ажыратыў ушын кредит линиялары:

жеңиллетилген микрокредитлер алты ай жеңиллетилген дәўирди өз ишине алған ҳалда, еки жыл мүддетке, ең кем айлық ис ҳақының 300 есеси муғдарында;

өзлериниң ислеп шығарыў зәрүрликлери ушын әсбап-үскене ҳәм аўысық бөлеклер сатып алыўда жеңиллетилген микрокредитлердиң процент ставкасы қайта қаржыландырыў ставкасының 50 процентин, айланба қәрежетлерди толтырыў ушын болса қайта қаржыландырыў процент ставкасында ажыратылады.

  1. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 17-августдағы «Исбилерменлик жумысын раўажландырыўды қоллап-қуўатлаў Мәмлекетлик фондын шөлкемлестириў ҳаққында»ғы ПҚ-3225-санлы қарары:

Фондтың тийкарғы ўазыйпасы киши исбилерменлик субъектлерине коммерциялық банклери кредит муғдарының 50 процентине шекем кепил болыў (2 миллиард сумнан көп болмаған кредитлер);

коммерциялық банклердиң көлеми 4 миллиард сумнан аспайтуғын муғдардағы кредитлери бойынша процент қәрежетлерин қаплаў ушын төмендеги эквивалентте компенсация бериў;

миллий валютада — қайта қаржыландырыў ставкасының 1,5 барабарынан аспайтуғын процент ставкасында — 5 процент муғдарында;

сырт ел валютасында — коммерциялық банклер тәрепинен белгиленген процент ставкасының 40 проценти, бирақ 3 проценттен артық болмаған муғдарда ажыратылады.

Кредитлер бойынша процент қәрежетлерин қаплаў ушын төмендеги жойбарларды қаржыландырыўда компенсациялар береди;

- аўыл хожалығында, биринши гезекте, энергия үнем­леўлилиги жоқары заманагөй ыссыханалар қурыў, шарўашылық, қусшылық, балықшылық, қояншылық, палҳәррешилик, жүзимшилик ҳәм бағшылықты, соның менен бирге, интенсив бағларды раўажландырыўға;

- аўыл хожалығы өнимлерин қайта ислеў тараўында, мийўе-овощ өнимлерин сақлаў бойынша инфраструктура ҳәм усы өнимлерди транспортировка қылыў менен байланыслы логистика орайларын шөлкемлестириў;

- исбилерменлик жумысының Фондын басқарыў Кеңеси белгилейтуғын басқа бағдарлардағы жойбарларға.

  1. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 5-апрелдеги ПҚ-3651-санлы қарарына тийкар коммерциялық банклер тәрепинен кредит ажыратыў тәртиби:

Коммерциялық банклер тәрепинен мәмлекетлик емес мектепке шекемги билимлендириў жумысы менен шуғылланыўшы исбилерменлик субъектлерине 15 жыл мүддетке, сондай-ақ, 3 жыллық жеңиллетилген дәўир менен жыллық 1 процентли ставка бойынша кредитлер ажыратылады;

Кредитлердиң ресурс дереги — Министрлер Кабинети жанындағы Өзбекстан Республикасын раўажландырыў мәмлекетлик бағдарламаларын қаржыландырыў фондының айрықша ашылатуғын есап бети қаржылары.

Коммерциялық банклер тәрепинен исбилерменлик субъектлерине кредитлер қайтарыўлық, төлеўлилик, тәми­йинленгенлик, мүддетлилик ҳәм мақсетли пайдаланыў шәртлери тийкарында бериледи;

  1. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 26-апрелдеги «Фермер, дийқан хожалықлары ҳәм қыйтақ жер ийелериниң жумысын жетилистириў бойынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы ПҚ-3680-санлы қарары тийкарында:

Фонд қаржылары төмендегилер ушын пайдаланылады:

- Фермер, дийқан хожалықлары ҳәм қыйтақ жер ийе­лерине 3 жыл мүддетке, сондай-ақ 1 жылға шекем жеңиллетилген дәўир менен жыллық 7 процентте (2 процентлик банк маржасын есапқа алған ҳалда) кредитлер бериў ушын «Микрокредитбанк» АКБ, «Агробанк» АКБ ҳәм де Өзбекстан Республикасы Халық банкине  ресурслар жайластырыў;

- коммерциялық банклер арқалы Өзбекстан Республикасы Орайлық банкиниң қайта қаржыландырыў ставкасында (2 процент банк маржасын есапқа алған ҳалда) «Қыйтақ жер хызмети» ЖШЖ, аўыл хожалығы тараўындағы басқа да ислеп шығарыў, қайта ислеў, таярлаў, тәмийинлеў, саўда кәрханалары ҳәм де лизинг компанияларына материаллық техникалық базасын беккемлеў, аўыл хожалығы техникалары ҳәм транспортларын сатып алыў, фермер, дийқан хожалықлары ҳәм қыйтақ жер ийелериниң ыссыханалар қурыў ушын материаллар ҳәм аўысық бөлеклер сатып алыўға кредитлер бериў.

5.Әдиллик министрлигинде 2018-жыл 22-февралда 2975-сан менен дизимнен өткерилген «Халықтың бәнтлигин тәмийинлеў ушын коммерциялық банк­лер тәрепинен микрокредитлер ажыратыў тәртиби ҳаққында»ғы Нызам бойынша:

Коммерциялық банклер тәрепинен пуқараларға усы Нызам талаплары тийкарында халықтың бәнтлигин тәмийинлеў ушын кредитлер ажыратыў белгиленген. 

Микрокредитлер банклер тәрепинен қарыз алыўшыларға ең кем ис ҳақының 100 есеси муғдарына шекем жыллық 7 процент ставкада ажыратылады.

Банклер өз ишки кредит сия­сатына тийкарланып республикамыздың айырым аймақларында жасаўшы қарыз алыўшыларға усы Нызамда белгиленген процент ставкасынан кемейтилген процент ставкаларында микрокредитлер ажыратылыўы мүмкин.

Қарыз алыўшыларға ми­крокредит кеминде 3 айдан 6 айға шекем жеңиллетилген дәўир менен, 3 жылдан көп болмаған мүддетке бериледи.

Усы нызам талапларына көре, дизимдеги пуқараның режелестирген шаңарақ исбилерменлигин әмелге асырыў имканияты бар ҳәм банктен алынатуғын жеңиллетилген кредит қаржысын мақсетли жумсап, шаңарақ ағзаларын жумыс пенен тәмийинлениўи ҳәм кредитти өз ўақтында қайтарылыўын тәмийинлейди деп пуқаралардың өзин-өзи бас­қарыў уйымлары баслықларының исеним билдирген усынысы ҳәм микрокредитлер қайтарылыўының тәмийнаты сыпатында усынылған тәмийнат түрлеринен бири тийкар болып есапланады.

 

Дерек: «Еркин Қарақалпақстан» газетасы

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 7-06-2018, 22:53 |
  • 598