Исбилерменликти раўажландырыўға қаратылған және бир үлкен қәдем

Исбилерменликти раўажландырыўға қаратылған және бир үлкен қәдем

 

Мәмлекетимизде барлық тараўдағы түпкиликли өзгерислер менен бир қатарда, жеке секторды жәнеде раўажландырыўға, киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликке қолайлы шараятлар жаратыўға айрықша итибар қаратылмақта.

Әсиресе, Ҳүкиметимиз тәрепинен шығарылып атырған нызам ҳүжжетлери тийкарында, елимизде киши бизнес ҳәм жеке исбилерменлик тараўының жумыслары жоқары басқышларға көтерилиўине тийкар жаратылмақта.

Өзбекистан Республикасының биринши Президенти Ислам Каримовтың 2004-жыл 7-июльдағы «Өзбекистан Саўда-санаат палатасын шөлкемлестириў ҳаққында»ғы 3453-санлы Пәрманы тийарында 2004-жылы мәмлекетимиздеги исбилерменлик субъектлерин, атап айтқанда микрофирмалар, киши кәрханалар ҳәм жеке исбилерменлерди ықтыярлылық тийкарында бирлестириўши мәмлекетлик емес коммерциалық емес шөлкем - Өзбекистан Саўда-санаат палатасы шөлкемлестирилди.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2017-жылдың 19-июнь күни «Бизнестиң нызамлы мәплери мәмлекет тәрепинен қорғалыўына ҳәм исбилерменлик жумысын буннан былай да раўажландырыў системасын түп-тийкарынан жетилистириўге байланыслы илажлар хаққында»ғы пәрманын тастыйықлады.

Бул Пәрман менен мәмлекет ҳәм исбилерменлер ортасында көпир ўазыйпасын атқарыўшы, олардың ҳуқық ҳәм нызамлы мәплерин қорғаў менен бир қатарда, республикамызда исбилерменлик орталығын жақсылаў, исбилерменлик субъектлерин ҳәр тәреплеме қоллап қуўатлаўшы Өзбекистан Саўда-санаат палатасының жумысын түптен жетилистириў нәзерде тутылған.

Бунда Саўда-санаат палатасының тийкарғы алты тараўда әмелге асыратығун ўазыйпалары белгилеп берилди. Атап айтқанда: Исбилерменлердиң ҳуқықларын қорғаў; исбилерменлик ҳәм инвестиция орталығын жақсылаў; исбилерменлик жумысларына көмеклесиў; мәмлекетлик органлар менен өз-ара шериклик; исбилерменлик субъектлерин оқытыў ҳәм кадрларды таярлаў; сыртқы экономикалық жумыс ҳәм инвестицияларды енгизиў тараўларындағы анық ўазыйпалар көрсетип өтилген.

Сондай-ақ, Өзбекистан Республикасы Президенти, Бас министри ҳәм Өзбекистан Республикасы ҳүкимети ағзаларының экономикалық искерликтиң машқалалы мәселелерин додалаў, оларды шешиў бойынша исбилерменлердиң усынысларын, сондай-ақ, жаңа бизнес-идеялар ҳәм жойбарлар әмелге асырылыўын додалаў ушын исбилерменлер менен турақлы ушырасыўлар шөлкемлестириў әмелияты енгизилмекте.

Усы белгилеп берилген ўазыйпаларды әмелге асырыўда Өзбекистан Саўда-санаат палатасына бир қанша ҳуқықлар берилген:

Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық палатасы, Өзбекистан Республикасы Президенти Аппараты, Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети, министрликлер ҳәм мәкемелерге исбилерменлик ҳәм инвестиция орталығын жақсылаў, сондай-ақ, исбилерменлик субъектлери жумысын тәртипке салыў мәселелери бойынша усыныслар бериў;

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети, министрликлер ҳәм мәкемелерге бизнестиң раўажланыўына тосқынлық етип атырған ҳәм шеклеп атырған норматив-ҳуқықый ҳүжжетлерге өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў, сондай-ақ, оларды бийкар етиў ҳақкындағы усыныслар бериў;

Қадағалаўшы уйымлардың жумысын муўапықластырыўшы Республикалық кеңес тәрепинен тастыйықланатуғын исбилерменлик субъектлеринде өткерилетуғын тексериўлердиң мүддетлерин ҳәм санын белгилеўде исбилерменлик субъектлериниң мәплерин қорғаў ушын тиккелей олардың жумысын тексериўге қатнасыў, сондай-ақ, тексериўлердиң нәтийжелери бойынша қабыл етилген қадағалаўшы уйымлардың қарарларына наразылық билдириў;

Жынайый ислер бойынша әмелиятта жәмәәт қорғаўшысы болып қатнасыў ҳуқықы ҳәм басқада бир қанша ҳуқықлары көрсетип өтилген.

Сондай-ақ, исбилерменлик жумысларына тәсир етиўши норматив-ҳуқықый ҳүжжетлердиң жойбарлары мәжбүрий тәризде Өзбекистан Саўда-санаат палатасы менен келисилиўи зәрүрлиги белгилеп қойылған.

Усы Пәрманның орынланыўы шеңберинде Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Өзбекистан Республикасы Саўда-санаат палатасының жумысын шөлкемлестириўге байланыслы қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарары қабыл етилип, Қарар тийкарында Өзбекистан Саўда-санаат палатасының шөлкемлестириўшилик-басқарыў структурасын жетилистириў нәзерде тутылған.

Атап айтқанда, қала ҳәм районларда Исбилерменлик субъектлерине мәмлекетлик хызметлер көрсетиўши «Бир айна» орайлары менен бир орында жайластырыў тийкарында Исбилерменликке көмеклесиў орайларының шөлкемлестирилиўи нәзерде тутылған болып, олар мәмлекетлик органлары ҳәм базар инфраструктурасы субъектлериниң хызметлери, бизнес-хызметлеринен бир жерде пайдаланыў ушын зәрүр шәраятлар жаратыў ҳәм имканиятларды усыныў арқалы исбилерменлик субъектлерин ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаўға қаратылған.

Қабыл етилген ис-илажлардың әмелиятқа енгизилиўи исбилерменлик субъектлериниң ҳуқықлары ҳәм нызамлы мәплерин исенимли қорғаўға, олардың алдындағы шеклеўлерди сапластырыўға, мәмлекетимизде исбилерменлик орталығының жақсыланыўына, сырт ел инвестицияларын кең енгизилиўине ҳәм исбилерменлеримиздиң сырт ел базарларына өз өнимлери менен шығыўына үлкен имканиятлар жаратады.

 

Қ.АЗЕРБАЕВ,

 Өзбекистан Саўда-санаат палатасының

Қарақалпақстан Республикасы басқармасы

баслығының орынбасары

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 30-06-2017, 09:17 |
  • 560