Аўыллық орынларда жаңа арзан жайлар салынады

Аўыллық орынларда жаңа арзан жайлар салынады

Өзбекистан Президенти Шавкат Мирзиёевтиң «2017-2021-жылларда аўыллық орынларда жаңаланған үлги жойбарлар бойынша арзан үй-жайлар қурыў бағдарламасы ҳаққында»ғы қарары аўыл халқының кең қатламлары ушын заманагөй ҳәм ықшам үйлерден пайдаланыў дәрежесин түпкиликли жоқарылатыў, жер ресурсларынан ақылға уғрас пайдаланыўды тәмийинлеўге ҳәм де аўыл орынларда жеке тәртиптеги үй-жай қурылысын еле де раўажландырыўға бағдарланған.

Аўыллық орынларда жаңа арзан жайлар салынады

Қарарда бес жыллық дәўирге белгиленген аўыл орынларда арзан үйлер қурыўдың көлемли Бағдарламасын әмелге асырыў нәзерде тутылған. Жаңаланатуғын үлги жойбарлар аўыл халқының пикирлери ҳәм тилеклерин есапқа алған ҳалда ислеп шығылған. Бағдарламаны қаржыландырыўға 2017-жылдың өзинде 2 триллион 121,5 миллиард сўм бағдарланады, соның ишинде, үй қурыўшылардың қаржылары менен бирге мәмлекет бюджетинен 350,0 миллиард сўм ажратылады. Сондай-ақ, коммерциялық банклердиң 2 триллион сўмнан артық муғдардағы кредит ресурсларын тартыў нәзерде тутылған.

Үйлердиң арзанлығына Бағдарлама қатнасыўшылары ушын салық, бажыхана жеңилликлери ҳәм басқа жеңилликлер берилиўи себебинен де ерисиледи. Мысалы, подрятщиклер арзан үйлер қурыў шеңберинде орынланатуғын жумыслар көлеми ушын салықлардың барлық түрлерин ҳәм мәмлекеттиң мақсетли фондларына мәжбүрий ажратпаларды төлеўден азат етиледи.
Аўыллардаққурылатуғын арзан үйлердиң қуны шама менен 75,5 миллион сўмнан басланады, ең қымбаты болса 182 миллион сўмды қурайды.

Үш қабатлы үй, еки ҳәм үш ханалы квартиралар Қурылыстың биринши түри бойынша үш ямаса төрт жоллы, хожалық имаратлары ҳәм абат ҳәўлили болған еки ҳәм үш қабатлы көп квартиралы үйлер қурылысы нәзерде тутылған. Мысалы, бундай үйлерде улыўма майданы 42,4 квадрат метр ҳәм шама менен қуны 72,5 миллион сўмға тең, хожалық имаратлары есапқа алған ҳалда 85,0 миллион сўм болған еки ханалы квартиралар қурыў режелестирилмекте.

Үш ханалы квартиралардың майданы 52,4 квадрат метр ҳәм шама менен қуны 88,5 миллион сўм, хожалық имаратлары есапқа алынған халда 100,7 миллион сўм болады. Буннан тысқары, көрсетип өтилген көп квартиралы үйлерди қурыўда квартиралар ийелериниң талапларын қанаатландырыў мақсетинде ҳәўлиде жайластырылатуғын имаратлар – балалар майданшалары, дем алыў ушын орынлар, душ ҳәм басқалар қурыў нәзерде тутылған.

2 сотих, бир қабатлы, еки ҳәм үш ханалы үйлер
Екинши түрге муўапық халық тығыз жайласқан районларда 2 сотих майдандағы жер участкасында қурылатуғын бир қабатлы еки ҳәм үш ханалы арзан үйлер қурыў белгиленген. Бундай еки ханалы үйлердиң улыўма майданы 53,0 квадрат метр, шама менен қуны болса 93,8 миллион сўм, хожалық имаратлары есапқа алынған ҳалда 101,5 миллион сўмды қурайды.
Үш ханалы үйлердиң улыўма майданы 63,5 квадрат метр, шама менен қуны 111,0 миллион сўм, хожалық имаратлары есапқа алынған ҳалда 118,7 миллион сўм болады. Үйлердиң ҳәўлисинде хожалық имаратлары қурыў нәзерде тутылған.

4 сотих, еки қабатлы, төрт ханалы
Үшинши түри 4 сотих майдандағы жер участкасында қурылатуғын улыўма майданы 115,0 квадрат метр болған бирден бир блокқа бирлестирилген еки қабатлы төрт ханалы үйлер қурыўды нәзерде тутады. Бунда көрсетип өтилген үйлердиң шама менен қуны 162,0 миллион сўмды, хожалық имаратлары есапқа алынған ҳалда 181,8 миллион сўмды қурайды. Үйлердиң ҳәўлисинде хожалық имаратлары қурылады.

6 сотихлы үйлер
Бир қабатлы, 6 сотих майданға ийе болған 3, 4 ҳәм 5 ханалы үйлерди қурыў да режелестирилген. Олардың баҳасы 182 миллион сўмнан қымбат болыўы күтилмекте.

Бағдарламаға муўапық, 2017-жылы 15 мың жаңа үй ҳәм квартира, соның ишинде 4608 биринши түрдеги, 3739 екинши түрдеги, 3672 үшинши түрдеги үйлер ҳәм де 0,06 гектар майданға 3, 4 ҳәм 5 ханалы 2981 бир қабатлы үй қурыў нәзерде тутылған.
Жаңадан қурылып атырған үй-жай массивлеринде тек ғана мәмлекет ресурслары есабына 415,3 километр суў тәмийнаты тармақлары, 291,5 километр электр тәмийнаты тармақлары, 316,9 километр газ тәмийнаты тармақлары ҳәм де 260,3 километр автомобиль жоллары, сондай-ақ, массивлер ишине кириў жоллары ҳәм жоллар, 134 социаллық инфрадүзилме объектлерин қурыў белгиленген.

Бағдарламаның нәтийжели әмелге асырлыўы мәмлекетлик дүзилмелердиң айрықша қадағалаўы астында болады. Нәзерде тутылған көрсеткишлер орынланыўының системалы мониторинги алып барылады.

Үй-жайлардың жаңа үлгилерин қурыў ушын “Қишлоқ қурилиш банк” АКБ, Сыртқы экономикалық жумыс миллий банки, “Ипотека банк” АКИБ, “Халқ банки” АКБ, “Асака банк” АКБ ҳәм “Ўзсаноатқурилишбанк” АКБ үй қурыўшыларға 3 жыллық жеңилликли дәўир ҳәм биринши 5 жыл даўамында 7 % муғдарындағы пайыз ставкасы менен ҳәм кейинги дәўирде Өзбекистан Республикасы Орайлық банкиниң қайта қаржыландырыў ставкасы муғдарында 15 жыл мүддетке ипотека кредитлерин береди, бунда үй қурыўшылардың дәслепки төлеми төмендеги муғдарларды қурайды:

15 % - еки, үш қабатлы көп квартиралы (2 ҳәм 3 ханалы) үйлер ҳәм 2, 3 ханалы бир қабатлы үйлер ушын;

25 % - еки қабатлы 4 ханалы бирлестирилген үйлер ушын.


Мағлыўмат biznes-daily.uz дан алынды.
Фото: uz24.uz
скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 15-01-2017, 16:18 |
  • 902