Ким ақыллырақ? Еркек пе, ҳаял ма?

Көп берилетуғын, еркек ақыллырақ па ямаса ҳаял, деген сораўға Калифорния ҳәм Мадрид университетиниң нейробиолог-алымлары төмендегише жуўмаққа келди. Яғный, ҳаяллардың мий көлеми киширек болса да, олар еркеклерге қарағанда оны нәтийжелирек пайдаланады екен.

«Вашингтон Таймс» газетасының (The Washington Times) жазыўына қарағанда, алымлар эмоция ҳәм еслеў қәбилетине жуўап беретуғын мийдиң гиппокамп орайына дыққатын қаратты. Еркеклерде бул орайдың көлеми үлкенирек, соған жараса ондағы нейронлар саны да көбирек.

Ҳаяллардың жағдайында изертлеў гиппокамп өлшемде қәншелли киширек болса, ҳаяллар оны соншелли нәтийжелирек пайдаланыўын көрсетти.

Бул нейронлар арасында байланыстың көбейиўинен пайда болады. Бир ғана сол нәтийжеге ерисиў ушын ҳаяллар еркеклерге қарағанда кем энергия ҳәм мий клеткасын жумсайды.

Ким ақыллырақ? Еркек пе, ҳаял ма?

 

«Бул структуралық дәрежеде ҳаяллар бирдей ҳәрекетлер жуўмағына ерисиў ушын аз нейрон жумсап, еркеклерге қарағанда жоқары нәтийжени көрсетеди», - деп жазады басылым.

Алымлар ҳаяллардың мийиниң аз өлшеми эволюция нәтийжесинде қурылысы менен байыған деген жуўмаққа келди. Яғный, бурыннан ҳаяллардың бас мий сүйеги еркеклерге қарағанда киширек болған, сол себепли мий жыйрықлардың тереңлесиўи есабынан (экстенсив) кең раўажланыўға мәжбүр болған.
Нәтийжеде, ҳаялларда күл рең зат 20 % көп, ал нейронлар болса бир-бирине жақын жайласқан. Бул – ҳаяллардың мий структурасы нейронлар арасында жақсы байланысты орнатыўын ҳәм ойлаўда жоқары мүмкиншилик беретуғынын билдиреди.  

Аўдарма: makan.uz 

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 12-05-2018, 20:55 |
  • 999