Қоңыратта районлар аралық АИЖСке диагноз қойыў лабораториясы жумыс алып бармақта

Жер жүзилик ден саўлықты сақлаў шөлкеминиң мағлыўматларына қарағанда, дүньяда АИЖС пенен кеселленгенлер саны 34 миллионды қурайды. Бир күнде шама менен 3400 адам АИЖС инфекциясын өзине жуқтырып алмақта.

Бүгин глобал машқалалардың бирине айналған бул кеселлик – адамның иммунитет жетиспеўшилигинен келип шығатуғын созылмалы жуқпалы кеселлик болып есапланып, вирус наўқастың организминде пүткил өмири даўамында сақланып қалады. Инфекция дәслеп жасырын тәризде, бул дәўир бир неше ай, 5-10 жылға, яки оннан да көбирек ўақыт даўам етиўи мүмкин.

Жасырын дәўирде кеселликтиң ҳеш қандай белгилери гүзетилмейди. Әйне усы жасырын дәўирде наўқаслар өзлери билмеген ҳалда АИЖС ти басқаларға жуқтырыў қәўпи жүдәжоқары. Кеселликтиң раўажланыў процессинде қысқа ўақыт ишинде кескин азып кетиў, дене ыссылығының тез-тез көтерилиўи, иштиң өтиўи, себепсиз узақ созылған жөтел, қәўиплиөспелердиң раўажланыўы, аўыз бослығы ҳәм түрли ағзалардың жара болыўы сыяқлы клиникалық белгилер байқала баслайды.

Заманагөй медицина қаншелли раўажланғаны менен, ҳәзирги күнде АИЖС пенен кеселленген адамды пүткиллей вирустан емлеўши дәри-дәрмақ жоқ. Буған себеп вирустың жүдәөзгериўшеңлиги. Ҳәр бир пуқара өзинде гүманлы ҳалатларды сезген жағдайда ықтыярлы түрде тексериўден өтиўи мүмкин.

Буның ушын Pеспубликамызда АИЖС на қарсы гүресиў орайы ҳәм Қоңырат районында районлар аралық АИЖСке диагноз қойыў лабораториясы жумыс алып бармақта. Өзбекистан Pеспубликасының «Адамның иммунитет жетиспеўшилиги вирусы келтирип шығаратуғын кеселликтиң (АИЖС инфекциясы) тарқалыўына қарсы гүресиў ҳаққында»ғы Нызамына муўапық, тексериўлер сыр сақланған ҳалда алып барылады. Нәтийже қандай болыўына қарамастан сыр сақланыўына кепиллик берилип, наўқастың жасаў, жумыс ҳәм оқыў орнына, сондай-ақ, әскерий хызмет ҳәм азатлықтан айырыў орынлары бойынша хабар бериў қатаң қадаған етиледи.

Ҳәр қандай кеселликти даўалағаннан гөре, оның алдын алған абзал. Саламат турмыс тәризине әмел етиў ҳәр қандай кеселликтиң алдын алыўдың ең исенимли жолы.

 

Б.БЕГМУPАТОВА, Қоңырат районлар аралық АИЖСке тексериў лабораториясы басқарыўшысы.

 

Дерек: amunews.uz

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 11-01-2018, 09:11 |
  • 570