Жергиликли макарон өнимлери санитариялық талапларға жуўап беретуғын шарятларда таярланып атыр ма?

Бүгинги күнде елимизде ҳүкиметимиз тәрепинен киши бизнес ҳәм жеке исбилерменлик тараўын раўажландырыўға айрықша итибар қаратылмақта. Әсиресе, соңғы жылларда исбилерменлик пенен шуғылланыўды қәлеўшилерди қаржылай қоллап-қуўатлаў бағдарында бир қанша унамлы жумыслар алып барылмақта. Исбилермен бай болса – халық бай болады деген Президентимиздиң айтқан сөзинде терең мәни бар. Бирақ, Президентимиз тәрепинен қоллап-қуўатлаў көрсетилген екен, барлық мәмлекетлик органлар исбилерменлердиң «пышығына пиш» дей алмайды, деп өзи қалай қәлесе солай исбилерменлик пенен шуғылланыў - қәте. Жәмийеттеги барлық жумыслар нызам тийкарында тәртипке салынады. Буны естен шығармаў керек.
«Еркин Қарақалпақстан» газетасының рәсмий сайтында жәрияланған «ИЗЛЕНГЕН  ИМКАН  ТАБАДЫ» атлы мақаласында берилген сүўрет дыққатты тартады. Мақалада мағлыўмат берилиўинше, бул фото сүўрет Хожели районындағы исбилерменниң Россиядан әкелинген макарон ислеп шығарыўшы заманагөй үскенеси тийкарында ислеп шығарылып атырған макарон өнимлери екен. Төмендеги сүўретке дыққатыңызды бир аўдарсаңыз.

 Жергиликли макарон өнимлери санитариялық талапларға жуўап беретуғын шарятларда таярланып атыр ма?

 Хожели районы. СҮЎРЕТТЕ: цех жумысынан көринис.

Үскенениң өзинде түсиниксиз қурылма ҳәм таўардың турғаны, таяр макарон менен қурылма арасында топланып ҳәм реңи өзгерип кеткен макарон өнимлери... Егер итибар берип қарасаңыз, бул орнатылған цехтың жайласқан ханасын санитариялық жақтан баҳалаў қыйын емес. Макарон өниминиң қандай шараятларда ҳәм қандай усылда таярланып атырғанына итибар берсеңиз, бул макарон өниминиң сапасына гүман туўылады. Салыстырыў ушын интернет тармағында макарон өнимлерин усындай киши цехларда таярлап атырған фото сүўретлерин нәзериңизге усынамыз.

 

Жергиликли макарон өнимлери санитариялық талапларға жуўап беретуғын шарятларда таярланып атыр ма?

 

Жергиликли макарон өнимлери санитариялық талапларға жуўап беретуғын шарятларда таярланып атыр ма?

 

Жергиликли макарон өнимлери санитариялық талапларға жуўап беретуғын шарятларда таярланып атыр ма?

 

Исбилерменлик ҳәзирги заман талабы ҳәм оны қоллап-қуўатлаў ушын мәмлекетимизде үлкен жумыслар алып барылмақта. Берилип атырған итибарды дурыс қабыллап, Халыққа жақсы сападағы азықлық өнимлерди жеткерип бериў ҳәр бир исбилерменниң өз ҳүжданына байланыслы. Бирақ, исбилерменлердиң дурыс шараятларда жумыс алып барыўын қадағалаў тиккелей Мәмлекетлик санитария-эпидемиологиялық бақлаў орайының жумысы есапланады.

Жергиликли макарон өнимлери санитариялық талапларға жуўап беретуғын шарятларда таярланып атыр ма? Бул сораўға тийисли тараў қәнигелери

жуўап таўып, анықлық киритсе мақсетке муўапық болар еди.

 

Лола Қаллыханова

журналист

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 30-11-2017, 16:45 |
  • 580