Өмирди узайтатуғын факторлар

 

Өмирди узайтатуғын факторлар

 

Изертлеўлердиң нәтийжесине қарағанда төмендеги факторлар өмирди узайтады екен.

 

Балалы болыў

Изертлеўшилер аналардың баласыз ҳаялларға қарағанда 1,5 жыл көбирек жасаўын анықлады. Олардың пикиринше, балалардың ғамхорлық етиўи де ата-аналардың жасаў сапасына тәсир тийгизеди.

 

Теннис

Теннис орташа физикалық активлик саламатлық жағдайын жақсылаўы ҳаққында көп еситкенбиз. Бирақ, белгили бир шынығыў түрлери бул көз-қарасты пүткиллей өзгертип те жибереди екен.

Британиядағы спорт медицина журналы 80 000 спортшының шынығыўларын үйренип шықты. Кейин оларды тайпаларға бөлип шықты ҳәм мәлим болыўынша теннисшилердиң өлим саны орташа өлим санына қарағанда 47%ке кемирек екен.

 

Японияда жасаў

Ең саламат ҳәм узақ өмир көриўши миллет ўәкиллери жасайтуғын мәмлекет бул – Япония. Буның сыры жаңа палыз ҳәм балықлардан қуралған дәстүрий япон пархезинде. Және бир әҳмйиетли фактор – машқалаларды өз ўақтында анықлаў ҳәм емлеўге имкан бериўши сапалы саламатлықты сақлаў системасы. Ҳәттеки кексе жастағы японлар да актив искерликте болады.

 

Оқыў

Йель университетинде өткерилген изертлеўлерде оқыўды жақсы көриўшилердиң өлим саны көрсеткиши 20%ке төмен екенлиги анықланды. Бирақ, бул көрсеткиш тек ғана китап оқыўшыларға тийисли екени жүдә әҳмийетли.

 

Тоғай жанында жасаў

Ең жасыл аймақларда жасаўшы адамларда өлим саны көрсеткиши қалада жасаўшыларға қарағанда 12%ке төменирек екенлиги анықланған. Бул экологиялық жақтан пайдалы болыўынан тысқары, унамлы кейпият оятыўшы орталыққа да байланыслы.

 

Жоқары мағлыўмат

Изертлеўшилер есап-санақларына қарағанда, егер сиз жоқары мағлыўмат алыўдан бас тартсаңыз, өзиңизге тап көп жыллар темеки шегиў дәрежесинде зыян жеткизген боласыз!

Мағлыўмат алыў сизге өз өмириңизди қадағалаў ушын көбирек имканият жаратады. Жоқары мағлыўматлы адамларда қурамалы жағдайларды басқарыў қәбилети де көбирек болады.

 

Дерек: «Дарё.uz»

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 19-11-2017, 15:30 |
  • 470