Ийис сезиў ҳәм дәм билиў қәбилетлеринен бириниң ямаса екеўиниң жоғалыўы – коронавирустың тийкарғы белгиси

Лондон Университет коллежи (UCL) тәрепинен алып барылған изертлеўлер соны анық көрсетеди, ийис сезиўдиң жоғалыўы коронавирус инфекциясының оғада анық ҳәм тийкарғы белгиси болып табылады.

 

Апрель айында шыпакерлер дәм ямаса ийис сезиў қәбилетиниң жоғалыўы инфекцияланыўдан дәрек бериўи мүмкинлигин түсинип жеткен еди, май айының орталарына келип болса бул коронавирус белгиси екени рәсмий тән алынды.

 

Әмелдеги қағыйдаларға муўапық, бундай белги бақланған адамлар дәрҳал өзин жеккелеў тәртибине өтиўи ҳәм коронавирусқа анализ тапсырыўы керек. Бирақ елеге дейин жөтел ҳәм жоқары ыссылық көтерилиўи тийкарғы белги сыпатында есаплап келинген.

 

Жыл басында ийис сезиў қәбилетин жойытқан 590 адамды тексерген UCL қәнигелериниң пикирине қарағанда, ендиги жағында тиккелей ийис сезиў қәбилетиниң жоғалыўын кеселлик жеңил формада өтсе де, вирус жуқтырыўдың тийкарғы белгиси деп есаплаў тийис.

 

Қарақалпақстан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министрлиги / Үйде қалың

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 17-10-2020, 16:28 |
  • 2 437