Сүйир шыбын қандай адамларды шағады?

Сүйир шыбын қандай адамларды шағады?

 

Сүйир шыбын қандай адамларды көбирек шағады? Олар күндиз не ислейди? Усы сыяқлы әпиўайы, бирақ, қызықлы болған сораўларға Massaget басылымы жуўап бериўге ҳәрекет етти.
Мағлыўматта жазылыўынша, сүйир шыбын артықша майы бар ҳәм спортшы адамларды көбирек шағады екен. Спортшылардың қаны таза, өзлери көп терлегиш болады, ал семиз адамларда да холестерин көп болып, олардың тер бөлип шығарыўы да спортшылар сыяқлы болады.

 

Жер жүзинде сүйир шыбынның 3000 нан аслам түри анықланған. Олар кеште, түнде белсенди болады. Ал күндиз үйге, өсимликлердиң арасына жасырынып, дем алады. Қуяш шығып турғанда ояў жүргенлери басқа жәнликлерге жемтик болады. Сүйир шыбынлар сыртқы көринисине қарай ҳәр қыйлы болады: 12,5 миллиметрден 5 сантиметрге шекем жететуғынлары да ушырасады.

Сүйир шыбын қандай адамларды шағады?

 

Суйир шыбын шақпайды, ол тек қанды сорыйды. Адамның денесиндеги барлық қанды сорып алыў ушын 1 200 000 сүйир шыбын жеткиликли. Егер усы муғдардағы сүйир шыбын адамға топылса, ол шыдамай қайтыс болыўы мүмкин. Бирақ, бул улыўма абсурд жағдай.

Сүйир шыбын ушын ең жақсы аўқат – кишкене баланың қаны ямаса биринши яки екинши қан группасындағы ересек адамның қаны болып табылады.

Сүйир шыбын қандай адамларды шағады?

 Және сонысы қызық, сүйир шыбынның тек ғана урғашысы қан сорыйды, ал еркеги өсимликтиң нектары менен азықланады.

Ислам Матеков.

Дерек: karinform.uz

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 13-07-2017, 14:28 |
  • 1 585