Елликқала турғыны районда коронавирус инфекциясы анықланғаны ҳаққында өтирик хабар шығарды

Елликқала районы Ҳәкимлигиниң телеграмдағы рәсмий каналында төмендеги мақала жәрияланды (https://t.me/ellikqala1977/4587).

«Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер бөлими тәрепинен Елликқала районы ИИБ хызметкерлери менен оператив илаж алып барылғанында Елликқала районы «Амиробод» АПЖда жасаўшы, 26.10.1983-жылы туўылған, жоқары мағлыўматлы, Елликқала районы медицина бирлеспеси көп тармақлы Поликлиника травматолог шыпакери болып ислеўши пуқара С.А. Елликқала районы медицина бирлеспесиниң 31-санлы хызмет ханасында өзине тийисли болған  “Acer” маркалы ноутбугынан пайдаланып отырғаны анықланып, қалыслар қатнасыўында көзден өткерилгенде, “Facebook” интернет тармағы арқалы “Алимардон Султанов” атына ашылған профильден 31-март күни саат 11:59 да «Бизлердиң Елликқала районы медицина бирлеспесинде қыстаўлы жағдай жәрияланыў алдында ҳәм бизлерди жумыстан кетиўимизге шеклеў қойылыў итималы бар және Алла биледи» деп жазып қалдырғаны ҳәм сол күни саат 12:25де «Елликқалада коронавирус анықланғанға уксайды. Бостан қаласына стадионға вертолет қонды, айтыўларынша бир адамда шыққанбыш» деген жазыўларды, сондай-ақ, саат 15:25де «Солай етип, коронавирус ҳақыйқаты тастыйықланды ҳәм бул Бостан қаласында табылыпты. Үмит етемен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси пикир билдиреди, мениң баянатыма ямаса баянат бермесе ҳүкимет коронавирус болғанлардың санын жасырмай атырғанын тастыйықлайды. Тәкирар айтаман ҳәм еслетип өтемен Алма ата қаласынан бир Қазақстанлы ҳаял Төрткүлге тойға барып келгеннен кейин онда коронавирус белгилери табылыпты, және соның тасыўшысы реанимация бөлиминдеги фельдшер анықланды» деп жазып қалдырғаны анықланып қалыслар қатнасыўында ҳүжжетлестирилип алынды.

Жоқарыдағы дизимге алынған жағдайда пуқара С.А.ның ҳәрекетлеринде Өзбекстан Республикасы Жынаят кодексиниң 244.5-статьясы 2-бөлиминде* көрсетилген жынаят белгилери бар екенлиги себепли, 2020-жылы 4-апрель күни Елликқала районы ИИБ тергеў бөлими тәрепинен жынаят иси ашылғанын мағлыўмат сыпатында билдиремиз.

Елликқала районы Ишки ислер бөлими».

 

Makan.uz бул мәселени изертледи ҳәм төмендеги еки тийкарғы мағлыўматты келтиреди.

 

Қарақалпақстан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министрлиги өзиниң телеграм каналындағы рәсмий мағлыўматқа итибар бериң (https://t.me/qrdssm/118).

«2020-жыл 14-март күни Қазақстан Республикасында турақлы жасаўшы 20 пуқара (солардан 3 ержетпеген) микроавтобусда Қарақалпақстан Республикасына мийманға келип, солардан  Есик қаласынан болған 16 пуқара (2 ержетпеген) Төрткүл районы «Тазабағжап» АПЖда жасайтуғын пуқараның үйинде мийман болып қалған.

Тараз қаласынан болған 4 пуқара (1 ержетпеген) Елликқала районы «Елликқала» АПЖда жасаўшы пуқараның үйине мийманға кеткен.

Қазақстанлы пуқаралардың республикамызға келиўден мақсети той болған. Қазақстан пуқараларының ҳәммеси 26-март күни өз мәнзиллерине жетип барған ҳәм олар тийисли тәртипте карантинге алынған. Олардың ишинен 60 жаслы ҳаялда лабораториялық тексериўлер нәтийжеси бойынша коронавирус кеселлигине гүман етилип, жуқпалы кеселликлер емлеўханасына жайластырылған.

Төрткүл ҳәм Еллиққала районларында қазақстанлы пуқаралар менен қарым-қатнаста болған адамлар анықланып, 14 күнлик үй шараятында карантинге алынды. Бул пуқаралардың ҳешбиринде коронавирус кеселлигиниң белгилери анықланбады».

 

Ал, төмендеги мағлыўматлар болса Қарақалпақстан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министрлиги телеграм каналында Қарақалпақстанда коронавирус инфекциясы менен кеселленген адамлар бойынша 2020-жылдың 30-март сәнесинен 22-май сәнесине шекем жәриялаған рәсмий мағлыўматлары. Төмендеги мағлыўматлардың ҳеш биринде Елликқала районынан коронавирус инфекциясы менен дизимге алынған адам көрсетилмеген.

 

2020-жыл 30-март саат 10:00 ге Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған бирде-бир наўқас анықланбады. https://t.me/qrdssm/85

 

2020-жыл 31-март саат 11:00 ге Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған бирде-бир наўқас анықланбады. https://t.me/qrdssm/96

 

2020-жыл 1-апрель саат 11:00 ге Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған бирде-бир наўқас анықланбады. https://t.me/qrdssm/119

 

2020-жыл 2-апрель саат 09:00 ге Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған бирде-бир наўқас анықланбады. https://t.me/qrdssm/130

 

2020-жыл 2-апрель саат 17:00 ге Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған бирде-бир наўқас анықланбады. https://t.me/qrdssm/138

 

2020-жыл 3-апрель саат 09:00 ге Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған бирде-бир наўқас анықланбады. https://t.me/qrdssm/140

 

2020-жыл 4-апрель саат 09:00 ге Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған бирде-бир наўқас анықланбады. https://t.me/qrdssm/144

 

2020-жыл 5-апрель саат 09:00 ге Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған бирде-бир наўқас анықланбады. https://t.me/qrdssm/156

 

2020-жыл 6-апрель саат 09:00 ҳалатында Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған еки наўқас анықланды. https://t.me/qrdssm/161

 

2020-жыл 7-апрель ҳалатында Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған  наўқаслар саны 11. https://t.me/qrdssm/171

 

2020-жыл 7-апрель саат 17:00 ҳалатына Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған наўқаслар саны 16. https://t.me/qrdssm/175

 

2020-жыл 9-апрель ҳалатына Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған наўқаслар саны 16. https://t.me/qrdssm/197

 

2020-жыл 10-апрель саат 09:00 ҳалатына Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған наўқаслар саны 16. https://t.me/qrdssm/203

 

2020-жыл 17-апрель саат 18:00 ҳалатында Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған наўқаслар 58 ди қурайды.

Нөкис қаласынан – 41; Мойнақ районынан – 6; Қоңырат районынан – 6; Кегейли районынан – 1; Ферғана ўәлаятынан – 1; Ташкент қаласынан – 3. https://t.me/qrdssm/270

 

2020 жыл 18-апрель ҳалатына Қарақалпақстан Республикасында коронавирус пенен емленип атырған наўқаслар саны – 55. 

Улыўма саўалғанлар 3 адам. https://t.me/qrdssm/279

 

2020 жыл 20-апрель ҳалатына Қарақалпақстан Республикасында коронавирус пенен емленип атырған наўқаслар саны – 54. 

Улыўма 4 адам саўалды. https://t.me/qrdssm/300

 

2020 жыл 22-апрель ҳалатына Қарақалпақстан Республикасында коронавирус пенен емленип атырған наўқаслар саны – 54. 

Улыўма 4 адам саўалды. https://t.me/qrdssm/307

 

2020 жыл 25-апрель ҳалатына Қарақалпақстан Республикасында коронавирус пенен емленип атырған наўқаслар саны – 53. 

Улыўма 29 адам саўалды. https://t.me/qrdssm/344

 

2020-жыл 25-апрель саат 18:00 ҳалатында Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған наўқаслардың  улыўма саны 82 ни қурайды.

Улыўма емленип шыққанлар – 29 адам.

Ҳәзир емленип атырғанлар – 53 адам.

Олардың: 37 – Нөкис қаласынан; 8 – Мойнақ районынан; 5 – Қоңырат районынан;

3 – Қанлыкөл районынан. https://t.me/qrdssm/352

 

2020-жыл 26-апрель саат 18:00 ҳалатында Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған наўқаслардың  улыўма саны 104 ти қурайды.

Улыўма емленип шыққанлар – 29 адам.

Ҳәзир емленип атырғанлар – 75 адам.

Олардың: 55 – Нөкис қаласынан; 8 – Мойнақ районынан; 8 – Қоңырат районынан;

3 – Қанлыкөл районынан; 1 – басқа ўәлаяттан. https://t.me/qrdssm/359

 

2020-жыл 27-апрель саат 18:00 ҳалатында Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған наўқаслардың  улыўма саны 104 ти қурайды.

Улыўма емленип шыққанлар – 50 адам.

Ҳәзир емленип атырғанлар – 54 адам.

Олардың:

40 – Нөкис қаласынан (улыўма емленип шыққанлар – 36);

4 – Мойнақ районынан (улыўма емленип шыққанлар – 5);

6 – Қоңырат районынан (улыўма емленип шыққанлар – 4);

0 – Кегейли районына (улыўма емленип шыққанылар – 1);

3 – Қанлыкөл районынан (улыўма емленип шыққанлар – 0);

1 – басқа ўәлаяттан (улыўма емленип шыққанлар – 4). https://t.me/qrdssm/391

 

2020-жыл 28-апрель саат 18:00 ҳалатында Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған наўқаслардың  улыўма саны 104 ти қурайды.

Улыўма емленип шыққанлар – 50 адам.

Ҳәзир емленип атырғанлар – 54 адам. https://t.me/qrdssm/399

 

2020-жыл 29-апрель саат 18:00 ҳалатында Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған наўқаслардың  улыўма саны 109 ды қурайды.

Улыўма емленип шыққанлар – 62 адам.

Ҳәзир емленип атырғанлар – 47 адам.

Емленип атырғанлардың

36 – Нөкис қаласынан (улыўма емленип шыққанлар – 43);

3 – Мойнақ районынан (улыўма емленип шыққанлар – 6);

3 – Қоңырат районынан (улыўма емленип шыққанлар – 7);

0 – Кегейли районына (улыўма емленип шыққанлар – 1);

2 – Қанлыкөл районынан (улыўма емленип шыққанлар – 1);

3 – басқа ўәлаяттан (улыўма емленип шыққанлар – 4). https://t.me/qrdssm/406

 

2020-жыл 1-май саат 16:00 ҳалатында Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған наўқаслардың  улыўма саны 109 ды қурайды.

Улыўма емленип шыққанлар – 62 адам.

Ҳәзир емленип атырғанлар – 47 адам.

Емленип атырғанлардың

36 – Нөкис қаласынан (улыўма емленип шыққанлар – 43);

3 – Мойнақ районынан (улыўма емленип шыққанлар – 6);

3 – Қоңырат районынан (улыўма емленип шыққанлар – 7);

0 – Кегейли районына (улыўма емленип шыққанлар – 1);

2 – Қанлыкөл районынан (улыўма емленип шыққанлар – 1);

3 – басқа ўәлаяттан (улыўма емленип шыққанлар – 4). https://t.me/qrdssm/417

 

2020-жыл 2-май саат 10:00 ҳалатында Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған наўқаслардың  улыўма саны 109 ды қурайды.

Улыўма емленип шыққанлар – 62 адам.

Ҳәзир емленип атырғанлар – 47 адам. https://t.me/qrdssm/424

 

2020-жыл 3-май саат 20:00 ҳалатында Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған наўқаслардың  улыўма саны 109 ды қурайды.

Улыўма емленип шыққанлар – 70 адам.

Ҳәзир емленип атырғанлар – 39 адам.

Емленип атырғанлардың

29 – Нөкис қаласынан (улыўма емленип шыққанлар – 50);

2 – Мойнақ районынан (улыўма емленип шыққанлар – 7);

3 – Қоңырат районынан (улыўма емленип шыққанлар – 7);

0 – Кегейли районына (улыўма емленип шыққанлар – 1);

2 – Қанлыкөл районынан (улыўма емленип шыққанлар – 1);

3 – басқа ўәлаяттан (улыўма емленип шыққанлар – 4). https://t.me/qrdssm/455

 

2020-жыл 4-май саат 18:00 ҳалатында Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған наўқаслардың  улыўма саны 109 ды қурайды.

Улыўма емленип шыққанлар – 70 адам.

Ҳәзир емленип атырғанлар – 39 адам. https://t.me/qrdssm/468

 

2020-жыл 4-май саат 20:30 ҳалатында Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған наўқаслардың  улыўма саны 109 ды қурайды.

Улыўма емленип шыққанлар – 87 адам.

Ҳәзир емленип атырғанлар – 22 адам. https://t.me/qrdssm/471

 

2020-жыл 6-май саат 09:00 ҳалатында Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған наўқаслардың  улыўма саны 109 ды қурайды.

Улыўма емленип шыққанлар – 87 адам.

Ҳәзир емленип атырғанлар – 22 адам.

Емленип атырғанлардың

16 – Нөкис қаласынан (улыўма емленип шыққанлар – 63);

0 – Мойнақ районынан (улыўма емленип шыққанлар – 9);

3 – Қоңырат районынан (улыўма емленип шыққанлар – 7);

0 – Кегейли районына (улыўма емленип шыққанлар – 1);

0 – Қанлыкөл районынан (улыўма емленип шыққанлар – 3);

3 – басқа ўәлаяттан (улыўма емленип шыққанлар – 4). https://t.me/qrdssm/476

 

2020-жыл 7-май саат 10:00 ҳалатында Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған наўқаслардың  улыўма саны 109 ды қурайды.

Улыўма емленип шыққанлар – 87 адам.

Ҳәзир емленип атырғанлар – 22 адам.

Емленип атырғанлардың

16 – Нөкис қаласынан (улыўма емленип шыққанлар – 63);

0 – Мойнақ районынан (улыўма емленип шыққанлар – 9);

3 – Қоңырат районынан (улыўма емленип шыққанлар – 7);

0 – Кегейли районына (улыўма емленип шыққанлар – 1);

0 – Қанлыкөл районынан (улыўма емленип шыққанлар – 3);

3 – басқа ўәлаяттан (улыўма емленип шыққанлар – 4). https://t.me/qrdssm/481

 

2020-жыл 7-май саат 22:00 ҳалатында Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған наўқаслардың  улыўма саны 109 ды қурайды.

Улыўма емленип шыққанлар – 101 адам.

Ҳәзир емленип атырғанлар – 8 адам.

Емленип атырғанлардың

6 – Нөкис қаласынан (улыўма емленип шыққанлар – 73);

0 – Мойнақ районынан (улыўма емленип шыққанлар – 9);

0 – Қоңырат районынан (улыўма емленип шыққанлар – 10);

0 – Кегейли районына (улыўма емленип шыққанлар – 1);

0 – Қанлыкөл районынан (улыўма емленип шыққанлар – 3);

2 – басқа ўәлаяттан (улыўма емленип шыққанлар – 5). https://t.me/qrdssm/486

 

2020-жыл 8-май саат 09:00 ҳалатында Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған наўқаслардың  улыўма саны 111 ти қурайды.

Улыўма емленип шыққанлар – 101 адам.

Ҳәзир емленип атырғанлар – 10 адам. https://t.me/qrdssm/490

 

2020-жыл 9-май саат 18:00 ҳалатында Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған наўқаслардың  улыўма саны 114 ды қурайды.

Улыўма емленип шыққанлар – 101 адам.

Ҳәзир емленип атырғанлар – 13 адам.

Емленип атырғанлардың

6 – Нөкис қаласынан (улыўма емленип шыққанлар – 73);

0 – Мойнақ районынан (улыўма емленип шыққанлар – 9);

0 – Қоңырат районынан (улыўма емленип шыққанлар – 10);

0 – Кегейли районына (улыўма емленип шыққанлар – 1);

0 – Қанлыкөл районынан (улыўма емленип шыққанлар – 3);

7 – басқа ўәлаяттан (улыўма емленип шыққанлар – 5). https://t.me/qrdssm/498

 

2020-жыл 10-май саат 9:00 ҳалатында Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған наўқаслардың  улыўма саны 114 ти қурайды.

Улыўма емленип шыққанлар – 101 адам.

Ҳәзир емленип атырғанлар – 13 адам. https://t.me/qrdssm/503

 

2020-жыл 10-май саат 20:00 ҳалатында Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған наўқаслардың  улыўма саны 114 ти қурайды.

Улыўма емленип шыққанлар – 109 адам.

Ҳәзир емленип атырғанлар – 5 адам.

Емленип атырғанлардың

0 – Нөкис қаласынан (улыўма емленип шыққанлар – 79);

0 – Мойнақ районынан (улыўма емленип шыққанлар – 9);

0 – Қоңырат районынан (улыўма емленип шыққанлар – 10);

0 – Кегейли районына (улыўма емленип шыққанлар – 1);

0 – Қанлыкөл районынан (улыўма емленип шыққанлар – 3);

5 – басқа ўәлаяттан (улыўма емленип шыққанлар – 7). https://t.me/qrdssm/506

 

2020-жыл 12-май саат 20:00 ҳалатында Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған наўқаслардың  улыўма саны 117 ни қурайды.

Улыўма емленип шыққанлар – 109 адам.

Ҳәзир емленип атырғанлар – 8 адам.

Емленип атырғанлардың

0 – Нөкис қаласынан (улыўма емленип шыққанлар – 79);

0 – Мойнақ районынан (улыўма емленип шыққанлар – 9);

0 – Қоңырат районынан (улыўма емленип шыққанлар – 10);

0 – Кегейли районына (улыўма емленип шыққанлар – 1);

0 – Қанлыкөл районынан (улыўма емленип шыққанлар – 3);

8 – басқа ўәлаяттан (улыўма емленип шыққанлар – 7). https://t.me/qrdssm/516

 

2020-жыл 14-май саат 9:00 ҳалатында Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған наўқаслардың  улыўма саны 120 ны қурайды.

Улыўма емленип шыққанлар – 110 адам.

Ҳәзир емленип атырғанлар – 10 адам (басқа ўәлаяттан). https://t.me/qrdssm/526

 

2020-жыл 15-май саат 10:00 жағдайында Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған наўқаслардың улыўма саны 120 ны қурайды.

Улыўма емленип шыққанлар – 110 адам.

Ҳәзир емленип атырғанлар – 10 адам (басқа ўәлаяттан).  https://t.me/qrdssm/533

 

2020-жыл 15-май саат 22:00 жағдайында Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған наўқаслардың улыўма саны 120 ны қурайды.

Улыўма емленип шыққанлар – 112 адам.

Ҳәзир емленип атырғанлар – 8 адам (басқа ўәлаяттан). https://t.me/qrdssm/538

 

2020-жыл 16-май саат 10:00 жағдайында Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған наўқаслардың улыўма саны 124 ти қурайды.

Улыўма емленип шыққанлар – 112 адам.

Төрткүл районынан – 2 адам,

Тахтакөпир районынан – 1 адам,

Басқа ўалаятлардан – 9 адам. https://t.me/qrdssm/545

 

2020-жыл 17-май саат 10:00 жағдайында Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған наўқаслардың улыўма саны 124 ти қурайды.

Улыўма емленип шыққанлар – 112 адам.

Ҳәзир емленип атырғанлар – 12 адам.

Ҳәзир карантинге алынған пуқаралар саны 224 ти қурайды. https://t.me/qrdssm/550

 

2020-жыл 18-май жағдайында Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған наўқаслардың улыўма саны 124 ти қурайды.

Улыўма емленип шыққанлар – 112 адам.

Ҳәзир емленип атырғанлар – 12 адам. https://t.me/qrdssm/554

 

2020-жыл 19-май жағдайында Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған наўқаслардың улыўма саны 124 ти қурайды.

Улыўма емленип шыққанлар – 112 адам.

Ҳәзир емленип атырғанлар – 12 адам. https://t.me/qrdssm/560

 

2020-жыл 20-май саат 23:00 жағдайында Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған наўқаслардың улыўма саны 127 ни қурайды.

Улыўма емленип шыққанлар – 118 адам.

Ҳәзир емленип атырғанлар – 9 адам.

Төрткүл районынан – 2 адам,

Тахтакөпир районынан – 1 адам,

Басқа ўалаятлардан – 6 адам. https://t.me/qrdssm/568

 

2020-жыл 21-май саат 09:00 жағдайында Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған наўқаслардың улыўма саны 127 ни қурайды.

Улыўма емленип шыққанлар – 118 адам.

Ҳәзир емленип атырғанлар – 9 адам. https://t.me/qrdssm/569

 

2020-жыл 22-май саат 09:00 жағдайында Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған наўқаслардың улыўма саны 127 ни қурайды.

Улыўма емленип шыққанлар – 118 адам.

Ҳәзир емленип атырғанлар – 9 адам. https://t.me/qrdssm/572

 

 

2020-жыл 22-май саат 18:00 жағдайында Қарақалпақстан Республикасында коронавирусқа шалынған наўқаслардың улыўма саны 127 ни қурайды.

Улыўма емленип шыққанлар – 118 адам.

Ҳәзир емленип атырғанлар – 9 адам. https://t.me/qrdssm/574

 

Жоқарыдағы мағлыўматлардан келип шығып соны айтыўға болады, “Facebook” интернет тармағы арқалы “Алимардон Султанов” атына ашылған профильден 31-март күни Елликқала районында коронавирус инфекциясы анықланғаны ҳаққындағы мағлыўмат fake (өтирик) хабар есапланады.

 

Лалагүл Қаллыханова,

журналист 

 

*

244.5-модда. Карантинли ва инсон учун хавфли бўлган бошқа юқумли касалликлар тарқалиши ҳақида ҳақиқатга тўғри келмайдиган маълумотларни тарқатиш

Карантинли ва инсон учун хавфли бўлган бошқа юқумли касалликларнинг пайдо бўлиши ҳамда тарқалиши шароитида карантинли ва инсон учун хавфли бўлган бошқа юқумли касалликлар тарқалиши ҳақида ҳақиқатга тўғри келмайдиган маълумотларни тарқатиш, —

базавий ҳисоблаш миқдорининг икки юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч юз соатгача мажбурий жамоат ишлари ёхуд икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Ушбу модданинг биринчи қисмида кўрсатилган маълумотларни нашр қилиш ёки бошқача усулда кўпайтирилган матнда ёки оммавий ахборот воситалари, шунингдек Интернет бутунжаҳон ахборот тармоғи орқали тарқатиш —

базавий ҳисоблаш миқдорининг икки юз бараваридан тўрт юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч юз соатдан уч юз олтмиш соатгача мажбурий жамоат ишлари ёхуд икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади. 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 22-05-2020, 22:58 |
  • 1 257