Коронавирусты «қабыл етпейтуғын» адамлар категориясы да бар

2003-жылы қозғалған көп ушыраспайтуғын пневмонияны жеңип өткен адамлардың денеси «COVID-19»ды келтирип шығарыўшы коронавирусты қабыл етпеўи мүмкин екен. Бир топар Америка ҳәм Швейцария илимпазларының бул ҳаққындағы изленислериниң нәтийжеси «Nature» журналында жәрияланды.

Қәнигелердиң анықлаўынша, өткир респираторлы синдромды шақыратуғын SARS-CoV вирусын жеңип өтиў организмде коронавирус пенен клетканың бетиндеги респираторлар бир-бирине сиңип кетиўин тәмийинлейтуғын «шип» (S)  белогына қарсы гүресетуғын  антиденешелердиң ислеп шығарылыўын хошаметлейди.

Илимпазлардың жуўмағына бола, ҳәр қыйлы усындай жат денешелерден бири - S309 SARS-CoV-2  ге тән S белогын нәтийжели зыянсызландырады. Демек, өткир респираторлы синдромды басынан өткерген адамлардың жаңа түрдеги коронавирусты қабыл ете алмаў итималы бар.

Изертлеўшилер мине усындай жат денешелердиң араласпасынан «COVID-19» дың аўыр көринислерин емлеў және вирус жуғыў қәўпи жоқары болған инсанларды кеселликтен профилактикалаўда пайдаланыў мүмкинлигин де атап өткен.

 

Қарақалпақстан хабар агентлиги

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 20-05-2020, 11:25 |
  • 2 556