Дипломларыңызды нострификация етиўге асығың

Жылдан жылға сырт елдеги жоқары оқыў орынларында оқыўды қәлеўши ҳәм питкерген жасларымыз саны артып бармақта. Бурынлары нызамшылыққа муўапық, сырт еллерде тәлим алғанлығы ҳаққында ҳүжжетлерди тән алыў айлап, ҳәттеки  жыллап ўақыт талап етер еди. Бир нәрсени билиўиңиз керек болады, сырт елде алынған ҳәр қандай диплом Өзбекстанда тән алыныўы ушын нострификация қылыныўы керек.

Нострификация бул не? Нострификация ушын қандай ҳүжжетлер керек болады? Бул сыяқлы сораўларға төмендегише жуўап беремиз.

«Нострификация» сөзи латинша «noster» - “бизлердики” ҳәмде «facere» - “қылыў” сөзлеринен алынған. Әмелде бул атама сырт елде берилген дипломларды мәмлекетлик дәрежеде тән алыў, эквивалентлигин белгилеўди билдиреди.

Нострифакция қылыў тәртиби әпиўайыластырылды. Енди дипломларыңызды нострифакциялаў ушын мәмлекетлик хызметлер орайына мүрәжат етсеңиз болады. Бунда Мәмлекетлик хызметлер орайы  Минстрлер Кабинетиниң 2019-жыл 24-июлдағы 620-санлы «Сырт еллерде тәлим алғанлығы ҳаққындағы ҳүжжетлерди тән алыў тәртиби ҳаққындағы» қарарына тийкар жумыс алып барады.

Сырт ел дипломларын нострификациялаўдың 2 жолы бар: бириншиси арнаўлы сынаўлар тийкарында, екиншиси туўрыдан-туўры (арнаўлы сынаўларсыз).

Қайсы дипломлар арнаўлы сынаўларсыз нострифкация исленеди?

- улыўма орта ҳәм орта, орта арнаўлы, кәсип-өнер ҳәм тәжирийбе асырыў окыўында тәлим алған мүрәжатшылардың  ҳүжжетлери;

- Өзбекистанда бөлимлери ҳәм қоспа тәлим бөлимлери бар болған сырт елде оқыған  мүрәжатшылардың  ҳүжжетлери;

- Халық аралық 1000 лық рейтингине кирген жоқары оқыў орынларының ҳүжжетлери;

- министрлик ҳәм мәкемелердиң жолланбалары тийкарында тәлим алған мүрәжатшылардың  ҳүжжетлери;

- 1992 жыл 1 январға шекем сырт ел жоқары оқыў орынларында оқыған мүрәжатшылардың хужжетлери;

- Жокарғы оқыў сапасын баҳалаў Европа ассоциациясының ағзалары тәрепинен аккредитацияланған оқыў орынларында тәлим алғанлардың ҳүжжетлери;

- АҚШ, Австралия, Израил, Канада, Сингапур, Қубла Корея, Япония мәмлекетлеринде аккредитация қылынған оқыў орынларында тәлим алғанлардың ҳүжжетлери;

- министрлик ҳәм мәкемелер тәрепинен ажыратылған пуллар есабынан тәлим алған мүрәжатшылардың  ҳүжжетлери;

- халық аралык шәртнамалар, Президент ҳәм Ҳүкимет ҳүжжетлеринде нәзерде тутылған ҳалларда тәлим алғанлардың ҳүжжетлери.

Нострификация қылыў ушын қандай ҳүжжетлер керек?

Буның ушын Мәмлекетлик хызметлери орайы хызметкерине төмендеги ҳүжжетлерди усыныў керек:

-   диплом ҳәм қосымшаның түп нусқасы (арза қабыл қылынғаннан кейин ийесине қайтарылады);

- диплом ҳәм қосымшанын түп нусқасының мәмлекетлик (өзбек) тилине аўдарма қылып нотариустан тастыйықланғаны;

-   паспорт;

Сырт еллерде улыўма орта ҳәм орта тәлим  алғанлығы ҳаққындағы ҳүжжетлерди тән алыў БИЙПУЛ әмелге асырылады!

Орта арнаўлы, кәсип-өнер, жоқары оқыў, кадрларды қайта таярлаў ҳәм тәжирийбе асырыў тәлимин алғанлығы ҳаққындағы ҳүжжетлерди тән алғанлығы ушын  ең  кем айлық айлық ис ҳақының 3 есеси муғдарында төлем өндириледи.

Улыўма орта ҳәм орта тәлим алғанлығы ҳаққындағы ҳүжжетлерди тән алыў 5 жумыс күнинде, ал    орта арнаўлы, кәсип-өнер, жоқары оқыў, кадрларды қайта таярлаў ҳәм тәжирийбе асырыў тәлимин алғанлығы ҳаққындағы ҳүжжетлерди тән алыў 14 жумыс  күн  мүддет ишинде көрип шығылады.                                                                                                    

Ўәкилликли уйымлар:

- улыўма орта ҳәм орта тәлим алғанлығы ҳаққындағы ҳүжжетлерди тән алыў — Қарақалпакстан Республикаси Халық билимлендириў министрлиги, ўәлаятлар халық билимлендириў басқармалары ҳәм Ташкент қаласы халық билимлендириў бас басқармасы;

- орта арнаўлы, кәсип-өнер, жоқары оқыў, кадрларды қайта тайарлаў ҳәм тәжирийбе асырыў тәлимин алғанлығы ҳаққындағы ҳүжжетлерди тән алыў — Өзбекстан Республикасы Министрлер Кеңеси қарамағындағы Билимлендириў сапасын қадағалаўшы мәмлекетлик инспекциясы тәрепинен әмелге асырылады.

Ҳүрметли пуқаралар сырт елде тәлим алғанлығыңызды тастыйқлаўшы ҳүжжетлериңизди нострификациялаўда тек ғана Мәмлекетлик хызметлер орайына мүрәжат етсеңиз жетерли. Биз сизиң мүрәжат, пикир ҳәм усынысларыңызды қабыллаўда даўам етемиз!

 

Элдор БЕКЕШОВ,

Қанлыкөл районы Мәмлекетлик хызметлер орайы

Мәмлекетлик дизимнен өткериў ҳәм ҳүжжетлерди

рәсмийлестериў бөлими бас қәнигеси

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 12-08-2019, 22:26 |
  • 1 927