Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты бакалавр бағдарларының тест болып өтетуғын пәнлер избе-излиги - толық дизими

Математиканы оқытыў методикасы

1) математика (информатика менен) – 3,1 балл;

2) физика – 2,1 балл;

3) ана тили ҳәм әдебияты – 1,1 балл.

 

Физика ҳәм астрономияны оқытыў методикасы

1) физика – 3,1 балл;

2) математика (информатика менен) – 2,1 балл;

3) ана тили ҳәм әдебияты – 1,1 балл.

 

Химияны оқытыў методикасы

1) химия – 3,1 балл;

2) математика (информатика менен) – 2,1 балл;

3) ана тили ҳәм әдебияты – 1,1 балл.

 

Биологияны оқытыў методикасы

1) биология – 3,1 балл;

2) химия – 2,1 балл;

3) ана тили ҳәм әдебияты – 1,1 балл.

 

Географияны оқытыў методикасы

1) география – 3,1 балл;

2) математика (информатика менен) – 2,1 балл;

3) ана тили ҳәм әдебияты – 1,1 балл.

 

Тарийхты оқытыў методикасы

1) тарийх – 3,1 балл;

2) ана тили ҳәм әдебияты – 2,1 балл;

3) шет тили – 1,1 балл.

 

Информатиканы оқытыў методикасы

1) математика (информатика менен) – 3,1 балл;

2) физика – 2,1 балл;

3) ана тили ҳәм әдебияты – 1,1 балл.

 

Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы

1) кәсиплик (дөретиўшилик) имтихан.

 

Педагогика ҳәм психология

1) биология – 3,1 балл;

2) ана тили ҳәм әдебияты – 2,1 балл;

3) тарийх – 1,1 балл.

 

Музыкалық тәлим

1) кәсиплик (дөретиўшилик) имтихан.

 

Өзбек тили ҳәм әдебияты

1) ана тили ҳәм әдебияты – 3,1 балл;

2) тарийх – 2,1 балл;

3) шет тили – 1,1 балл.

 

Ана тили ҳәм әдебияты: түркмен тили ҳәм әдебияты

3) шет тили – 1,1 балл.

 

Ана тили ҳәм әдебияты: рус тили ҳәм әдебияты

1) ана тили ҳәм әдебияты – 3,1 балл;

2) тарийх – 2,1 балл;

3) шет тили – 1,1 балл.

 

Ана тили ҳәм әдебияты: қарақалпақ тили ҳәм әдебияты

1) ана тили ҳәм әдебияты – 3,1 балл;

2) тарийх – 2,1 балл;

3) шет тили – 1,1 балл.

 

Ана тили ҳәм әдебияты: қазақ тили ҳәм әдебияты

3) шет тили – 1,1 балл.

 

Ана тили ҳәм әдебияты: рус тили ҳәм әдебияты (өзге тилли топарларда) (шифры: 5111306)

1) рус тили ҳәм әдебияты – 3,1 балл;

2) ана тили ҳәм әдебияты – 2,1 балл;

3) тарийх – 1,1 балл.

 

Ана тили ҳәм әдебияты: рус тили ҳәм әдебияты (өзге тилли топарларда) (шифры: 5111307)

1) рус тили ҳәм әдебияты – 3,1 балл;

2) қарақалпақ тили ҳәм әдебияты – 2,1 балл;

3) тарийх – 1,1 балл.

 

Шет тили ҳәм әдебияты: инглис тили

1) инглис тили – 3,1 балл;

2) ана тили ҳәм әдебияты – 2,1 балл;

3) тарийх – 1,1 балл.

 

Миллий идея, руўхыйлық тийкарлары ҳәм ҳуқық тәлими

1) тарийх – 3,1 балл;

2) ана тили ҳәм әдебияты – 2,1 балл;

3) шет тили – 1,1 балл.

 

Баслаўыш тәлим ҳәм спорт тәрбиялық жумысы

1) ана тили ҳәм әдебияты – 3,1 балл;

2) математика (информатика менен) – 2,1 балл;

3) шет тили – 1,1 балл.

 

Баслаўыш тәлим ҳәм спорт тәрбиялық жумысы (қазақ)

3) шет тили – 1,1 балл.

 

Баслаўыш тәлим ҳәм спорт тәрбиялық жумысы (түркмен)

3) шет тили – 1,1 балл.

 

Мектепке шекемги билимлендириў

1) биология – 3,1 балл;

2) ана тили ҳәм әдебияты – 2,1 балл;

3) тарийх – 1,1 балл.

 

Дефектология (хызмет түрлери бойынша)

1) биология – 3,1 балл;

2) ана тили ҳәм әдебияты – 2,1 балл;

3) тарийх – 1,1 балл.

 

Дене мәденияты

1) кәсиплик (дөретиўшилик имтихан)

 

Технологиялық билимлендириў

1) физика – 3,1 балл;

2) математика (информатика менен) – 2,1 балл;

3) ана тили ҳәм әдебияты – 1,1 балл.

 

Шақырыққа шекемги әскерий билимлендириў

1) математика (информатика менен) – 3,1 балл;

2) кәсиплик (дөретиўшилик) имтихан – 2,1 балл;

3) ана тили ҳәм әдебияты – 1,1 балл.

 

Өзге тилли топарларда өзбек тили

1) өзбек тили ҳәм әдебияты – 3,1 балл;

2) тарийх – 2,1 балл;

3) рус тили ҳәм әдебияты – 1,1 балл.

 

Мектеп менеджменти

1) математика (информатика менен) – 3,1 балл;

2) шет тили – 2,1 балл;

3) ана тили ҳәм әдебияты – 1,1 балл.

 

Ислам Матеков,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң шолыўшысы.

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 9-07-2019, 15:00 |
  • 1 489