Суд-ҳуқық реформаларының исбилерменлик искерлигин қорғаўдағы әҳмийети

Суд-ҳуқық реформаларының исбилерменлик искерлигин қорғаўдағы әҳмийети

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде “Суд ҳуқық реформалары исбилерменлик искерлиги қорғаўында” атамасында ушырасыў кешеси болып өтти. Онда Өзбекистан Республикасы Жоқарғы Хожалық судының баслығы К.Камилов, “Ўзбекистон Республикаси Олий Хўжалик суди Ахборотномаси” журналының Баспасөз орайы баслығы У.Хайруллаев, Қарақалпақстан Республикасы Хожалық судының баслығы Б.Темирханова, университеттиң тарийх ҳәм ҳуқық факультети профессор-оқытыўшылары жәмәәти ҳәм студент-жаслары қатнасты.
Ушырасыў кешесинде Өзбекистан Республикасы Жоқарғы Хожалық суды баслығы К.Камилов сөзге шығып, бүгинги күнде барлық тараўларда болғаны сыяқлы суд-ҳуқық реформалары тараўында да үлкен жумыслар әмелге асырылып атырғанлығы ҳаққында кең түрде тоқталып өтти.
Атап өтилгениндей, раўажланыўдың бүгинги күн тенденциялары нәтийжеси сыпатында халқымыздың ҳуқықый санасы ҳәм мәденияты барған сайын жоқарылап бармақта. Бул болса өз гезегинде ҳәрекеттеги суд ҳәкимияты жумысының шөлкемлестириў-ҳуқықый тәреплерин ҳәм олар искерлигин жаңа басқышта раўажландырыўда тийкарғы факторлардан бирине айланбақта. Соның ишинде, әмелге асырылып атырылған суд-ҳуқық реформалары тиккелей экономикалық искерликтиң таяныш буўынларынан саналған киши бизнес ҳәм жеке исбилерменлик жумысларын нәтийжели түрде қорғаўға қаратылған. Буған айқын мысал ретинде, ғәрезсиз суд ҳәкимиятының тийкарғы тармақларынан саналған хожалық судларында ислердиң ашық ҳәм әшкара тәризде көрип шешилиўи, судлар искерлигине заманагөй мәлимлеме технологияларының қолланылыўы, соның ишинде, онлайн тәризде видео конференция байланыс арқалы хожалық ислериниң көрилиўи мәселелери ҳәм олардың шешимлерине мәжилис қатнасыўшыларының итибары қаратылды.
Ушырасыўда, сондай-ақ, басқа судлар қатарында хожалық судларында да исбилерменлик субъектлери тәрепинен берилип атырылған даўа арзалары саны жыл сайын көбейип баратырғанлығы, бундай ислерди көриў ҳәм шешиўдиң қурамалылығы ҳәмде олардың ҳәзирги жағдайы, усы бағдарда тиккелей юридикалық кадрлар таярлаў сапалылығы ҳәм нәтийжелилигин арттырыў, сондай-ақ, Өзбекистан Республикасы Жоқарғы Хожалық суды ҳәм оның бийлигиндеги барлық аймақлық судларда алып барылып атырылған жумыслар, судьялар тәрепинен хожалық ислерин көриў процесси ҳәм бул бойынша бүгинги күнде жүзеге келип атырған айырым мәселелер, усы түрдеги судлар жумысына раўажланыўдың бүгинги күн талапларынан келип шығып заманагөй мәлимлеме технологиялары имканиятларынан пайдаланыўдың абзаллықлары, хожалық судлары жумысына тийисли ис жүргизиўдиң нызамшылық процедуралары, усы тараўда келеси перспективалар ҳаққында кеше қатнасыўшыларына кең түрде түсиниклер берип өтилди.
Ушырасыў кешесинде Жоқары Хожалық суды Баспасөз орайы баслығы У.Хайруллаев республикамыз пүткил аймағындағы хожалық судлары жумысын өзинде кең мазмунда сәўлелендирип барыўшы “Ўзбекистон Республикаси Олий хўжалик суди Ахборотномаси” атамасындағы ҳуқықый, илимий-әмелий журнал ҳаққында тоқталып өтти. Бүгинги күнде усы илимий басылым редакциясының жумысы жоқары шөлкемлескенлик пенен жолға қойылғанлығы, бул журналға елимиз пүткил аймақларында жазылыў мапазы басланғанлығы, онда баспадан шығып атырған барлық норматив актлер, хожалық судлары жумысына тийисли процессуал ҳүжжетлер, бул судлар жумысы сыпатламасы, сондай-ақ, бүгинги күнде усы илимий басылымның елимизде ҳуқықый салада илимий изертлеў жумыслары менен шуғылланыўшы илим тараўы ўәкиллери ушын тийкарғы илимий дереклерден бири екенлиги, бул бағдарда Қарақалпақ мәмлекетлик университети тарийх ҳәм ҳуқық факультетиниң юриспруденция тараўында жумыс ислеп ҳәмде оқып атырған барлық профессор-оқытыўшылар жәмәәти ҳәмде студент жаслары менен өз-ара бирге ислесиўди жолға қойыў кереклиги, соның ушын да, олардың усы илимий баспаға өз илимий мийнет ҳәм басқа да дөретиўшилик жумысларын усыныўы мүмкинлиги көрсетип өтилди.
Ушырасыўда, сондай-ақ, Қарақалпақстан Республикасы хожалық суды баслығы Б.Темирханова да шығып сөйлеп, ҳәзирги ўақытта Қарақалпақстан Республикасы хожалық судының жумысы, усы судлар тәрепинен көрилетуғын ислердиң салыстырмалы сыпатламасы, бул бойынша елимизде исбилерменлик искерлиги субъектлериниң жумысын қорғаўда усы аймақлық суд кесиминде де айрықша итибар қаратылып атырғанлығы ҳәм басқа да мәселелер баян етилди.
Ушырасыў кешесинде профессор-оқытыўшылар ҳәм студент жаслар да өз пикирлери, усынысларын келтирип өтип, усы суд системасында жумыс алып барып атырған тараў қәнийгелеринен өзлерин қызықтырған сораўларға тийисли жуўаплар алды.

Қайрат НИЗАМАТДИНОВ
ҚМУ “Ҳуқықтаныў” кафедрасы доценти


Мағлыўмат ҳам фото karsu.uz дан алынды.скачать dle 10.6фильмы бесплатно  • 13-02-2017, 12:24 |
  • 367